Heartpace HR System

HR systemet för datadrivna HR processer

Använd Heartpace för att digitalisera alla dina datadrivna HR-processer och säkerställ att kontinuerligt följa upp dina medarbetares behov, utveckling och prestation. Bli mer tidseffektiv genom att hantera all medarbetardata via en säker och central databas. Din MASTER.

"Denna lösning är perfekt för organisationer och bolag som är under stark utveckling och tillväxt"
backgroundbackground

Digitalisera och förenkla dina HR-processer

Med hjälp av vårt enda molnsystem för alla dina medarbetares behov kommer din HR-avdelning att bli mer tidseffektiv. Du kan hantera medarbetardata via en enda organiserad, säker och centralt placerad databas.

Uppgradera din hantering av medarbetardata

Bygg medarbetarprofiler med relevanta och anpassade informationsfält baserat på organisationens behov.

profileprofileprofile

Heartpace ger tillgång till historiska data och baserat på den informationen kan du ta fram anpassade rapporter och prognoser för framtiden.

Ta fram, uppdatera och dela relevant information

Möjligheten till anpassningar på olika nivåer gör det möjligt att uppdatera olika typer av data och se till att relevant information når rätt användare. Kontrollinstanser och sekretesslösningar säkrar känsliga data och delar bara data till medarbetare på "Need to Know" -basis.

Detta enkla sätt att hantera medarbetarinformation sparar tid för dina medarbetare och hjälper dem att rikta sin uppmärksamhet på vad som ska prioriteras.

update info

HR Master Data i ett system

När vi är hjärtat i organisationen är det viktigt att vi kan nå ut och stötta dina dagliga arbetsrutiner. Med "Master Data" skapas smarta informationsflöden och automatiserar rutinmässiga arbetsuppgifter. Vi kan integrera data från andra programvaror, vilket gör oss mer kompatibla och värdefulla för din utveckling. Att ha en central datakälla säkerställer att du delar relevant data till andra system. Manuella datainmatningar, mänskliga fel och dubbletter hör till det förflutna.

Utforska våra integrationer
gdpr

Ledning och säkerhet är vår prioritet

På Heartpace tar vi säkerhet på allvar. Du kan vara lugn med att dina uppgifter är i trygga händer. Våra noggranna processer sätter alltid säkerheten för våra kunders data i första rum.

Heartpace HRM inkluderar alltid:

company

Organisationsschema & Medarbetargalleri

document

Dokumenthantering

master data

HR Masterdata med synkronisering

reports

Rapporter och statistik

security

Security & Api