Alignment Module

Koppla individuella medarbetarmål till företagets

Utveckla ett tydligt samband mellan vision, strategi och medarbetarmål
i en och samma plattform

Börja nu

Gratis 20-dagars testperiod - Lätt att börja - Personlig demo

Styr företaget mot gemensamma mål

Länka strategier till medarbetarnas egna mål

Se övergripande utveckling och framsteg

Hantera både team och individuell framgång

Bygg ett performance management system

Skapa målstyrda aktiviteter tillsammans med medarbetarna

Verktyg för Målstyrning i Företag

Med ett balanserat styrkort kan olika ledare och avdelningar ändå individualisera sin prestationsmätning, men allt passar in inom en given struktur som kan förstås i hela organisationen

Gör ännu mer med Heartpace

Vår plattform ger dig en mängd effektiva verktyg för att bygga bra medarbetarengagemang

Talks

Samtal

Hantera samtal individuellt och med team. Definiera agendan och nå värdefulla insikter för bättre engagemang och framsteg. Sätt utvecklingsplan. It’s great to talk!

Surveys

Enkät

Du skapar lätt och snabbt medarbetarenkäter och tempmätningar för enskilda team eller hela organisationen. Automatiska rapporter.

Evaluation

Utvärdering

Ett lätthanterat verktyg för att skapa 360 eller enklare feedbackutvärderingar. Öppna upp för mer reflektion och feed forward.

Templates

Användbara mallar

Använd gratismallar för samtal, enkät och utvärdering. Utvecklade av kompetenta HR konsulter med lång erfarenhet.

Förklara för medarbetarna hur deras mål och aktiviteter hör samman med de övergripande målen

Är dina medarbetares mål kopplade till företagets strategi?

Hjälp dina medarbetare förstå hur de påverkar företagets framgång