Kundhistorier

Kundhistorier

 • Financial Services

  Jenny Persson, HR ansvarig på S&P

  [Videointervju]

  Lyssna till intervjun med Jenny Persson, HR ansvarig på Söderberg & Partners. Hon berättar hur de har på ett framgångsrikt sätt tagit fram en tydligare process för bolagets lönerevision som bygger på mer data och fakta än tidigare.

 • Investment Management

  AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet

  [Videointervju]

  Lyssna på hur AP3, Tredje AP-fonden/Third Swedish National Pension Fund har digitaliserat sina HR-processer för att få en bättre kvalité i sina utvecklingssamtal och möjlighet att följa upp bolagets mål.

 • Kommun

  Att varje medarbetare ser sin del i helheten skapar stolthet och driver motivation och engagemang

  Nacka kommun ville skapa bättre förutsättningar för mål- & utvecklingssamtal med tydliga kopplingar till organisationens mål. Samarbetet med Heartpace inleddes i augusti 2018.

 • Djursjukvård

  Vi behövde hitta en process för att känna oss som ett bolag

  Evidensia bildades 2012 när fyra svenska djursjukhus gick samman. Idag har man 60 verksamheter som bedriver sjukvård för häst och smådjur i Sverige. För ett bolag som växer genom förvärv är det viktigt att skapa en känsla av gemenskap. Möt Pia Madsen, HR Chef för Evidensia Sverige.

 • Business process outsourcing

  Våra medarbetare kommer ofta direkt från skolan och vi mäter effektivitet och kvalitet noggrant. Det kan vara tufft och då blir dialogen viktig.

  Våra medarbetare kommer ofta direkt från skolan och vi mäter effektivitet och kvalitet noggrant. Det kan vara tufft och då blir dialogen viktig. Möt Terje Andreassen, VD för Webhelp.

 • It consultants

  Det viktigaste är att ge individen möjlighet till utveckling. Det avgör om man stannar på ett företag.

  Implema är ett konsultbolag som implementerar affärssystem med drygt 120 anställda och kontor i Stockholm och på tio andra orter i Sverige. Att attrahera rätt medarbetare och få dem att stanna är avgörande i en bransch med kompetensbrist. Där spelar utvecklingsmöjligheter, regelbunden uppföljning och feedback en viktig roll. Möt Implemas VD, Jörgen Aronsson.

 • Workforcer management software

  När man växer så mycket som vi gör behöver man få hjälp med prioriteringar och bli stöttad på ett sätt som är motiverande och meningsfullt.

  Teleopti utvecklar en programvara för bemanningsplanering som fokuserar på att hjälpa kontaktcenter, backoffice och butiker till bättre kundservice, nöjdare medarbetare och större lönsamhet. Med drygt 200 medarbetare på kontor i 14 länder finns det ett behov av att samla alla kring gemensamma mål, förtydliga och stärka företagskulturen samt öka delaktigheten. Möt Marie Kjellberg, HR Director för Teleopti.

 • Mobile Gaming

  En organisation utan chefer måste ha ett väl utvecklat system for medarbetarsamtal och feedback.

  MAG Interactive är ett företag med drygt 80 anställda och kontor i Stockholm och Brighton som utvecklar mobilspel. Här arbetar framför allt programmerare och designer, men också ekonomer och marknadsförare. I en organisation utan chefer får verktyg för medarbetarsamtal och feedback en central roll. Möt Ida Wate, HR Manager hos MAG Interactive.