Målstyrning Module
Koppla individuella medarbetarmål till företagets med Heartpace

Utveckla ett tydligt samband mellan vision, strategi och medarbetarmål
i en och samma plattform

TESTA GRATIS

Gratis 20-dagars test - lätt att komma igång. Boka en demo

Skapa konto gratis
 • Styr företaget mot gemensamma mål

  Styr företaget mot gemensamma mål

  Länka strategier till medarbetarnas egna mål

 • Se övergripande utveckling och framsteg

  Se övergripande utveckling och framsteg

  Hantera både team och individuell framgång

 • Bygg ett performance management system

  Bygg ett performance management system

  Skapa målstyrda aktiviteter tillsammans med medarbetarna

Ett nytt och bättre förhållningssätt till medarbetarengagemang

 • Dela företagets vision

  Gör visionen tydlig och säkerställ att medarbetarmålen styr mot visioon och strategi för att uppnå dem.

 • Skapa och segmentera strategimål

  Lägg till strategimål och fastställ dem i förhållande till visionen.

 • Skapa mål för avdelningar

  Länka avdelningsmål till strategier och följ utvecklingen.

 • Koppla på medarbetarmål

  Medarbetarmål med aktiviteter läggs upp för att styra mot avdelningsmål.

Dela företagets vision Skapa och segmentera strategimål Skapa mål för avdelningar Koppla på medarbetarmål
 • Hämta mål status
 • Enkelt att följa framsteg med mål
 • Lätt att styra mot team och avdelningsmål
 • Prioritetsnivå för mål och aktivitet

Gör ännu mer med Heartpace

Vår plattform ger dig en mängd effektiva verktyg för att bygga bra medarbetarengagemang

 • Samtal Hantera samtal individuellt och med team. Definiera agendan och nå värdefulla insikter för bättre engagemang och framsteg. Sätt utvecklingsplan. It’s great to talk!

 • Enkät Du skapar lätt och snabbt medarbetarenkäter och tempmätningar för enskilda team eller hela organisationen. Automatiska rapporter.

 • Utvärdering Ett lätthanterat verktyg för att skapa 360 eller enklare feedbackutvärderingar. Öppna upp för mer reflektion och feed forward.

 • Användbara mallar Använd gratismallar för samtal, enkät och utvärdering. Utvecklade av kompetenta HR konsulter med lång erfarenhet.

Våra kunder

Prova nu - 20 dagar gratis

Prova nu - 20 dagar gratis

Tips

 • Förklara för medarbetarna hur deras mål och aktiviteter hör samman med de övergripande målen
 • Är dina medarbetares mål kopplade till företagets strategi?
 • Hjälp dina medarbetare förstå hur de påverkar företagets framgång