HEARTPACE PAY

Gör din lönekartläggning enkel och säker med en tydlig löneanalys och rapportering

Heartpace Pay är ett verktyg för lönekartläggning och analys som sparar dig tid, tar bort subjektivitet och levererar enligt lagstiftningskraven.

Testa gratis
Heartpace processes

Analysen får du automatiskt istället för att göra allt arbete manuellt i Excel!

Du erhåller hög säkerhet kring all datahantering med accesshantering och 2-stegsveriifiering.

Du erhåller en rapport med handlingsplan som slutresultat.

Du får relevant data och kunskap som underlag till den kommande lönerevisionen.

Eliminera misstag och spara tid

De första stegen i en Lönekartläggning som arbets- och rollvärdering kan vara tidskrävande. Vår partner Novare Pay Consulting är ett konsultföretag som är specialiserade i lön, förmåner och incitamentsprogram.

Du kan alltid få hjälp av erfarna konsulter.

Hitta snabbt insikter i
lönekartläggningsrapporten

I rapporten kartläggs avvikelser och vilka områden som bör uppmärksammas och åtgärdas. Vidare jämförs lönesättning mellan lika och likvärdiga arbeten och lönesättning i kvinnodominerade grupper.

Erhåll fler insikter

Basera dina Lönesamtal på rapportdata

Använd vår löneanalys och arbetsvärdering för att genomföra databaserade och bättre löneförhandlingar. Använd vår samtalsmodul med en färdig lönesamtalsmall.

Förbered för bättre lönesamtal

Tre färdiga rapporter för Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Heartpace Pay uppfyller alla DO’s krav:

1. Kartläggning och identifiering av lika arbeten
2. Kartläggning och identifiering av likvärdiga arbeten
3. Kartläggning och identifiering av kvinnodominerade arbeten

Börja arbeta på din rapport

HUR GENOMFÖR DU EN LÖNEKARTLÄGGNING I HEARTPACE?