HEARTPACE PAY GAP

Gör din Lönekartläggning enkel och säker med automatiserad löneanalys och rapportering

Heartpace Pay Gap är ett verktyg för Lönekartläggning och Analys som spar dig tid, tar bort subjektivitet och levererar enligt lagstiftningskraven.

VERKTYG FÖR LÖNEKARTLÄGGNING

Genom att använda Heartpace Pay för analys av löneskillnad mellan kön minimerar du risken för misstag och subjektiva bedömningar.

Fyra anledninGar till varför du ska välja Heartpace Pay Gap

Datan genererar en analys direkt. Du slipper att göra en egen bearbetning i excel.

Du erhåller hög säkerhet kring all datahantering genom accesshantering och 2-stegsverifiering.

Du erhåller slutresultatet i tilltalande rapport där du också kan infoga din handlingsplan.

Du får mycket relevant data och information som kan användas till den kommande lönerevisionen.

VERKTYG FÖR LÖNEKARTLÄGGNING

Genom att använda Heartpace Pay för analys av löneskillnad mellan kön minimerar du risken för misstag och subjektiva bedömningar.

Varför lönekartläggning?

Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män som direkt eller indirekt beror på kön. I Heartpace Pay modulen guidas du genom de olika stegen för att genomföra en kvalitativ lönekartläggning. Du erhåller mycket intressant data i en rapport som är enkel att förstå. Den hjälper dig att få kunskap om organisationens lönestruktur inför t ex den kommande lönerevisionen.

question
question

Modulen är såväl byggd för att uppfylla lagkraven som att tillhandahålla underlag för områden som till exempel arbetsvärdering, utveckling av lönestruktur och fördjupad analys av löneskillnader. Den är visuellt tilltalande för att som användare snabbt få en bild över strukturen.

Modulen är såväl byggd för att uppfylla lagkraven som att tillhandahålla underlag för områden som till exempel arbetsvärdering, utveckling av lönestruktur och fördjupad analys av löneskillnader. Den är visuellt tilltalande för att som användare snabbt få en bild över strukturen.

Du får tre rapporter som uppfyller DO:s krav

  1. Kartläggning och identifiering av lika arbeten
  2. Kartläggning och identifiering av likvärdiga arbeten
  3. Kartläggning och identifiering av kvinnodominerade arbeten
testa gratis

Identifiera och kategorisera roller - arbetsvärdering

I modulen Identifieras och kategoriseras vad som är likvärdiga arbeten baserat på tre områden:
  • Kunskaper och färdigheter
  • Ansvar
  • Arbetsbelastning
Du erhåller en beskrivning d v s en mall att utgå ifrån vid gradering av rollerna. Notera att definitionerna i mallen är ett exempel att utgå ifrån.
question
question

Dokumentation och analys av din lönekartläggning

I modulen i verktyget visas avvikelser och du får förslag på vilka områden som eventuellt kräver åtgärder. Allt dokumenteras under processens gång och resultatet blir en färdig rapport som möter DO:s krav.

Genom att analysera eventuella löneskillnader direkt i systemet blir all dokumentation tydlig redan från början. Du kan med andra ord börja i liten skala och sedan öka omfattningen utifrån organisationens behov.

I en större koncern kan Heartpace Pay användas för kartläggning och löneanalys av flera legala enheter i koncernen. Processen blir enklare och du får en mycket god koncernövergripande bild av lönestrukturen.

testa gratis

HUR GENOMFÖR DU EN LÖNEKARTLÄGGNING I HEARTPACE?

guide
guide
cloud

Molnbaserad service — inga nedladdningar eller installationer behövs

demanding

Mer för den större och krävande organisationen!

integration

Möjlighet att integrera med andra moduler i Heartpace