Skip to main content

Mer likestilte arbeidsplasser
med lønnskartlegging

Upptäck och rätta till ojämställda löneskillnader

Marknadens modernaste verktyg för lönekartläggning. Våra kunder blir mer jämställda. På riktigt!

Mer likestilte arbeidsplasser
med lønnskartlegging

Upptäck och rätta till ojämställda löneskillnader

Marknadens modernaste verktyg för lönekartläggning. Våra kunder blir mer jämställda. På riktigt!

Hvorfor Lønnskartlegging?

Hensikten med lønnskartlegging er å oppdage, treffe tiltak mot og hindre uberettigede lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som direkte eller indirekte skyldes kjønn. I dag er det en selvfølge som arbeidsgiver at man tilbyr likelønn.

Med vår smarte systemstøtte får du et korrekt bilde av din lønnsstruktur. I tillegg til at du overholder kravene, får du kunnskaper om egen lønnsfastsetting som hjelper deg i det videre arbeidet med likestilling. Dessuten får du økt generell forståelse for lønnsstrategien.

Smidig, smart og sikkert

Med Heartpace Lønnskartlegging gjennomfører du lett og smidig den årlige lønnskartleggingen. Systemet loser deg gjennom prosessen og sikrer at du oppfyller de lovpålagte kravene. Hurtig, fleksibelt og smart!

Tre grunner til å velge Heartpace Lønnskartlegging
 • Med vår Equal Pay Index får du et riktig bilde av virkeligheten, blant annet om hvorvidt dere har en likestilt lønnsstruktur
 • Systemet veileder deg i analysen, og du blir ferdig i løpet av noen tastetrykk!
 • Ingen manuell håndtering. Alle trinn – fra arbeidsvurdering og analyse til handlingsplan – skjer direkte i systemet
SV PayM PayGap D 01
SV PayM PayGap M 01
SV PayM PayGap D 02
SV PayM PayGap M 02

Lett å implementere. Raske resultater.

Kundene våre blir forbløffet over hvor raskt det går, og vi får ofte høre at lønnskartleggingen blir fullført på under halvparten av tiden sammenlignet med andre systemer eller tidligere manuell håndtering. Samtidig får de helt ny innsikt i sin egen lønnsstruktur.

Smidig jobbarkitektur og arbeidsvurdring

 • Vi er eksperter innen Jobbarkitektur og arbeidsvurdering. I systemet kan du både bruke forhåndsdefinerte faktorer eller skreddersy dine egne. Du kan også laste opp en annen metodikk.
 • Med vår systemstøtte får du jobbarkitekturen på plass og kan oppdatere den fortløpende gjennom hele året. Mange av kundene våre kobler seg til markedslønnsdata og jobber kontinuerlig med å utvikle lønnsstruktur, karriereveier og lønnsspenn.
SV PayM PayGap D 03
SV PayM PayGap M 03
SV PayM PayGap D 04
SV PayM PayGap M 04

Det skal være smidig og enkelt!

 • Vi har utviklet et supersmidig brukermiljø med førsteklasses support
 • Få full oversikt over lønns- og tittelstrukturen samt lønnutvikling
 • Spar tid og hopp over manuelt arbeid

Integrasjon mot andre systemstøtter og løsninger

Heartpace Lønnskartlegging kan selvfølgelig kobles sammen med vår løsning for Lønnsrevisjon, Lønnsanalyse og vår modul for Markedslønnsdata. Med Heartpace får dere en helhetsløsning som dekker alle behov innen Pay management.

Vi fungerer internasjonalt, og systemet vårt er oversatt til mange språk og håndterer naturligvis ulike valutaer. Alt er fint innpakket i Heartpace HR-system.

Fin og tydelig innpakning
av dokumentasjon og analyse

 • Vi legger stor vekt på visualiseringer som gjør at du raskt får et bilde av dine data slik at du kan utføre korrekte analyser. Selvfølgelig vil systemet gi deg forslag om eventuelle områder som krever tiltak.
 • Alt blir dokumentert under prosessen, og resultatet er en ferdig rapport i samsvar med kravene til likestilling. Innpakket på en rask og lettfattelig måte.
 • I et større konsern kan Heartpace benyttes til kartlegging og lønnsanalyse av flere juridiske enheter i konsernet. Prosessen blir enklere, og du får et meget oversiktlig bilde av lønnsstrukturen i konsernet som helhet.
SV PayM PayGap D 05
SV PayM PayGap M 05
Cloud 1

Helt skybasert – ingenting må lastes ned eller installeres

Comparison

Intelligent analysearbeid – Gjør kun analyser når det oppdages ulikhet som bygger på fakta

Link1 1

Lett å integrere med andre moduler i Heartpace, f.eks. Lønnsrevisjon

Vil du utforske mer?

Les mer om hvordan du kan skape en datadrevet organisasjon og en engasjerende kultur med våre digitale løsninger innenfor Heartpace HR-systemet:

Img

HR
Management

Img 1 1

Performance
Management

Img3

People
Analytics

Img 1

Read Customers
Stories

Vil du vite mer
om Heartpace?

Ta kontakt for å bestille en demo med HR-ekspertene våre

Vil du vite mer
om Heartpace?

Ta kontakt for å bestille en demo
med HR-ekspertene våre