Net Promoter Score för medarbetarnöjdhet (eNPS) Så här får du maximalt värde

Net Promoter Score (NPS) används för att mäta kundnöjdhet och eNPS fungerar på liknande sätt då medarbetare är målgruppen.

OKR from scratch
to success

okr book get a guide
 • Net Promoter Score för medarbetarnöjdhet (eNPS) Så här får du maximalt värde

  Net Promoter Score (NPS) används för att mäta kundnöjdhet och eNPS fungerar på liknande sätt då medarbetare är målgruppen.

 • HR-verktyg och bästa metoderna för team som arbetar på distans

   Här ger vi nu tips, verktyg och fler metoder för att hantera team som arbetar på distans. Vi kommer också att beskriva varför 1 till 1 samtal spelar en mycket viktig roll i arbetsmiljöer på distans.

 • OKRs för "Agila" team

   Inom Heartpace har vi talat mycket och intensivt om OKRs som är en engelsk förkortning för Objective Key Result. I den här artikeln kommer vi att fokusera på hur man arbetar med OKRs i en agil arbetsmiljö.

 • Digitala HR-processer och målstyrning med Cancerfonden

  Att Cancerfonden är en av våra kunder gör oss lite extra varma i hjärtat. Tänk att vi på Heartpace får vara med och bidra till att en organisation som har en så viktig vision, som att besegra cancer, kan jobba på ett så bra sätt som möjligt.

 • Social distansering, ett felaktigt begrepp.

  Tänk, så fel det kan bli när ett nytt begrepp lanseras vars enda syfte är att understryka vikten av att snabbt implementera ett nytt beteende. 

 • Hur man kopplar arbetsresultat till lönerevision

  Här vill vi ge dig användbar information om hur du gör lönerevisionsprocessen mer transparent, förklara varför denna öppenhet är så viktig, och ge dig de verktyg du kan använda för att hjälpa dig att uppnå rättvisa lönerevisioner.

 • Att leda bolag i kristid

  Vi presenterar ett webinar från Söderberg & Partners. Magnus Gewert med gäster informerar med anledning av osäkerheten kring Corona. Missa inte - ett insiktsfullt och viktigt webinar.

 • Digitala möten i Heartpace - Bästa lösning för distansarbete

  Idag arbetar allt fler "remote" och antalet möten med digitala lösningar ökar lavinartat. Men de kommer med en stor utmaning. Förmågan att hantera digitala möten är inte utvecklad.

 • Varför behöver du ett HR-system som stöd för att driva engagemang?

  Här beskriver vi närmare hur ett intuitivt HR-system kan bidra till att engagera dina medarbetare. Vi kommer också att ta upp de potentiella fördelar digitaliseringen inom HR kan ge små och medelstora organisationer.