Heartpace Säkerhet och Compliance

Äventyra inte din cybersäkerhetsinsats med slarviga tredjepartleverantörer. Hos Heartpace tar vi säkerhet på allvar och du kan som Personuppgiftsägare vara säker på att din data är i säkra händer. Vi tillämpar högklassiga säkerhetsprotokoll och strikta processer som ställer våra kunders datasäkerhet i första rum.

 • SÄKERHETSKULTUR

  Vi har tagit ett säkerhetsansvar sedan dag ett och sätter säkerhet först i varje vidare steg i vår utvecklingscykel. Hela vårt produktteam har genomgått säkerhetsutbildning och genomför regelbundna kodrecensioner, penetrationstester och sårbarhetssökningar.

 • PLATTFORMSSÄKERHET - ETT FOKUSOMRÅDE

  • Whole-disk encryption

   Hel diskkryptering

  • Access controls at per-thread granularity

   Åtkomstkontroller med granularitet per tråd

  • White listing of individual processes, users, ports, and addresses

   Whitelist över enskilda processer, användare, portar och adresser

  • Regular penetration tests and vulnerability scans

   Regelbundna penetrationstester och sårbarhetsskanningar

  • AES 256 encryption

   AES 256 kryptering

  • A strong Software Development Lifecycle (SDLC)

   En stark programvaru-utvecklings livscykel (SDLC)

 • CERTIFIERING OCH KONTROLL

  Våra internationellt erkända certifieringar visar på Heartpaces engagemang för datasäkerhet. Heartpace använder AWS-teknik för sin molntjänst. AWS datacenter har ackrediterats enligt:

  ISO 27001

  • ISO 27001
  • SOC 1 och SOC 2 / SSAE 16 / ISAE 3402 (tidigare SAS 70 typ II)
  • Överensstämmer med EU:s allmänna dataskyddsbestämmelser, GDPR

 • FYSISK SÄKERHET, LOGISK DATASEPARATION OCH KRYPTERING

  Vi håller data logiskt separerade och taggar all data till organisation under hela livscykeln. Ingen data överförs till Heartpace utan kryptering. AES 256-bitars kryptering skyddar all data i ”rest”, och spinndiskar krypteras på OS-nivå. Data hålls på Amazon S3, krypterad av en kundnyckel som förnyas var 24: e timme.

 • ANVÄNDARSÄKERHET

  Heartpace upprätthåller en restriktiv lösenordsstandard. En säker sessions-ID-spårningsmekanism säkerställer att endast behöriga användare kan autentisera. Slutligen tillåter Heartpaces rollbaserade åtkomstkontrollfunktioner (RBAC) att våra kunder kan konfigurera användarbehörigheter för alla sina data från administratörskonsolen.

 • TESTPROGRAM

  Heartpace-säkerhetsteam kör skanningar på alla nya servrar för att kontrollera sårbarheter. Veckovis genomförs fullständigt legitimerade skanningar av varje ny kodbyggnad, inklusive:

  • ASV-skanningar
  • Penetrationstest
  • Lokalt filintrång
  • Fjärrfil inkludering
  • Ogiltig omdirigering
  • Och mycket mer

Har du frågor?

Kontakta oss