<p>MAG Interactive &auml;r ett f&ouml;retag med drygt 80 anst&auml;llda och kontor i Stockholm och Brighton som utvecklar mobilspel. H&auml;r arbetar framf&ouml;r allt programmerare och designer, men ocks&aring; ekonomer och marknadsf&ouml;rare. I en organisation utan chefer f&aring;r verktyg f&ouml;r medarbetarsamtal och feedback en central roll.&nbsp;M&ouml;t Ida Wate, HR Manager hos MAG Interactive.</p>

Mobile Gaming

En organisation utan chefer måste ha ett väl utvecklat system for medarbetarsamtal och feedback.

MAG Interactive är ett företag med drygt 80 anställda och kontor i Stockholm och Brighton som utvecklar mobilspel. Här arbetar framför allt programmerare och designer, men också ekonomer och marknadsförare. I en organisation utan chefer får verktyg för medarbetarsamtal och feedback en central roll. Möt Ida Wate, HR Manager hos MAG Interactive.

En organisation utan chefer måste ha ett väl utvecklat system for medarbetarsamtal och feedback.
<p>Teleopti utvecklar en programvara f&ouml;r bemanningsplanering som fokuserar p&aring; att hj&auml;lpa kontaktcenter, backoffice och butiker till b&auml;ttre kundservice, n&ouml;jdare medarbetare och st&ouml;rre l&ouml;nsamhet. Med drygt 200 medarbetare p&aring; kontor i 14 l&auml;nder finns det ett behov av att samla alla kring gemensamma m&aring;l, f&ouml;rtydliga och st&auml;rka f&ouml;retagskulturen samt &ouml;ka delaktigheten. M&ouml;t Marie Kjellberg, HR&nbsp;Director f&ouml;r Teleopti.</p>

Workforcer management software

När man växer så mycket som vi gör behöver man få hjälp med prioriteringar och bli stöttad på ett sätt som är motiverande och meningsfullt.

Teleopti utvecklar en programvara för bemanningsplanering som fokuserar på att hjälpa kontaktcenter, backoffice och butiker till bättre kundservice, nöjdare medarbetare och större lönsamhet. Med drygt 200 medarbetare på kontor i 14 länder finns det ett behov av att samla alla kring gemensamma mål, förtydliga och stärka företagskulturen samt öka delaktigheten. Möt Marie Kjellberg, HR Director för Teleopti.

När man växer så mycket som vi gör behöver man få hjälp med prioriteringar och bli stöttad på ett sätt som är motiverande och meningsfullt.
<p>Implema &auml;r ett konsultbolag som implementerar aff&auml;rssystem med drygt 120 anst&auml;llda och kontor i Stockholm och p&aring; tio andra orter i Sverige. Att attrahera r&auml;tt medarbetare och f&aring; dem att stanna &auml;r avg&ouml;rande i en bransch med kompetensbrist. D&auml;r spelar utvecklingsm&ouml;jligheter, regelbunden uppf&ouml;ljning och feedback en viktig roll. M&ouml;t Implemas VD, J&ouml;rgen Aronsson.</p>

It consultants

Det viktigaste är att ge individen möjlighet till utveckling. Det avgör om man stannar på ett företag.

Implema är ett konsultbolag som implementerar affärssystem med drygt 120 anställda och kontor i Stockholm och på tio andra orter i Sverige. Att attrahera rätt medarbetare och få dem att stanna är avgörande i en bransch med kompetensbrist. Där spelar utvecklingsmöjligheter, regelbunden uppföljning och feedback en viktig roll. Möt Implemas VD, Jörgen Aronsson.

