“Det handlar inte bara om resultatfokus”, ny bok om OKR

Niklas samlar nu sin research och sina erfarenheter i en bok om OKR. Vi lyckades fånga honom för en pratstund.

The OKR Book: From Scratch to Success Download a free copy

okr book get a guide
 • “Det handlar inte bara om resultatfokus”, ny bok om OKR

  Niklas samlar nu sin research och sina erfarenheter i en bok om OKR. Vi lyckades fånga honom för en pratstund.

 • Varför din advokatbyrå behöver 360-graders resultatutvärdering

  Historiskt sett är juristkåren inte en bransch känd för att ägna stor uppmärksamhet åt medarbetarnas arbetstillfredsställelse utan fokus har varit grad av kunskap och leveransförmåga mot kund.

 • Performance Management -Trender 2020

  Vad är nytt sedan vår senaste trendspaning 2019? Tja, vad är väl inte det (!?) undrar du kanske.

 • Varför Pulsmätning kan gå fel men ändå bli rätt med Heartpace Puls

  Det största problemet med medarbetarenkäter av olika slag brukar inte ligga i själva mätningen utan i bristen på uppföljning.

 • Net Promoter Score för medarbetarnöjdhet (eNPS) Så här får du maximalt värde

  Net Promoter Score (NPS) används för att mäta kundnöjdhet och eNPS fungerar på liknande sätt då medarbetare är målgruppen.

 • HR-verktyg och bästa metoderna för team som arbetar på distans

   Här ger vi nu tips, verktyg och fler metoder för att hantera team som arbetar på distans. Vi kommer också att beskriva varför 1 till 1 samtal spelar en mycket viktig roll i arbetsmiljöer på distans.

 • OKRs för "Agila" team

   Inom Heartpace har vi talat mycket och intensivt om OKRs som är en engelsk förkortning för Objective Key Result. I den här artikeln kommer vi att fokusera på hur man arbetar med OKRs i en agil arbetsmiljö.

 • Digitala HR-processer och målstyrning med Cancerfonden

  Att Cancerfonden är en av våra kunder gör oss lite extra varma i hjärtat. Tänk att vi på Heartpace får vara med och bidra till att en organisation som har en så viktig vision, som att besegra cancer, kan jobba på ett så bra sätt som möjligt.

 • Social distansering, ett felaktigt begrepp.

  Tänk, så fel det kan bli när ett nytt begrepp lanseras vars enda syfte är att understryka vikten av att snabbt implementera ett nytt beteende.