Allt viktigt på en och samma plats.

Om oss

Vi är ett ambitiöst IT-företag i Sverige men våra kunder finns idag i hela världen. Med lång erfarenhet från såväl IT utveckling som HR utvecklar vi och tillhandahåller en tjänst som hanterar hela eller delar av våra kunders Performance Management process. Heartpace är verktyget som förenklar och tydliggör allt kring uppföljningar, utvärderingar, statistisk och rapporter för din verksamhet.

Varje dag använder tusentals medarbetare på alla nivåer i organisationen Heartpace digitala plattform för att kommunicera och följa upp mål, prestation, handlingsplaner, ersättningar och kompetensutveckling. Med flera olika moduler i vårt system säkerställer vi att våra kunder kan välja vad de behöver utifrån deras behov och verksamhet.

Ingenting slår ett bra samtal är fortfarande vår ledstjärna. Vi började vår digitala resa 2014 och idag är Heartpace det ledande verktyget som bidrar till ökat engagemang och glädje hos alla medarbetare på jobbet.

Testa vår tjänst

En del av Söderberg & Partners

Heartpace är en del av Söderberg & Partners affärsområde S&P Compensation & Benefits Consulting sedan årsskiftet 17/18 (läs mer här). Affärsområdet etablerades i början av 2017 och erbjuder konsulttjänster, resursstöd och verktyg inom Pensions- & försäkringsförmåner, kontroll av personalkostnader och anställningsbarhet.

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Läs mer om Söderberg & Partners
CEO

Henrik Dannert
CEO, Heartpace

"Att skapa långsiktiga resultat för våra kunder och deras medarbetare är vårt mål. Vår kompetens om hur man skapar övergripande engagemang står alltid till förfogande för våra kunder."

Henrik Dannert
CEO, Heartpace

Vår filosofi är vår kraft

Tänk på hur du vill att ett samarbete ska fungera,
när allt flyter på bra och alla vet
vad som ska åstadkommas tillsammans.

18 års erfarenhet

Starka värderingar

Kundsamarbeten

Tillit

Har du frågor?

Kontakta oss