Hjälp medarbetarna med fokus, motivation och målinriktning

OKR skapar ett transparent arbetsflöde som delas mellan olika team. Ger fokus på gemensamma mål.

Gratis 20-dagars testperiod - Lätt att börja - Personlig demo

Definiera mätbara
Key Results

Utan mätbarhet har du inga riktiga mål. Använd Key Results och följ framstegen

Skapa ambitiösa
mål

OKRs gör att team fokuserar på utmaningar vilket leder till större framgång

"Keep your team on
the same page"

Alla kommer att arbeta med med företagets prioriteringar och gemensam riktning

Skapa tydligt
målarbete

Koppla samman företags-, avdelnings- och individuella -OKRs

OKRs Management för företag i utveckling

OKR verktyg på ett enkelt vis

Välformulerade OKRs kan användas som ett ledarskapsverktyg för att skapa motivation och engagemang.

Vision

Dela visionen och säkerställ att alla medarbetare har förstått och tagit till sig målbilden

Företagsstrategier

Lägg till företagets strategier och säkerställ att alla känner till den gemensamma riktningen.
Vision

Avdelnings OKR

Skapa OKRs for varje avdelning och dra samman era team. Deras arbete kan på så sätt kopplas mot en gemensam målbild.

Personliga OKRs

Medarbetarna sätter ambitiösa och utmanande OKRs. Varje OKR definieras med Key Results. Det blir ditt nästa steg till medarbetarengagemang.
Avdelnings OKR

Snabbväxande bolag

använder redan OKRs:

Viacom
Slack
Siemens
Netflix
Panasonic
Linkedin
Oracle

OKR & HR Management
Gör mer med Heartpace

Vår plattform ger dig en mängd effektiva verktyg för att bygga bra medarbetarengagemang

Samtal

Skapa individuella och teamsamtal, definiera agendan och vinn nya insikter för bättre performance. Koppla samman dina samtal med business data for transparent uppföljning.

Enkäter

Skapa medarbetarenkäter snabbt och enkelt för små och stora team. Automatisk rapportering.

Värdefulla mallar

Använd våra gratismallar för samtal, enkäter och utvärderingar - skapade av erfarna HR konsulter

Användbara mallar

Använd gratismallar för samtal, enkät och utvärdering. Utvecklade av kompetenta HR konsulter med lång erfarenhet.

Den ultimata guiden till OKR

Det här arbetsdokumentet inkluderar alla grunder om det du behöver veta om OKR. Svaren på vanliga frågor med kommentarer. Den hjälper dig att förstå OKRs ramverk och hur du sätter igång med implementering i din organisation.

Hämta din gratisguide om OKRs

guide
Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©