Datadriven Lönerevision

Verktyg för SMART Lönerevision

Förenkla lönerevisionen med en digitaliserad och framåtlutad process

Heartpace PAY erbjuder en säker och enkel lösning för att genomföra lönerevisionen på bästa sätt. Med PAY säkerställer du en datadriven och smidig process som både chefer och HR älskar.

Slipp oro och krångel - skapa en smidig och säker lönerevisionsprocess

Hearpace PAY passar både små och stora bolag som behöver en smidig och säker hantering av lönerevisionsprocessen. Glöm ohanterliga och osäkra Excel-listor och känn dig istället trygg att all lönedata är samlad på ett och samma ställe. Helt GDPR-säkrat. Ge underlag till beslutsfattare för mer insiktsfulla beslut. Få större kostnadskontroll och följ enkelt upp era budgetramar. Heartpace PAY hanterar även komplexa matrisorganisationer, olika valutor eller kollektivavtal. Använd PAY som “stand alone” lösning eller koppla till våra andra moduler.

Vi kan HR och LÖN

Heartpace PAY hjälper dig med hela processen från start till mål. Allt i realtid och alltid säkert!

Heartpace logo

© 2022

Soderberg & partners logo
Stockholms Handelskammare
Compliant GDPR logo
Hyper Island logo