Datadrevet og
smidig Lønnsrevisjon

Oppnå en enklere lønnsrevisjon med en digitalisert og fremadrettet prosess

Heartpace Lønnsrevisjon gir en sikker og enkel løsning for å gjennomføre lønnsrevisjonen på best mulig måte. Med PAY er du garantert en datadrevet og fleksibel prosess som både ledere og HR setter pris på.

Datadrevet og smidig Lønnsrevisjon

Oppnå en enklere lønnsrevisjon med en digitalisert og fremadrettet prosess

Heartpace Lønnsrevisjon gir en sikker og enkel løsning for å gjennomføre lønnsrevisjonen på best mulig måte. Med PAY er du garantert en datadrevet og fleksibel prosess som både ledere og HR setter pris på.

Unngå bekymring og komplikasjoner

Få en smidig og sikker prosess for Lønnsrevisjon med modulen som en selvstendig løsning, eller koble den til de andre modulene våre.

Glem uhåndterlige og usikre Excel-lister, og føl deg trygg på at all lønnsdata er samlet på ett og samme sted. Helt GDPR-sikret

Gi beslutningstakerne grunnlag for mer innsiktsfulle beslutninger. Få større kontroll over utgiftene og følg enkelt opp budsjettrammene

Heartpace Lønnsrevisjon kan dessuten håndtere komplekse matriseorganisasjoner, ulike valutaer såvel som kollektivavtaler

En datadrevet prosess som gjør det lettere både for HR og ledere

Med Heartpace Lønnsrevisjon styrer du prosessen fra A til Å. Du bygger opp ledelsesstrukturen, former kommunikasjonen og planlegger prosessen med noen få klikk.

Alt er automatisert, og du følger prosessen i sanntid..

Via Heartpace Lønnsrevisjon styrer du all kommunikasjon og kontrollerer prosessen. På din egen måte og med din egen tone!

Heartpace Lønnsrevisjon tilbyr også bonusrevisjon

Unngå komplikasjoner og hodebry med beregning av bonus. Gjør det lettere å håndtere og beregne virksomhetens bonusprogram med Bonusrevisjon. Gjør en av de mest kompliserte prosessene, nemlig bonusrevisjonen, til en av de mest verdiskapende prosessene. Men Heartpace Bonusrevisjon utformer du en trygg og fremtidsrettet datadrevet prosess som hjelper deg gjennom alle trinnene av den komplekse bonusrevisjonen.

 • Ingen flere delinger av Excel-filer og usikre innsamlinger av data
 • Last opp dine nåværende bonussystemer direkte i løsningen, eller opprett nye direkte i verktøyet
 • Avanserte beregninger forenkles og gir smart arbeidsflyt med høy fleksibilitet
 • Transparens og overblikk over den samlede kostnaden for bonus, lønn, pensjon og skatt
 • Oppnå kunnskaper og innsikt, og få kontroll over kostnadene
 • Jobb med prestasjoner og følg opp målene direkte i verktøyet
 • Visuelt og pedagogisk presentert
 • Mulighet for å håndtere flere valutaer – jobb med mange land og valutaer i samme løsning
 • Prosessene kan inndeles i preliminære og endelige, for å forenkle rapportering
 • Dokumentasjonen ferdigstilles på ett sted
 • Sikker håndtering og deling av data til berørte parter

Du er sikret korrekt informasjon om utfall og kostnader alt med noen få tastetrykk

Få hjelp fra Heartpace lønnsrevisjonsalgoritme
til å fatte velbegrunnede beslutninger

Med Heartpace Lønnsrevisjon er det også mulighet for å benytte vår SMARTA algoritme som utfører revisjon basert på fakta. Ved hjelp av en algoritme fordeles lønn basert på de lønnskriteriene som dere har definert som viktigst. Dynamisk datamodell basert på budsjett. Beregn og foreslå ny lønn for medarbeiderne.

Kostnadsstyring

Få bedre oversikt over personalkostnader og la sjefene se lønnskostnadene med skjulte utgifter som skatt, lønnsskatt, bonus, pensjon, forsikring og alle øvrige fordeler.

Smidigere deling og kommunikasjon

Spar tid og unngå endeløse utvekslinger av e-post. Unngå Excel-filer ved å bruke et felles verktøy. Bruk felles autorisasjonsløsning for å gi datatilgang til personer som deltar i beslutningsprosessen. Legg til rette for samarbeid mellom HR, CFO, ledelsen, sjefsteam og arbeidstakerorganisasjonen

Lønnsamtaler

Forbedret og forenklet lønnskommunikasjon mellom sjef og medarbeidere. Tydelig grunnlag for objektive beslutninger. Transparent prosess som gjør det lettere for sjefen å håndtere vanskelige problemstillinger. Alle data lagres for fremtidige samtaler i et GDPR-sikret miljø.

Rapporter

Teamene sparer flere måneder med arbeid med vår lønnsrevisjonsmodul. Sett opp heldekkende rapporter hvor alle utgifter blir oversiktlig presentert. Verifisering med noen få tastetrykk.

Gå ikke glipp av Heartpace Lønnskartlegging for et likestilt arbeidsliv!

Heartpace-modulen for lønnskartlegging er neste generasjons løsning for en smidig, smart og sikker analyse av lønnsstrukturen i bedriften. Du oppfyller lovkravene samtidig som du får verdifull innsikt og data for fremtidige lønnstransparensdirektiver.

Skybasert tjeneste – ingen nedlastinger eller installasjoner. GDPR-sikker

Funksjoner både for større og mer krevende organisasjoner

Tilgjengelig både som “stand alone” eller integrert med andre moduler i Heartpace

Importer data direkte fra lønnssystem eller via Excel. Tillater flere ulike datakilder

Vil du utforske mer?

Les mer om hvordan du kan skape en datadrevet organisasjon og en engasjerende kultur med våre digitale løsninger innenfor Heartpace HR-systemet:

HR
Management

Performance
Management

People
Analytics

Read Customers
Stories

Vil du vite mer
om Heartpace?

Ta kontakt for å bestille en demo med HR-ekspertene våre

Vil du vite mer
om Heartpace?

Ta kontakt for å bestille en demo
med HR-ekspertene våre