Mer jämställda arbetsplatser
med Lönekartläggning

Upptäck och rätta till ojämställda löneskillnader

Marknadens modernaste verktyg för lönekartläggning. Våra kunder blir mer jämställda. På riktigt!

Mer jämställda arbetsplatser
med Lönekartläggning

Upptäck och rätta till ojämställda löneskillnader

Marknadens modernaste verktyg för lönekartläggning. Våra kunder blir mer jämställda. På riktigt!

Varför Lönekartläggning?

Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män som direkt eller indirekt beror på kön. Det är en självklarhet idag att vara en jämställd arbetsgivare.

Med vårt smarta systemstöd får du den sanna bilden rörande din lönestruktur. Förutom att klara av lagkravet får du kunskap kring er lönesättning som hjälper er i det fortsatta arbetet med att vara en jämställd arbetsgivare men också ökad förståelse rent allmänt kring den strategiska lönebildningen.

Smidigt, smart och säkert

Med Heartpace Lönekartläggning genomför du enkelt och smidigt den årliga lönekartläggningen. Systemet lotsar dig genom processen och säkerställer att du uppfyller lagkravet. Snabbt, smidigt och smart!
Tre skäl att välja Heartpace Lönekartläggning
 • Med vårt Equal Pay Index får du en sann bild om verkligheten och om ni har en jämställd lönestruktur eller inte
 • Systemet vägleder dig i analysen och du blir klar på ett kick!
 • Ingen manuell hantering. Samtliga steg, från arbetsvärdering, analys till handlingsplan sker direkt i systemet

Enkel implementering. Snabba resultat.

Våra kunder blir förvånade över hur snabbt det går och vi får ofta höra att lönekartläggningen blir klar på ungefär halva tiden jämfört med andra system eller tidigare manuell hantering. Samtidigt får de helt nya insikter kring sin lönestruktur.

Smidig jobbarkitektur och arbetsvärdering

 • Vi är experter på Jobbarkitektur och arbetsvärdering. I systemet kan du både använda fördefinierade faktorer eller helt skräddarsy. Du kan också ladda upp en annan metodik.
 • Med vårt systemstöd får du din jobbarkitektur på plats och kan löpande uppdatera den under året. Många av våra kunder kopplar på marknadslönedata och arbetar kontinuerligt med att utveckla sin lönestruktur, karriärvägar och lönespann.

Det ska vara smidigt och enkelt!

 • Vi har utvecklat en supersmidig användarmiljö, med förstklassig support
 • Få full koll på din lönestruktur, titelstruktur och löneutveckling
 • Spara tid och skippa manuellt arbete

Integrera med andra systemstöd och lösningar

Heartpace Lönekartläggning kan självklart kopplas ihop med vår lösning för Lönerevision, Löneanalys och vår modul för marknadslönedata. Med Heartpace får ni en helhetslösning som täcker alla era behov inom Pay management. Vi verkar internationellt och vårt system finns översatt till många olika språk och hanterar såklart olika valutor. Allt snyggt paketerat i Heartpace HR-system.

Snygg och tydlig paketering
av dokumentation och analys

 • Vi fokuserar mycket på visualiseringar som hjälper dig att snabbt få uppfattning kring din data och därmed kunna göra korrekta analyser. Självklart hjälper dig systemet med förslag på vilka områden som eventuellt kräver åtgärder.
 • Allt dokumenteras under processens gång och resultatet blir en färdig rapport som möter DO:s krav. Snygg och lättförståeligt paketerat.
 • I en större koncern kan Heartpace användas för kartläggning och löneanalys av flera legala enheter i koncernen. Processen blir enklare och du får en mycket god koncernövergripande bild av lönestrukturen.

Helt molnbaserat — inga nedladdningar eller installationer behövs

Smart analysarbete — Gör enbart analyser där det finns en identifierad ojämställdhet som bygger på fakta

Lätt att integrera med andra moduler i Heartpace, som till exempel Lönerevision

Vill du utforska mer?

Läs mer att skapa en datadriven, faktabaserad och engagerande företagskultur med våra digitala HR-verktyg i Heartpace HR-system:

HR
Management

Performance
Management

People
Analytics

Läs
kundhistorier

Vill du veta mer
om Heartpace?

Klicka här för att boka en demo med våra HR-experter

Vill du veta mer om Heartpace?

Kontakta oss för att boka en demo
med våra HR-experter