Datadriven och smidig
Lönerevision

Förenkla lönerevisionen med en digitaliserad och framåtlutad process

Heartpace Lönerevision erbjuder en säker och enkel lösning för att genomföra lönerevisionen på bästa sätt. Du säkerställer en datadriven och smidig lönerevisionsprocess som både chefer och HR älskar.

Datadriven och smidig
Lönerevision

Förenkla lönerevisionen med en digitaliserad och framåtlutad process

Heartpace Lönerevision erbjuder en säker och enkel lösning för att genomföra lönerevisionen på bästa sätt. Du säkerställer en datadriven och smidig lönerevisionsprocess som både chefer och HR älskar.

Slipp oro och krångel

Skapa en smidig och säker lönerevisionsprocess med modulen Lönerevison som “stand alone” lösning eller koppla till våra andra moduler.

Glöm ohanterliga och osäkra Excel-listor och känn dig istället trygg att all lönedata är samlad på ett och samma ställe. Helt GDPR-säkrat

Ge underlag till beslutsfattare för mer insiktsfulla beslut. Få större kostnadskontroll och följ enkelt upp era budgetramar

Heartpace Lönerevision hanterar även komplexa matrisorganisationer, olika valutor eller kollektivavtal

Underlätta både för HR och chefer med en datadriven process

Med Heartpace Lönerevision driver du lönerevisionsprocessen från A-Ö. Du bygger din chefsstruktur, formar kommunikation samt schemalägger processen med några klick.

Allt är automatiserat och du följer processen i realtid.

Via Heartpace Lönerevision sköter ni all kommunikation och styr processen. På ert eget sätt och med er egen tonalitet!

Heartpace Lönerevision erbjuder även bonusrevision

Slipp krångel och huvudvärk med bonusuträkningar. Förenkla hantering och beräkning av verksamhetens bonusprogram med Bonusrevision. 
Gör en av de mest komplexa processerna, nämligen bonus revisionen, till en av de mest värdeskapande processerna.
Men Heartpace Bonusrevision skapar du en framåtlutad och säker datadriven process som hjälper dig i den komplexa bonusrevisionens alla steg.

 • Inga fler delningar av Excelfiler och osäkra insamlingar av data
 • Ladda upp dina befintliga bonussystem direkt i lösningen, eller skapa nya direkt i verktyget.
 • Avancerade beräkningar förenklas och får smarta flöden med hög flexibilitet
 • Överblick och transparens av den totala kostnaden för bonus, löner, pension och skatter
 • Få kunskaper, insikter och säkerställ kostnadskontroll
 • Arbeta med prestationer och följ upp mål direkt i verktyget
 • Visuellt och pedagogiskt presenterat
 • Hanterar flera valutor – arbeta med många länder och valutor i samma lösning
 • Dela in processerna i preliminära och slutgiltiga för att förenkla för redovisning
 • Slutför dokumentationen på ett ställe
 • Säker hantering och delning av data till berörda parter.

Säkerställ korrekt information för utfall och kostnader, allt med några få klick

Ta hjälp av Heartpace lönerevisionsalgoritm för smartare lönebeslut

Med Heartpace Lönerevision finns även möjlighet att använda vår SMARTA algoritm som genomför revisionen baserad på fakta. Med hjälp av en algoritm fördelas lön baserad på de lönekriterier som ni beslutat är viktigast. Dynamisk datamodell baserad på budget. Kalkylera och föreslå ny lön för medarbetarna.

Kostnadskontroll

Öka förståelse för personalkostnader och låt chefer se lönekostnaderna där dolda kostnader finns med såsom skatt, löneskatt, bonus, pension, försäkring och alla andra förmåner.
Flexibel distribution av budgetramarna

Smidigare delning & kommunikation

Spara tid och slipp e-mail pingis. Skippa Excel-filer genom att använda ett gemensamt verktyg. Använd flexibel behörighetslösning för att ge personer som deltar i beslutsprocessen tillgång till data. Facilitera samarbetet mellan HR, CFO, ledningsgrupp, chefsteam och arbetstagarorganisation.

Lönesamtal

Förbättra och förenkla lönekommunikationen mellan chef och medarbetare. Tydlig grund för objektiva beslut. Transparent process som underlättar hantering av svåra frågor för chef. All data sparas för framtida samtal i GDPR-säkrad miljö.

Rapporter

Spara månader av arbete för era team med vår lönerevisionsmodul. Bygg heltäckande rapporter där alla kostnader presenteras överskådligt. Verifiering med få klick.

Missa inte Lönekartläggningen!

Heartpace modul för lönekartläggning är nästa generations lösning för en smidig, smart och säker analys av lönestrukturen i bolaget. Du uppfyller lagkravet samtidigt som du får värdefulla insikter och underlag för kommande lönetransparensdirektiv.

Molnbaserad tjänst — inga nedladdningar eller installationer. GDPR-säker.

Funktioner både för den större och för den mer krävande organisationen

Kan fås som “stand alone” eller integrerad med andra moduler i Heartpace

Importera data direkt från lönsystem eller via Excel. Tillåter flera olika datakällor

Vill du utforska mer?

Läs mer att skapa en datadriven, faktabaserad och engagerande företagskultur med våra digitala HR-verktyg i Heartpace HR-system:

HR
Management

Performance
Management

People
Analytics

Läs
kundhistorier

Vill du veta mer
om Heartpace?

Klicka här för att boka en demo med våra HR-experter

Vill du veta mer om Heartpace?

Kontakta oss för att boka en demo
med våra HR-experter