Utveckla & behålla med
Performance Management

Driv engagemang och skapa en vinnande kultur med vår Performance Management och Survey Toolbox. Heartpace Performance Management toolbox är flexibel och helt modulär. Välj de delar ni behöver och forma utvecklingsprocesser anpassade efter era behov.

Utveckla & behålla med
Performance Management

Driv engagemang och skapa en vinnande kultur med vår Performance Management och Survey Toolbox. Heartpace Performance Management toolbox är flexibel och helt modulär. Välj de delar ni behöver och forma utvecklingsprocesser anpassade efter era behov.

Mål

Sätt utmanande medarbetarmål som kopplas mot en övergripande strategi

Feedback

Skapa feedback kultur med högt engagemang

Enkät-Tempmätning

Ta tempen och mät vad som är viktigt just nu!

Samtal

Hjälp medarbetarna att nå sina potential och prestera ännu bättre

360 Utvärdering

Bygg en framgångsrik kultur med 360 feedback!

Medarbetarundersökning för hållbart arbetsliv

En medarbetarundersökning med en forskningsbaserad verktygslåda som skapar förutsättningar för hållbara medarbetare på riktigt!

Målstyrning

OKRs – Objectives & Key Results
Bestäm vad som är viktigast och sätt OKR – Objectives and Key Results. Sätt ambitiösa och tydliga mål med transparent och konkret uppföljning

Alignment med BSC (Balanced Scorecards)
Skapa smarta mål via Balanced Scorecard. Definiera mål och mät framsteg med KPIer. Utveckla en strategisk och engagerande målstyrning i hela organisationen

Samtal

Heartpace samtalsverktyg är flexibla och lätta att använda!

Systemet hjälper er att arbeta datadrivet och konsekvent med regelbunden uppföljning & Coaching via samtal. Vill ni köra månatliga check-ins eller årliga samtal, du väljer själv! Vill du ha färdiga mallar eller bygga din egen process?

360 Feedback

Bygg en kultur av feedback och ständig förbättring med vårt 360 verktyg. En väl genomförd 360-undersökning ger värdefulla insikter som hjälper varje medarbetare att utvecklas. En 360 graders-process är ett utmärkt verktyg för både personal, team och chefer.

  • Personlig utvärdering Ge en framåtriktad individuell utvärdering
  • Team utvärdering Förstå teammedlemmars styrkor och svagheter

Puls och Enkätverktyg

Mät och få insikter om medarbetarnas erfarenhet och engagemang. Ta temperaturen på engagemanget i företaget. Fråga dina anställda om deras förväntningar, åsikter och prioriteringar. Använd öppna eller anonyma undersökningar för feedback i realtid och få insikt i hur medarbetarna känner för sin arbetsplats.

  • Skapa egna enkäter eller använda våra färdiga mallar. Säkerställ anonymitet eller skapa en transparent process. Du väljer själv!
  • Dra ut smidiga flexibla rapporter nedbrutet som du önskar

Medarbetarundersökning för ett hållbart arbetsliv

En forskningsbaserad verktygslåda för ekonomisk förvaltning, rapportering och analys.
Samla alla data och insikter du behöver för att skapa en unik, socialt hållbar färdplan och för att initiera rätt initiativ och investeringar, samt för att sätta upp organisatoriska och individuella hållbara mål.

  • En kostnadseffektiv verksamhet utan brister i hälsa och arbetsmiljö
  • Insikter hos medarbetarna för att öka produktiviteten och välmåendet i verksamheten
  • Ett systematiskt sätt att följa upp effekten av de hälsoinvesteringar som görs
  • Hållbarhetsredovisning till företagsledning och HR som arbetar för att uppnå de sociala hållbarhetsmålen (SDG’s)

Full integration med andra system

Vill du utforska mer?

Läs mer att skapa en datadriven, faktabaserad och engagerande företagskultur med våra digitala HR-verktyg i Heartpace HR-system:

HR
Management

Pay
Management

People
Analytics

Läs
kundhistorier

Vill du veta mer
om Heartpace?

Klicka här för att boka en demo med våra HR-experter

Vill du veta mer om Heartpace?

Kontakta oss för att boka en demo
med våra HR-experter