Ett system för Per­for­mance Man­age­ment

Heartpace är ett HR system för Performance Management som inspirerar till engagemang och prestationer.

talks blockfeedback blocksurvey blockobjectives blockevaluation block
YearlyorQuartery
Heartpace processes

Mål

Sätt utmanande medarbetarmål som kopplas mot en övergripande strategi

Feedback

Ge och få regelbundna återkopplingar och erkännanden.

Enkät - Tempmätning

Undersök och mät vad som är viktigt just nu!

Samtal

Hjälp medarbetarna att nå sina potential och prestera ännu bättre.

Utvärdering - 360

Hjälp medarbetarna att utvecklas ytterligare i sina roller.

Förenkla din Performance Management Process

Tidsbesparande utvärderingsprocess. Enkla "touch points". Kontinuerlig feedback. Regelbundna och öppna “check-in’s” är nyckeln!

Objective

Mål

Bestäm vad som är viktigast och sätt OKR - Objectives and Key Results

Sätt ambitiösa och tydliga mål med transparenta och konkreta mätpunkter för deras utfall

OKR

Bestäm mål and utveckla målstyrningen via Balanced Scorecard

Definiera mål mät dina framsteg med KPIer. Utveckla en strategisk målstyrning i hela organisationen

BSC
Talks

Samtal

Samtal för att följa framsteg och för att hålla mål relevanta

Skapa processer för förberedda samtal och Check In’s. Följ ditt team och ge support när det behövs

Individuella samtal

Samtala 1:1 med varje enskild medarbetare

Team Talk

Samla ditt team i samtal och få mer produktiva möten

Feedback

Feedback

Ge konsekvent och regelbunden Feedback

Ge dubbelriktad och mångfacetterad feedback. Bygg bättre relationer och öka den övergripande framgången

Evaluation

Utvärdering

Erbjud 360° utvärdering och hjälp medarbetarna
att nå personliga och professionella framsteg

Summera resultat med 360-graders feedback Som stödjer nödvändigheten att fortsätta lära, växa och utvecklas

Personlig utvärdering

Ge en framåtriktad individuell utvärdering

Team-utvärdering

Förstå teammedlemmars styrkor och svagheter

Survey

Enkät

Fråga medarbetarna om deras förväntningar, synpunkter och prioriteringar

Använd öppna eller anonyma enkäter för feedback i realtid. Få insikter i hur medarbetarna känner om och inför sin arbetsplats

Anonymitet

Skapa enkäter som erbjuder anonymitet för respondenter

Transparens

Använd enkät för att påvisa individuella svar

Framgångsrika företag använder redan Heartpace för Performance Management

Våra ledare har uppföljningssamtal med alla medarbetare, antingen på vecko-, månadsbasis eller per kvartal. För att säkerställa ett bra flöde och att målen, och att vår värdegrund uppfylls, blir ett system som Heartpace ett viktigt verktyg.

Terje Andreassen,
CEO Webhelp

Att både chef och medarbetare är väl förberedda och delaktiga ger genuina och ärliga samtal. Det upplever jag som helt unikt med Heartpace. Verktyget hjälper mig att bli en bättre chef.

Sandra Ohlsson,
Sales Manager at Upsala Nya Tidning

I den här processen är Heartpace verktyget som gör att det blir likvärdigt, att vi har en transparens och visar tydligt vart vi är på väg. Heartpace säkerställer att vi pratar om samma saker på alla våra kliniker och sjukhus. Vi får också en bättre struktur på utvärderingen, kan koppla frågorna i samtalsmodulen till verksamhetens mål, och på så sätt säkerställa att medarbetarens individuella mål och verksamhetens mål stämmer överens. Det säger alla verksamheter att de vill, men genom Heartpace kan vi säkerställa att vi verkligen lever upp till det.

Pia Madsen,
HR Chef Evidensia

Börja ditt gratistest

Gratis 20-dagars test - Enkel setup - Du kan också boka en live demo

Integrationer

integrations

Nu är det enklare än någonsin! Logga in i Heartpace med ett click med SSO-Single Sign-On. Eliminera manuell datahantering genom synkronisering med företagets AD - Active Directory och ladda automatiskt all användardata. Läs mer om våra olika integrationsmöjligheter. GDPR-SÄKRADE

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©