Performance, lönesättning, data, allt i en enkel lösning.

Om oss

Heartpace är ett komplett system med valbara moduler som hanterar performance management, målstyrning, och lönesättning. Kunder väljer Heartpace som ett modernt ledningsverktyg för att öka engagemang, prestation och lönsamhet. Resultaten är omedelbara och driver hela företaget i en positiv riktning. Det är modernt och vägledande.

Så här får du en framgångsrik organisation:

1. Tydligt uppdrag
Se till att medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete.

2. Ge medarbetarna rätt verktyg
Se till att alla har de verktyg de behöver för att lyckas.

3. Berätta för dem att deras åsikter är viktiga
Få medarbetarna att känna sig sedda och framför allt delaktiga.

4. Visa uppskattning regelbundet
Ge återkommande feedback till dina medarbetare om det i deras arbete de gör bra.

Det behöver inte vara svårt. Heartpace gör Performance Management och Lönesättning enkelt.

"Ingenting slår ett bra samtal" är fortfarande vår paroll. Vi började vår digitala resa 2014 och idag är Heartpace det ledande verktyget som bidrar till ökat engagemang och glädje hos många medarbetare på jobbet.

En del av Söderberg & Partners

Heartpace är en del av Söderberg & Partners affärsområde S&P Compensation & Benefits Consulting sedan årsskiftet 17/18 (läs mer här). Affärsområdet etablerades i början av 2017 och erbjuder konsulttjänster, resursstöd och verktyg inom Pensions- & försäkringsförmåner, kontroll av personalkostnader och anställningsbarhet.

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

CEO

Henrik Dannert
CEO, Heartpace

"Att skapa långsiktiga resultat för våra kunder och deras medarbetare är vårt mål. Vår kompetens om hur man skapar övergripande engagemang står alltid till förfogande för våra kunder."

Henrik Dannert
CEO, Heartpace

Vår filosofi är vår kraft

Tänk på hur du vill att ett samarbete ska fungera,
när allt flyter på bra och alla vet
vad som ska åstadkommas tillsammans.

18 års erfarenhet

Starka värderingar

Kundsamarbeten

Tillit

Har du frågor?