HEARTPACE PAY

Gör din Lönekartläggning enkel och säker med automatiserad löneanalys och rapportering

Heartpace Pay är ett verktyg för Lönekartläggning och Analys som spar dig tid, tar bort subjektivitet och levererar enligt lagstiftningskraven.

Testa gratis
Heartpace processes

Bli av med tidskrävande excelarbetea

Öka säkerheten med accesshantering och 2-stegsverifiering

Automatiserade rapporter färdiga att skickas till DO

Genomför Lönesamtal med analysbaserad ansats

Eliminera misstag och spara tid

De första stegen i en Lönekartläggning som arbets- och rollvärdering kan vara tidskrävande. Vår partner Novare Pay Consulting är ett konsultföretag som är specialiserade i lön, förmåner och incitamentsprogram.

Du kan alltid få hjälp av erfarna konsulter.

Hitta snabbt dina insikter i
Lönekartläggningsrapporten

I rapporten belyser vi viktiga problemområden och ger rekommendationer om vilka punkter du bör uppmärksamma. Vi jämför löner mellan lika och likvärdiga arbeten och analyserar löner för kvinnodominerade grupper.

Erhåll fler insikter

Basera dina Lönesamtal på rapportdata

Använd vår löneanalys och arbetsvärdering för att genomföra databaserade och bättre löneförhandlingar. Använd vår samtalsmodul med en färdig lönesamtalsmall.

Förbered för bättre lönesamtal

3 färdiga rapporter för DO

Heartpace Pay uppfyller alla DO’s krav:

1. Kartläggning och identifiering av lika arbeten
2. Kartläggning och identifiering av likvärdiga arbeten
3. Kartläggning och identifiering av kvinnodominerade arbeten

Börja arbeta på din rapport

Förberedda värderingsmallar för årets lönekartläggning