Alignment Module

Koppla individuella medarbetarmål till företagets

Utveckla ett tydligt samband mellan vision, strategi och medarbetarmål
i en och samma plattform

Gratis 20-dagars testperiod - Lätt att börja - Personlig demo

Bygg ett performance management system

Skapa målstyrda aktiviteter tillsammans med medarbetarna

Se övergripande utveckling och framsteg

Hantera både team och individuell framgång

Styr företaget mot gemensamma mål

Länka strategier till medarbetarnas egna mål

Verktyg för Målstyrning i Företag

Med ett balanserat styrkort kan olika ledare och avdelningar ändå individualisera sin prestationsmätning, men allt passar in inom en given struktur som kan förstås i hela organisationen

Ett nytt och bättre förhållningssätt till medarbetarengagemang

Dela företagets vision

Gör visionen tydlig och säkerställ att medarbetarmålen styr mot visioon och strategi för att uppnå dem.

Skapa och segmentera strategimål

Lägg till strategimål och fastställ dem i förhållande till visionen.

Skapa mål för avdelningar

Länka avdelningsmål till strategier och följ utvecklingen.

Koppla på medarbetarmål

Medarbetarmål med aktiviteter läggs upp för att styra mot avdelningsmål.

building

Gör ännu mer med Heartpace

Vår plattform ger dig en mängd effektiva verktyg för att bygga bra medarbetarengagemang

Samtal

Hantera samtal individuellt och med team. Definiera agendan och nå värdefulla insikter för bättre engagemang och framsteg. Sätt utvecklingsplan. It’s great to talk!

Enkät

Du skapar lätt och snabbt medarbetarenkäter och tempmätningar för enskilda team eller hela organisationen. Automatiska rapporter.

Utvärdering

Ett lätthanterat verktyg för att skapa 360 eller enklare feedbackutvärderingar. Öppna upp för mer reflektion och feed forward.

Användbara mallar

Använd gratismallar för samtal, enkät och utvärdering. Utvecklade av kompetenta HR konsulter med lång erfarenhet.

Redo att börja?

Kontakta oss eller skapa ett konto.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©