Allt du älskar med HR

finns nu på ett ställe

Vårt motto är – inget kan slå en bra konversation! Vi har gjort standard HR-samtal digitala, och vi är övertygade om att vårt verktyg gör människor mer engagerade och lyckligare på jobbet.

Tusentals av våra kunders anställda, HR och linjechefer använder vår digitala plattform varje dag för att hålla sig uppdaterade och kommunicera med varandra angående mål, prestation, löner, feedback och kompetensutveckling på ett strukturerat sätt.

Develop & Retain with
Performance Management

Drive engagement and create a winning culture with our Performance Management and Survey Toolbox. Heartpace Performance Management toolbox is flexible and completely modular. Select the parts you need and form development processes adapted to your needs.

En del av Söderberg & Partners

Heartpace är en del av Söderberg & Partners affärsområde S&P Compensation & Benefits Consulting sedan årsskiftet 17/18 (läs mer här). Affärsområdet etablerades i början av 2017 och erbjuder konsulttjänster, resursstöd och verktyg inom Pensions- & försäkringsförmåner, kontroll av personalkostnader och anställningsbarhet.

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Vår filosofi är vår styrka

Vår grundläggande filosofi – förtroende, engagemang och lönsamhet tillsammans med transparens och en avslappnad inställning skapar en miljö som främjar engagemang. Grunden för att skapa en organisation med drivkraft börjar med målinriktade dialoger. För att säga det enkelt, det är fantastiskt att prata!

18 års erfarenhet

Starka värderingar

Kundsamarbeten

Tillit

Heartpace hjälper både stora
och små innovativa företag

Heartpace hjälper både stora och små innovativa företag

Vill du veta mer
om Heartpace?

Klicka här för att boka en demo med våra HR-experter

Vill du veta mer om Heartpace?

Kontakta oss för att boka en demo
med våra HR-experter