Frequently Asked
Questions

Har du frågor? Titta i vår FAQ eller kontakt vår support!

Frequently Asked Questions

Har du frågor? Titta i vår FAQ eller kontakt vår support!

Svar och råd från teamet på Heartpace

1. Heartpace är en molntjänst, vad innebär det?

Det innebär att du kommer åt tjänsten på webben via en säker anslutning var du än befinner dig.

2. Vart sparas all data?

All data lagras och sparas inom EU på AWS, Amazon webservice, plattformar i enlighet med den lagstiftning som gäller inom EU.

3. Är Heartpace uppdaterad inför nya lagstiftningen GDPR?

Vi uppfyller riktlinjerna för GDPR. Tjänsten är byggd utifrån begreppen ”privacy by design” och ”transparency” som den nya lagstiftningen specifikt ställer krav på. Det innebär att särskilda integritetsmekanismer byggs in i systemet från start. Vi har utöver det en högre säkerhetsnivå än vad som krävs som bl a omfattar tvåstegsverifiering, ip-begränsningsmöjlighet mm utan extra kostnad.

4. Är det säkert att hantera data i ert system?

Ja vi har väldigt hög säkerhet i vårt system som förutom den generella säkerheten som AWS, Amazon webservice, tillhandahåller också omfattar egna säkerhetstester, intrångstester mm. Vår struktur är sedan start byggt på ett säkerhetstänk som också omfattar olika nivåer som man som kund kan aktivera själv och som ingår kostnadsfritt i tjänsten.

5. Har ni ett API (Application programming interface)?

Ja verktyget har ett öppet API som gör att man kan integrera Heartpace med andra system i organisationen.

6. Kan man koppla ihop Heartpace med ett AD (Active Directory), t ex Microsoft AD?

Det går alldeles utmärkt att koppla ihop Heartpace med ett AD och därigenom tex bygga hela organisationsbilden i Heartpace, överföra uppgifter om medarbetarna, uppdatera användare, hantera login mm.

7. Kan man koppla ihop Heartpace med Office365?

Ja, det går att koppla ihop Heartpace med Office365 och därigenom uppdatera Heartpace med länkar till olika dokument i mappstrukturer o s v. Det går också att använda sig av sk SSO (Single Sign On), för att förenkla inloggning och lösenordshantering.

8. Har ni support för er tjänst?

Ja, vi tillhandahåller support online och det ingår i abonnemanget. Support ges via ett onlinebibliotek, via e-mail alternativt chat via dialogfönster som finns i tjänsten.

9. Hur kommer man igång?

Du börjar med att registrera ett konto. Sedan är du igång. Som ytterligare stöd finns olika användarutbildningar online.

10. Tar det lång tid att komma igång?

Eftersom systemet är enkelt att hantera är det också enkelt att komma igång. På ett par timmar har du både lärt dig systemet och börjat arbeta med det. Beroende på hur du du vill använda respektive modul kan du ha frågor. Boka gärna en utbildning online med några av våra duktiga medarbetare så hjälper vi dig.

11. Vad kostar det?

Vi har hela vår prisbild upplagd på vår hemsida. Du betalar per användare och år. Priset är också avhängigt vilka moduler man vill ha. Vid fler än 50 användare skickar vi gärna en offert.

12. Måste alla i företaget ha ett konto i Heartpace?

Nej, det går bra att använda tjänsten för t ex en avdelning eller ett specifikt team eller projekt.

13. Finns det färdiga mallar för samtal i systemet?

Ja, det ingår ett antal färdiga mallar som du kan använda för olika typer av samtal. Heartpace tillhandahåller också stöd i att ta fram företagsspecifika mallar. Det finns en mycket användarvänlig designeditor i Heartpace som du använder när du skapar dina mallar.

14. Finns det begränsningar i hur jag kan designa mallarna?

Heartpace har tagit fram många olika alternativ för att bygga en relevant och användarvänlig samtalsmall med många olika frågetyper. Det täcker alla typer av medarbetar- och utvecklingssamtal Kontakta oss gärna, så visar vi dig!

15. Vilka typer av samtal kan jag göra i Heartpace?

Som kund väljer man själv vilka samtal man vill genomföra med vårt digitala verktyg. Våra kunder använder verktyget för alla medarbetarsamtal som brukar förekomma i en verksamhet. Det kan t ex vara utvecklingssamtal, lönesamtal, månadsvisa och veckovisa målsamtal.

16. Kan flera deltagare genomföra ett samtal samtidigt?

Ja, i Heartpace kan ett s k teamsamtal genomföras med flera deltagare som vid projektuppföljning eller utvärdering.

17. Kan jag starta samtal åt andra och skapa processer?

Det går alldeles utmärkt att starta samtalsprocesser åt andra, t ex mellan chefer och medarbetare.

18. Kan jag följa upp vilka som har genomfört samtal och vilka som inte har gjort det?

Det finns en rapportgenerator som ger dig all statistik över vilka som har genomfört samtal och vilka som inte inte har gjort det.

19. Hanterar man mål & aktiviteter i verktyget?

Självklart gör man det. Vår tjänst är inriktad på just målstyrda samtal och det går bra att skapa mål och aktiviteter både i pågående samtal och också fritt mellan samtal. Du kan också styra mål och aktiviteter mot övergripande strategier.

20. Hanterar systemet kompetenser och CV?

Ja i Heartpace kan du skapa ett profilkort för organisationen som sedan fungerar som ett kompetens och cv-kort. All information som läggs in i profilen är sökbar vilket gör att du kan söka efter specifika kompetenser och fakta om medarbetarna.

21. Kan man se en översiktsbild av alla medarbetare?

I en funktion vi kallar galleri registreras alla medarbetare i organisationen. Här är alla medarbetare synliga och du kan söka på deras kompetenser, på avdelningar och på team etc.

22. Kan man se en organisationsbild i Heartpace?

I Heartpace får du ett organisations- och avdelningsträd för hela verksamheten. Du kan välja att skriva ut hela och delar av bilden alternativt exportera bilden till en presentation.

23. Har systemet stöd för anonyma enkäter?

Ja, du väljer om respondenterna på en enkät ska vara anonyma eller inte. Det krävs dock minst fyra respondenter för att kunna genomföra en anonym enkät.

24. Kan man göra utvärderingar och 360 i ert verktyg?

Det går bra att göra såväl hela 360 utvärderingar som enklare feedback och utvärderingar av chefer och medarbetare. Den typen av utvärderingar sker i vår Utvärderingsmodul.

Har du en fråga?

Om du har några frågor, tveka inte att höra dig till oss