HEARTPACE PAY

Gör din lönekartläggning enkel och säker med en tydlig löneanalys och rapportering.

Heartpace Pay är en modul i verktyget Heartpace för lönekartläggning och analys. Modulen levererar engligt lagstiftningskraven, minimerar subjectivitet och sparar tid!

Testa gratis
Heartpace processes

Analysen får du automatiskt istället för att göra allt arbete manuellt i Excel!

Du erhåller hög säkerhet kring all datahantering med accesshantering och 2-stegsveriifiering.

Du erhåller en rapport med handlingsplan som slutresultat.

Du får relevant data och kunskap som underlag till den kommande lönerevisionen.

Hitta snabbt insikter i
lönekartläggningsrapporten

I rapporten kartläggs avvikelser och vilka områden som bör uppmärksammas och åtgärdas. Vidare jämförs lönesättning mellan lika och likvärdiga arbeten och lönesättning i kvinnodominerade grupper.

Lönekartläggning och rapportering 2020:
Det här behöver du veta

Tveka inte att ta reda på mer om vår lösning och hur vi kan hjälpa till redan idag

Börja arbeta på din rapport

Tre färdiga rapporter för
Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Heartpace Pay uppfyller alla DO’s krav:
1. Kartläggning och identifiering av lika arbeten
2. Kartläggning och identifiering av likvärdiga arbeten
3. Kartläggning och identifiering av kvinnodominerade arbeten

Börja arbeta på din rapport

HUR GENOMFÖR DU EN LÖNEKARTLÄGGNING I HEARTPACE?