Så här implementerar du OKR. Några enkla steg till din nya arbetsmetodik för målstyrning

News

Om du uppnår ditt mål med 100%,

då var det inte tillräckligt ambitiöst, enligt Google.Att bygga en intern, årlig strategisk plan för verksamheten är en av de viktigaste utmaningarna för en ledning. Om du i det arbetet någon gång ställt dig frågan: Hur kan vi växa snabbt och också skala affärsprocesser på ett enkelt sätt? Då är det kanske rätt tidpunkt att introducera ett modernt ledningssystem nämligen OKR.

Läs artikel
 • Så här implementerar du OKR. Några enkla steg till din nya arbetsmetodik för målstyrning

  Om du uppnår ditt mål med 100%,

  då var det inte tillräckligt ambitiöst, enligt Google.  Att bygga en intern, årlig strategisk plan för verksamheten är en av de viktigaste utmaningarna för en ledning. Om du i det arbetet någon gång ställt dig frågan: Hur kan vi växa snabbt och också skala affärsprocesser på ett enkelt sätt? Då är det kanske rätt tidpunkt att introducera ett modernt ledningssystem nämligen OKR.

 • Första svenska GDPR-granskningen klar

  Datainspektionens första GDPR-granskning är här!

  Nu har Datainspektionen genomfört sin första GDPR-granskning. Av totalt 66 tillsynsärenden har myndigheten beslutat att ge reprimander i majoriteten av fallen. Det huvudsakliga skälet till varför besluten stannat vid en reprimand istället för en administrativ sanktionsavgift är den relativt korta tid som förflutit sedan den 25 maj.

 • Performance management är mer än bara gradering

  Att arbeta med verksamhetsstyrning ställer krav på en process som omfattas av att sätta mål, följa upp framstegen och i dialog diskutera såväl deadlines som nästa steg för att genomföra ytterligare förbättringar.

 • Vad är några av de bästa sätten att ge medarbetarigenkänning

  Under de senaste åren har trenden att uppmärksamma och engagera sina anställda genom till exempel belöningsprogram fått rubriker. När vi kommit vidare in i 2000-talet och förståelsen kring psykologin kring medarbetare förbättras blir det allt tydligare att "lyckan", eller engagemanget, hos ett företags medarbetare faktiskt kan påverka hur hela verksamheten fungerar och presterar.

 • Vilka är nyckelfunktionerna i ett system för performance management?

  Performance Management utgör en viktig del av varje organisation. Det är processen inom vilken arbetsgivare och medarbetare kan arbeta tillsammans med varandra i ett försök att bedöma en enskild medarbetares prestationer. Fördelen med detta är tydligt: det gör det möjligt för chefer att se hur effektiva medarbetare är och hur de kan förbättra sitt bidrag till organisationen.

sv

Har du frågor?

Kontakta oss