OKR Objectives & Key Results

Hjälp medarbetarna med fokus,
motivation och målinriktning

OKR skapar ett transparent arbetsflöde som delas mellan olika team. Sätter fokus på gemensamma mål.

TESTA GRATIS

Gratis 20-dagars test - lätt att komma igång. Boka en demo

Skapa konto gratis
 • Skapa tydligt<br>målarbete

  Skapa tydligt
  målarbete

  Koppla samman företags-, avdelnings- och individuella -OKRs

 • "Keep your team on<br> the same page"

  "Keep your team on
  the same page"

  Alla kommer att arbeta med med företagets prioriteringar och gemensam riktning

 • Skapa ambitiösa<br> mål

  Skapa ambitiösa
  mål

  OKRs gör att team fokuserar på utmaningar vilket leder till större framgång

 • Definiera mätbara<br> Key Results

  Definiera mätbara
  Key Results

  Utan mätbarhet har du inga riktiga mål. Använd Key Results och följ framstegen

OKRs Management för företag i utveckling

 • Vision

  Dela visionen och säkerställ att alla medarbetare har förstått och tagit till sig målbilden

 • Företagsstrategier

  Lägg till företagets strategier och säkerställ att alla känner till den gemensamma riktningen.

 • Avdelnings OKR

  Skapa OKRs for varje avdelning och dra samman era team. Deras arbete kan på så sätt kopplas mot en gemensam målbild.

 • Personliga OKRs

  Medarbetarna sätter ambitiösa och utmanande OKRs. Varje OKR definieras med Key Results. Det blir ditt nästa steg till medarbetarengagemang.

Vision Företagsstrategier Avdelnings OKR Personliga OKRs
 • Dela vision
 • Skapa strategier
 • Skapa OKRs för avdelningar
 • Personliga OKRs

OKR & HR Management
Gör mer med Heartpace

Vår plattform ger dig en mängd effektiva verktyg för att bygga bra medarbetarengagemang

 • Samtal Skapa individuella och teamsamtal, definiera agendan och vinn nya insikter för bättre performance. Koppla samman dina samtal med business data for transparent uppföljning.

 • Enkäter Skapa medarbetarenkäter snabbt och enkelt för små och stora team. Automatisk rapportering.

 • Värdefulla mallar Använd våra gratismallar för samtal, enkäter och utvärderingar - skapade av erfarna HR konsulter

 • Användbara mallar Använd gratismallar för samtal, enkät och utvärdering. Utvecklade av kompetenta HR konsulter med lång erfarenhet.

Den ultimata guiden till OKR

Det här arbetsdokumentet inkluderar alla grunder om det du behöver veta om OKR. Svaren på vanliga frågor med kommentarer. Den hjälper dig att förstå OKRs ramverk och hur du sätter igång med implementering i din organisation.

Snabbväxande bolag använder redan OKRs:

Prova nu - 20 dagar gratis

Prova nu - 20 dagar gratis