HRM - Masterdata - Performance Management

Heartpace, ett lätthanterat och flexibelt HR-system som bidrar till engagemang och resultat i verksamheten.

Testa gratis

Prova 20 dagar gratis. Boka en demo eller testa på egen hand!
Det är enkelt att komma igång.

user information
user information

flexibel plattform

Heartpace används i +80 länder i världen

Allt du behöver på ett och samma ställe

performance

Performance

Utveckla dina Utvecklingssamtal med stöd av ett digitalt
verktyg som underlättar såväl förberedelser som att dela mål
och aktiviteter.

Ersätt långa rapporter och timslånga möten med enkla och
kontinuerliga “Check-ins” och få ett effektivt flöde i din
uppdatering.

Genomför en 360´ återkoppling och samla in olika perspektiv
som stöd för medarbetarnas professionella och personliga utveckling.

Mål/OKRs (Objectives Key Result)

Låt dina medarbetare känna att de är en del av verksamhetens framgång. Med Heartpace utgår du från ett och samma ställe vid uppföljning av mål och framsteg.

Dela med dig och gör viktiga resultat synliga från varje avdelning eller team för att skapa tydlighet och engagemang kring strategi och mål.

Genom att digitalt hantera verksamhetens Balanserade Styrkort ökar medarbetarnas engagemang. På ett enkelt sätt kan alla visuellt ta del av hur allt hänger ihop, när såväl individuella som teamets mål och resultat presenteras.

objectives
engagement

Engagemang

Undersök och mät engagemang och lojalitet
genom Puls-mätning, ta reda på de viktigaste drivkrafterna
för dina medarbetares engagemang. Du beslutar om process och de frågeställningar som är viktiga för din organisation.

Bygg en process för feedback och kommunikation
genom 1:1 Samtal och hjälp medarbetare att känna
sig sedda och erkända.

SMART Lönerevision och Lönekartläggning

Med SMART Lönerevision som bygger på genomtänkta algoritmer kan du koppla lön till prestation och fatta rätt beslut om lönesättning samtidigt som du håller budget. Du hanterar all data på ett effektivt sätt i Heartpace för hela din verksamhet och beräkningarna kan enkelt delas med andra berörda i organisationen.

Upptäck och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor med Lönekartläggning. Minska samtidigt subjektiva bedömningar och spara tid genom korrekta löneanalyser på ett enkelt och säkert sätt.

pay
hrm

HR Master data

Digitalisera alla dina HR-processer i molnet.
Integrera Heartpace HRM med de verktyg som du behöver för organisationen. Med master data och smidig datasynkronisering är all information alltid uppdaterad.

Alla kraftfulla funktioner
som ett team behöver

Säg "hej då" till manuell inmatning.
Integrera med verktyg du redan använder.

integrations

Används idag av såväl stora som små resultatinriktade bolag och organisationer

Starta nu och få en 20-dagars kostnadsfri testomgång.

Boka en demo eller testa på egen hand!
Det är enkelt att komma igång.

Free trial