Automatiserade arbetsflöden
med Pay Management

Smidig och smart lönekartläggning och lönerevision. Förbättra jämställdheten med vårt Equal Pay Index och arbeta datadrivet med din lönestruktur. Digitalisera lönerevisionsprocessen och spara tid. Allt smakfullt paketerat i Heartpace Pay Management.

Automatiserade arbetsflöden
med Pay Management

Smidig och smart lönekartläggning och lönerevision. Förbättra jämställdheten med vårt Equal Pay Index och arbeta datadrivet med din lönestruktur. Digitalisera lönerevisionsprocessen och spara tid. Allt smakfullt paketerat i Heartpace Pay Management.

Heartpace Lönerevision

Driv lönerevisionen med en digitaliserad och framåtlutad process

Heartpace Lönerevision förenklar en av de viktigaste processerna under året, lönerevisionen. Med Lönerevision får du ett komplett datadrivet chefsstöd bort från Excel och manuell hantering. Heartpace Lönerevision har en mycket hög flexibilitet och funktionalitet och kan integreras med samtliga lönesystem.

  • Med Lönerevision sparar du tid, får struktur och effektivitet
  • Lönerevision ger en kvalitetssäkrad process med hög inbyggd säkerhet
  • Säkerställ datadriven lönesättning, gå från magkänsla till faktabaserade beslut

Faktabaserade processer med Heartpace Lönerevision

Automatiserad, datadriven lönerevisionsprocess

Driv lönerevisionsprocessen digitalt från A-Ö. Du bygger din chefsstruktur, formar kommunikation samt schemalägger processen med några klick. Allt är automatiserat och du följer processen i realtid. Ta hjälp av systemet att sätta löneförslag baserat på AI eller bygg in din egen policy. Smidig attestfunktion och säker dokumentation!

Heartpace Lönekartläggning

Nästa generationen av Lönekartläggning med flexibel jobbarkitektur, smart analys och Equal Pay Index

Med Heartpace Lönekartläggning genomför du enkelt och smidigt den årliga lönekartläggningen. Systemet lotsar dig genom processen och säkerställer att du uppfyller lagkravet samtidigt som du får nya insikter om din lönestruktur. En helt fristående modul för löneanalys ger dig chansen att jobba datadrivet med din lönesättning året runt.

  • Helt flexibel arbetsvärdering och jobbarkitektur
  • Smart analysfunktion som effektiviserar analysarbetet
  • Följ upp jämställda löner med vårt Equal Pay Index

Systemet stöttar hela vägen

Heartpace Lönekartläggning leder dig genom hela processen – och gör den enkel, smart och säker
Du får din jobbarkitektur på plats och kan löpande uppdatera den under året. Många av våra kunder kopplar också på marknadslönedata och arbetar kontinuerligt med att utveckla sin lönestruktur, karriärvägar och lönespann. Vi är experter på analys och systemet ger dig ovärderliga visualiseringar och insikter.

Full integration med andra system

Löneanalys för en smartare lönestrategi

En helt fristående modul för löneanalys ger dig chansen att jobba datadrivet med din lönesättning året runt. Heartpace Löneanalys är ett ovärderligt stöd i att bättre förstå och driva lönefrågor internt och externt. Verktyget är mycket enkelt att använda men ger dig samtidigt de strategiska insikterna du behöver!

Kontroll

Få koll på din lönestruktur och löneutveckling över tid.

Insikter

Jobba med lönespridning och detaljerade analyser kring verksamhetens lönestrategi.

Jämförelser

Jämför löner tvärs legala enheter, funktioner, roller etc.

Marknadslönedata för alla typer av roller

Vill ni känna er trygga med att ni betalar marknadsmässiga löner?

Heartpace har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med löner och förmåner. Vi har över 600 kunder och vår databas innehåller över 400 000 löner. Vi kan HR och vi hjälper er att bättre förstå löneläget för er verksamhet. Som lönekartläggningskund har du automatiskt tillgång till vår kostnadsfria benchmark-rapport, men vi skräddarsyr även lönestatistik enligt era önskemål.
Oavsett om du är en Heartpace kund eller inte.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vill du utforska mer?

Läs mer att skapa en datadriven, faktabaserad och engagerande företagskultur med våra digitala HR-verktyg i Heartpace HR-system:

HR
Management

Performance
Management

People
Analytics

Läs
kundhistorier

Vill du veta mer
om Heartpace?

Klicka här för att boka en demo med våra HR-experter

Vill du veta mer om Heartpace?

Kontakta oss för att boka en demo
med våra HR-experter