Modulen Heartpace Pay

Det kompletta verktyget för lönekartläggning och löneanalys.

Sedan 1 januari 2017 måste alla företag och organisationer med fler än 10 anställda genomföra en lönekartläggning varje år. Oavsett lagkravet är arbetet för en jämställd löneutveckling något som de allra flesta vill åstadkomma något gott med. Som enskild medarbetare är det också intressant att enkelt kunna följa sin löneutveckling över tid.

Var med i utvecklingen för ett jämställd arbetsliv

Heartpace Pay, en modul i vårt HR System som enkelt tar hand om din lönekartläggning och mycket mer.

En lönekartläggning, en löneanalys och en handlingsplan - ingår i arbetsgivarens ansvar för att säkerställa jämställdhet på företaget eller i organisationen. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Även andra anställningsvillkor kan finnas med i lönekartläggningen, som till exempel tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och liknande. Att utarbeta en lönekartläggning varje år är ett lagstadgat krav och de arbetsgivare som inte uppfyller kraven kan dömas till vite.

Vi hjälper dig att uppfylla lagkravet. Du bestämmer själv vilken typ av rapporter och analyser du vill göra som du sedan enkelt kan slutföra på egen hand. Du kan också få vägledning via vårt partnerbolag Novare Pay, som är experter på området. De kan också hjälpa dig göra djupare analyser.

Novare Pay Consulting är ett konsultföretag som är specialiserade på löner, förmåner och incitamentsprogram. Företaget hjälper både nationella och multinationella företag och organisationer att skapa större kunskap inom ersättningsområdet genom att bidra med faktabaserad rådgivning. Novare Pay ingår som ett partnerbolag i Söderberg & Partners tillsammans med bl a Heartpace, Learnster, Benefits mfl.

Så här fungerar det

Vi brinner för att ge våra kunder de möjligheter som tekniken ger. Det bidrar till att öka konkurrenskraft, förenkla administration och underlätta arbetslivet.

Starta med Heartpace. Registrera dina kontaktuppgifter och berätta kort om företaget.
I ett kort processmöte guidar vi dig genom verktygets möjligheter och hjälper dig att komma igång.
Ladda upp data manuellt eller använd Heartpace API för att importera all data per automatik.
Du erhåller visuella rapporter, kan göra egna analyser, få nya insikter och allt sker automatiskt.
Till sist, all data kan utvärderas för att förenkla dina handlingsplaner.

I stället för att fylla i alla data manuellt (vilket kan vara tröttsamt om det sker ofta) erbjuder vi integration med en API (Application Programming Interface) lösning mot AD (Active Directory) alternativt lönesystemet.

Arbetsvärdering med Heartpace Pay

Arbetsvärdering är en del av lönekartläggningen och viktig att inte glömma bort. När den är färdig har du ofta fått nya insikter. Bedömningen baseras på roller och när du är klar får du inte bara en intern struktur som ingår i lönesättningen utan du får också ett underlag för beslut för verksamhetens interna karriärvägar, utbildningsbehov och lönesättningsstrategi. I vår Heartpace Pay-modul guidar vi dig hur du grupperar organisationens olika roller.

Prova nu - 20 dagar gratis

Lär dig mer om Heartpace Pay

Var med i utvecklingen för ett jämställd arbetsliv