Alignment Module

Koppla individuella medarbetarmål till företagets

Utveckla ett tydligt samband mellan vision, strategi och medarbetarmål
i en och samma plattform

Gratis 20-dagars testperiod - Lätt att börja - Personlig demo

Verktyg för Målstyrning i Företag

Med ett balanserat styrkort kan olika ledare och avdelningar ändå individualisera sin prestationsmätning, men allt passar in inom en given struktur som kan förstås i hela organisationen

Ett nytt och bättre förhållningssätt till medarbetarengagemang

Dela företagets vision

Gör visionen tydlig och säkerställ att medarbetarmålen styr mot visioon och strategi för att uppnå dem.

Skapa och segmentera strategimål

Lägg till strategimål och fastställ dem i förhållande till visionen.

Skapa mål för avdelningar

Länka avdelningsmål till strategier och följ utvecklingen.

Koppla på medarbetarmål

Medarbetarmål med aktiviteter läggs upp för att styra mot avdelningsmål.

Heartpace logo

© 2023

Soderberg & partners logo
Stockholms Handelskammare
Compliant GDPR logo
Hyper Island logo