Heartpace om HR, prestation och engagemang

Välkommen till vår blogg. Ta del av våra insikter från Human Resourcevärlden och de senaste nyheterna i vårt verktyg och verksamhet. Vi hoppas kunna ge dig ett lärande men också idéer för att öka din organisations prestation och engagemang.

blog-poster

Hur genomförs effektfulla utvecklingssamtal och utvärderingar?

Att leda ett utvecklingssamtal med en medarbetare som i allmänhet presterar bra kan verka som en relativt enkel uppgift. Att se till att mötet är välstrukturerat, produktivt och värdefullt för medarbetaren är dock absolut nödvändigt.

Titta på inspelade webinarer
Vilka trender ser vi komma inom HR området!
Inspelade Webinar:
Vilka trender ser vi komma inom HR området!
23 min
Titta nu
Att leda på distans - med hjärta och hjärna!
Inspelade Webinar:
Att leda på distans - med hjärta och hjärna!
25 min
Titta nu
Utveckla ledare och medarbetare med effektiva 
360 utvärderingar
Inspelade Webinar:
Utveckla ledare och medarbetare med effektiva 
360 utvärderingar
22 min
Titta nu
SMART Lönerevision - En lösning för att sätta rätt lön
Inspelade Webinar:
SMART Lönerevision - En lösning för att sätta rätt lön
18 min
Titta nu
blog-poster

Att realisera strategi

Omvärlden förändras allt snabbare och det har lett till förändrade förutsättningar för organisationer. Historiskt har det räckt att fokusera på skalfördelar, skräddarsytt, innovation eller varumärke – att vara störst, bäst, snabbast eller vackrast för att bli konkurrenskraftig och därefter framgångsrik. 

blog-poster

Fyra vanliga fel vid lönerevision - och hur du undviker dem

En effektiv lönerevideringsprocess för medarbetarna hjälper dig att attrahera, motivera och behålla topptalanger. Här är några av de största misstagen man bör undvika när man bedömer medarbetare och genomför löneöversyner:

blog-poster

Ska du skilja OKR från lönerevisionen?

Många chefs- eller ledningsgrupper har olika åsikter om huruvida du ska kombinera OKR resultat med löneöversyner. Det finns många faktorer att tänka på, men låt oss först peka på vad var och en av dem innebär.