Lönekartläggning som
ger resultat

Få en tydlig bild av din lönestruktur och identifiera eventuella ojämlikheter.

Vi hjälper dig att ta fram en plan för att åtgärda ojämlikheterna och skapa en mer rättvis arbetsplats för alla.

Lönekartläggning som
ger resultat

Få en tydlig bild av din lönestruktur och identifiera eventuella ojämlikheter.

Vi hjälper dig att ta fram en plan för att åtgärda ojämlikheterna och skapa en mer rättvis arbetsplats för alla.

700+ företag använder Heartpace för sina HR-behov

Heartpace är ett av Sveriges bäst betygsatta HR-system

Varför göra en lönekartläggning?

Få kontroll och insikter om er lönestruktur

Lönekartläggning synliggör eventuella löneskillnader baserat på kön, ålder eller andra osakliga faktorer. Genom att identifiera och åtgärda dessa ojämlikheter skapar du en mer rättvis och transparent arbetsplats för alla.

Vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare

Att betala rätt lön för rätt arbete är en viktig faktor för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. En rättvis lönestruktur ökar motivationen och engagemanget hos medarbetarna, vilket leder till ökad produktivitet och lönsamhet.

Säkerställ lagkrav och compliance

Alla arbetsgivare med minst 10 anställda har en skyldighet att årligen kartlägga löner och andra anställningsvillkor för att identifiera eventuella osakliga löneskillnader. Att bryta mot lagkravet kan leda till sanktioner från Diskrimineringsombudsmannen.

Varför moderna organisationer väljer vår lönekartläggning

Enkel implementering och snabba resultat

 • Heartpace lönekartläggning tar ungefär hälften så lång tid som andra system eller manuell hantering
 • Heartpace ger kunderna helt nya insikter kring sin lönestruktur
 • Kom igång på första uppstartsmötet

Smart och smidigt

 • Vi har utvecklat en supersmidig användarmiljö, med förstklassig support
 • Få full koll på din lönestruktur, titelstruktur och löneutveckling
 • Spara tid och skippa manuellt arbete

Jämställda löner med Equal Pay Index

 • Få en datadriven inblick i lönestrukturen och identifiera ojämlikheter baserat på kön
 • Systemet vägleder dig genom hela analysprocessen, från datainsamling till handlingsplaner
 • Upplev en smidig hantering av lönekartläggningen direkt i systemet

Jobbarkitektur och arbetsvärdering enkelt och effektivt

 • Använd fördefinierade faktorer eller skapa egna för att matcha din organisations behov. Du kan även ladda upp en annan metodik om du vill
 • Systemet hjälper dig att implementera din jobbarkitektur och ger dig verktyg för att löpande uppdatera den under året
 • Koppla på marknadslönedata och använd systemet för att utveckla lönespann, karriävägar och skapa en rättvis och konkurrenskraftig lönestruktur

Snygg och tydlig paketering av dokumentation och analys

 • Intuitiva visualiseringar för snabb och enkel analys
 • Automatisk dokumentation av löneanalyser i DO-format
 • Koncernövergripande löneanalys för enklare och mer rättvis lönestruktur

”Verktyget är medarbetardrivet och tilltalar både mig och mina kollegor. Det passar oss jättebra.”

Camilla Englund
HR-ansvarig, Viking Line

Se kundcase

Integrera med andra systemstöd och lösningar

Heartpace Lönekartläggning kan självklart kopplas ihop med vår lösning för Lönerevision, Löneanalys och vår modul för marknadslönedata.

Cloud-baserat – Inga nedladdningar eller installation behövs

Smarta analyser – Genomför endast analyser där det finns en identifierad orättvisa baserat på fakta

Enkel integration – Integrerar med andra Heartpace moduler, som lönerevision bland annat

HR-systemet för moderna organisationer

HR-systemet för moderna organisationer

BOKA EN DEMO

Vad gör oss annorlunda?

10+ år erfarenhet och kunskap
Snabb implementation
99% nöjdhet i vår support

Vill du se hur Heartpace fungerar?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort