Lönerevision

SMART Lönerevision

Förenkla lönerevisionen, en smartare lösning för alla lönebeslut

Vi kopplar samman prestation med lön, pension och förmåner och ger total översikt över era kostnader. Allt för att du enkelt och effektivt ska kunna genomföra en objektiv lönerevision som håller budget.

Det är dags att tänka om hela processen för lönesättning

Heartpace erbjuder ett verktyg för att hantera hela lönerevisionsprocessen för din organisation. Glöm bort ohanterliga och osäkra excel-listor. Håll all data på en digital GDPR-säkrad plats. Ge underlag till beslutsfattare för mer insiktsfulla beslut. Du säkrar bättre dina budgetramar samtidigt som du ökar flexibiliteten. Distribuera din definerade budget och använd sedan algoritm för att hjälpa chefer med förslag på lönefördelning kopplad till prestation och lönekriterier. Allt ryms i vår nya moddul för lönerevision. Använd som “stand alone” eller koppla till våra andra moduker.

VERKTYG FÖR Lönerevision

Heartpace kan förbättra och effektivisera kopplingen mellan lönerevision och resultatutvärdering

process

Förbättra lönerevisionen med data

Genomför data-driven lönerevision baserad på era interna framgångsdata. Gör löpande utvärderingar under året med vår Puls och koppla utfallet till lönerevisionen. Använd lönekriterier för fördelningsförslag till chefer.

Använd data från flera källor:
+ Prestationsdata + Engagemangsindex + Värderingar + Skräddarsydda formler

performance data
bonus review

Hantera och beräkna bonusersättning

Förenkla hantering och beräkning av alla verksamhetens bonusprogram.

Att ha rätt information är viktigt för att verksamhetens budget och prognoser ska stämma. Det ska dessutom vara enkelt.

I bonusunderlaget hos Heartpace ingår alla detaljer som skatt vid t ex val av pensionsavsättning istället för lön vid bonusutbetalning. Allt detta presenteras på ett visuellt och pedagogiskt sätt. Chefer kan lägga in och få återkoppling på bonus med några få klick.

Du kan också vid årsslut dela upp processen i preliminär- och slutlig bonus så att du enkelt allokerar bokföringsfiler till rätt period.

Förutom att du, chefer och medarbetare får en fullständig bild av kostnaden, finns hela underlaget också samlat på ett och samma ställe. Där kan data på ett säkert och enkelt sätt hanteras genom att delas med chefer från olika team och avdelningar i organisationen. Du slipper helt osäkerheten med Excelfiler och data som samlas på fel ställe.

Heartpace algoritm hjälper chefer att fatta välgrundade beslut

Genomför revisionen baserad på fakta. Med hjälp av en algoritm fördelas lön baserad på de lönekriterier som ni beslutat är viktigast. Dynamisk datamodell baserad på budget. Kalkylera och föreslå ny lön för medarbetarna.

budget

Håll budget där pension och alla förmåner ingår

Låt chefer se lönekostnaderna där alla vanligtvis dolda kostnader finns med: utöver lön ges tillgång till kostnader som bonus, pension, försäkring och alla andra förmåner.

Flexibel distribution av budgetramarna.

budget
Framtagen i samarbete med.
Fyll i formuläret om du redan är S&P kund.
involve people

Enkelt att inkludera alla som ingår i beslutsprocessen

para tid och slipp e-mail pingis. Skippa Excelfiler genom att använda ett gemensamt verktyg. Använd flexibel behörighetslösning för att ge personer som deltar i beslutsprocessen tillgång till data. Faliclitera samarbetet mellan HR, CFO, ledningsgrupp, chefsteam och arbetstagarorganisation.

Kommunicera beslut i strukturerade lönesamtal

Förbättra och förenkla lönekommunikationen mellan chef och medarbetare. Tydlig grund för objektiva beslut. Transparent process som underlättar hantering av svåra frågor för chef. All data sparas för framtida samtal i GDPR säkrad miljö.

Modern design, enkelt flöde och tydliga rapporter.

Spara månader av arbete för era team med vår lönerevisionsmodul. Bygg heltäckande rapporter där alla kostnader presenteras överskådligt. Verifiering med få klick.

clear design
pay review

HEARTPACE PAY GAP

Glöm inte värdet av en lönekartläggning och värdefull analys och kartläggning över organisationens lönefördelning.

Används av stora och små innovativa företag:

cloud

Funktioner både för den större och för den mer krävande organisationen

survey

Molnbaserad tjänst — inga nedladdningar eller installationer. GDPR säker.

sync

Kan fås som “stand alone” eller integrerad med andra moduler i Heartpace

create-your-own

Importera data direkt från lönsystem eller via excel. Tillåter flera olika datakällor

Redo att börja?

Kontakta oss eller starta ett konto.