integrations

Powerful apps and integrations to acquire, engage and retain more customers with Heartpace.

AD Csv Sync. Enkel synkronisering av användarinformation från egen AD, Active Directory, till Heartpace genom CSV.fil. Du kan skicka information från AD till Heartpace via en fil med kommaseparerade värden (CSV).

Azure SSO.Azure AD tillhandahåller identitets och access-management och möjliggör direkt single sign on (SSO) till Heartpace alternativt via applikation från portal som Office 365 eller Azure AD access panel. Heartpace supportar Azure AD SAML 2.0 identity provider.

G Suite and Office 365 calendar integration

ADFS SSO. ADFS, Active Directory Federation Services, är en teknologi som används som tillägg till AD, Active Directory, konfigurationen för tjänster utanför organisationens infrastruktur. ADFS implementerar standard SAML, Security Assertion Markup Language, och erbjuder en web-SSO (single sign on) till partners utanför organisationen. På så sätt får användarna tillgång till en enkel SSO.

G Suite. Har du tillgång till G Suite konto? Passa i så fall på att förenkla tillvaron med G Suite directory sync och få enkel inloggning med SSO.

AD LDAP Sync. Sync hämtar användare från definierade AD grupper genom LDAP(S) protokoll och uppdaterar. Sync kontrolleras av Heartpace.

Office 365. Enkel synkronisering av användarinformation från egen AD, Active Directory, till Heartpace genom CSV.fil. Du kan skicka information från AD till Heartpace via en fil med kommaseparerade värden (CSV).

REST API. Genom API, Application Programming Interface, är det väldigt lätt att integrera Heartpace med andra applikationsdata som kan delas över flera system. APIet kan användas för att hantera medarbetardata och generera rapporter. Sync är kontrollerad av organisationen (IT ansvariga).

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©