Det viktigaste är att ge individen möjlighet till utveckling. Det avgör om man stannar på ett företag.
<p>V&aring;ra medarbetare kommer ofta direkt fr&aring;n skolan och vi m&auml;ter effektivitet och kvalitet noggrant. Det kan vara tufft och d&aring; blir dialogen viktig. M&ouml;t Terje Andreassen, VD f&ouml;r Webhelp.</p>

Business process outsourcing

Våra medarbetare kommer ofta direkt från skolan och vi mäter effektivitet och kvalitet noggrant. Det kan vara tufft och då blir dialogen viktig.

Våra medarbetare kommer ofta direkt från skolan och vi mäter effektivitet och kvalitet noggrant. Det kan vara tufft och då blir dialogen viktig. Möt Terje Andreassen, VD för Webhelp.

Våra medarbetare kommer ofta direkt från skolan och vi mäter effektivitet och kvalitet noggrant. Det kan vara tufft och då blir dialogen viktig.
<p>Evidensia bildades 2012 n&auml;r fyra svenska djursjukhus gick samman. Idag har man 60 verksamheter som bedriver sjukv&aring;rd f&ouml;r h&auml;st och sm&aring;djur i Sverige. F&ouml;r ett bolag som v&auml;xer genom f&ouml;rv&auml;rv &auml;r det viktigt att skapa en k&auml;nsla av gemenskap.&nbsp;<strong>M&ouml;t Pia Madsen, HR Chef f&ouml;r Evidensia Sverige.</strong></p>

Djursjukvård

Vi behövde hitta en process för att känna oss som ett bolag

Evidensia bildades 2012 när fyra svenska djursjukhus gick samman. Idag har man 60 verksamheter som bedriver sjukvård för häst och smådjur i Sverige. För ett bolag som växer genom förvärv är det viktigt att skapa en känsla av gemenskap. Möt Pia Madsen, HR Chef för Evidensia Sverige.

Vi behövde hitta en process för att känna oss som ett bolag
<p>Nacka kommun ville skapa b&auml;ttre f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r m&aring;l- &amp; utvecklingssamtal med tydliga kopplingar till organisationens m&aring;l. Samarbetet med Heartpace inleddes i augusti 2018.</p>

Kommun

Att varje medarbetare ser sin del i helheten skapar stolthet och driver motivation och engagemang

Nacka kommun ville skapa bättre förutsättningar för mål- & utvecklingssamtal med tydliga kopplingar till organisationens mål. Samarbetet med Heartpace inleddes i augusti 2018.

Att varje medarbetare ser sin del i helheten skapar stolthet och driver motivation och engagemang
<p><strong>[Videointervju]<br /></strong><br />Lyssna p&aring; hur<strong> AP3, Tredje AP-fonden/Third Swedish National Pension</strong> <strong>Fund</strong> har digitaliserat sina HR-processer f&ouml;r att f&aring; en b&auml;ttre kvalit&eacute; i sina utvecklingssamtal och m&ouml;jlighet att f&ouml;lja upp bolagets m&aring;l.</p>

Investment Management

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet

[Videointervju]

Lyssna på hur AP3, Tredje AP-fonden/Third Swedish National Pension Fund har digitaliserat sina HR-processer för att få en bättre kvalité i sina utvecklingssamtal och möjlighet att följa upp bolagets mål.

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet
<p><strong>[Videointervju]</strong><br /><br />Lyssna till intervjun med <strong>Jenny Persson, HR ansvarig p&aring; S&ouml;derberg &amp; Partners</strong>. Hon ber&auml;ttar hur de har p&aring; ett framg&aring;ngsrikt s&auml;tt tagit fram en tydligare process f&ouml;r bolagets l&ouml;nerevision som bygger p&aring; mer data och fakta &auml;n tidigare. </p>

Financial Services

Jenny Persson, HR ansvarig på S&P

[Videointervju]

Lyssna till intervjun med Jenny Persson, HR ansvarig på Söderberg & Partners. Hon berättar hur de har på ett framgångsrikt sätt tagit fram en tydligare process för bolagets lönerevision som bygger på mer data och fakta än tidigare.

Jenny Persson, HR ansvarig på S&P
Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©