Lönerevision

Lönerevision AI

Förenkla med relevant data, en smartare lösning för alla lönebeslut!

Med Heartpace modul får du en översikt över alla kostnader som är kopplat till medarbetarens lön. Det innebär att förutom grundlön inkluderas också rörlig ersättning, pensionsavsättning, tjänstebil och andra förmåner. Utöver detta kan också prestationsindex inkluderas. All data presenteras i en tydlig och översiktlig vy. Med Heartpace som verktyg kommer du att genomföra en lönerevision som tar hänsyn till all data och de ändringar som sker. Tänk känslan, när allt stämmer!

Det är dags att förenkla processen för lönerevisionen

Heartpace erbjuder ett verktyg för att hantera hela lönerevisionsprocessen för din organisation. Glöm ohanterliga och osäkra Excelblad. Samla all data på en digital GDPR-säkrad plattform. Erhåll underlag till beslutsfattare för mer insiktsfulla beslut och få stöd i att hålla budgetramar. Använd vår algoritm för att hjälpa chefer med förslag på lönefördelning kopplad till lönepolicy och prestation. Allt finns i Heartpace lönerevisionsmodul.

process

Genomför lönerevisionen med relevant och viktig data

Genomför er lönerevision baserad på intern data som bl a kan omfatta löpande utvärderingar under året med Heartpace Pulsmätningar. Resultatet för medarbetaren kopplas sedan som en faktor till underlaget för lönerevisionen.

Använd data från flera källor:
+ Prestationsindex + Engagemangsindex + Värderingar + Skräddarsydda formler

performance data

Heartpace algoritm hjälper lönesättande chef med välgrundade och genomtänkta beslut

Genomför lönerevisionen med relevant data. Med hjälp av en algoritm fördelas förslag om ny löneersättning baserad på budgetutrymme och en dynamisk datamodell. Ändringar kan enkelt läggas till i kalkylen.

animation

Erhåll en budget där pensionskostnader och alla andra förmåner inkluderas

Låt berörda chefer se den totala lönekostnaden där alla ofta dolda kostnader visualiseras: utöver grundlön inkluderas kostnader som rörlig ersättning, pension, tjänstebil och andra individuella förmåner.

Flexibel fördelning av budgetramarna.

budget
I samarbete med Söderberg & Partners
Fyll i kontaktformuläret om du redan är kund och erhåll förmånliga villkor.
involve people

Enkelt att inkludera alla som ingår i beslutsprocessen

Spara tid och slipp e-mail pingis. Skippa Excelfiler genom att använda ett gemensamt verktyg. Använd flexibel behörighetslösning för att ge personer som deltar i beslutsprocessen tillgång till data. Faliclitera samarbetet mellan HR, CFO, ledningsgrupp, chefsteam och arbetstagarorganisation.

Kommunicera beslut i strukturerade lönesamtal

Förbättra och förenkla lönekommunikationen mellan chef och medarbetare. Tydlig grund för objektiva beslut. Transparent process som underlättar hantering av svåra frågor för chef. All data sparas för framtida samtal i GDPR säkrad miljö.

Modern design, enkelt flöde och tydliga rapporter

Spara timmar av arbete för era team med Heartpace lönerevisionsmodul. Ta fram heltäckande rapporter där alla kostnader presenteras på ett överskådligt sätt. Verifiering mellan berörda parter sker med få klick.

clear design
pay review

HEARTPACE PAY GAP

Glöm inte värdet av en lönekartläggning och dess analys och hur lönefördelningen ser ut hos medarbetarna i hela organisationen.

Läs mer nedan!

Används av såväl stora som små innovativa bolag:

cloud

Funktioner för såväl större som mindre organisationer.

survey

Molnbaserad tjänst — inga nedladdningar eller installationer krävs. GDPR säkrad.

sync

Kan hanteras som “stand alone” eller integrerad med andra moduler i verktyget Heartpace.

create-your-own

Importera data direkt via API från lönesystem eller Excel. Tillåter flera olika datakällor.

Redo att börja?

Kontakta oss gärna eller starta ett konto.