Bättre HR-beslut
med People Analytics

Bli verkligt datadriven i alla HR-processer med relevanta
insikter om de mest värdefulla tillgångarna – alla medarbetare.

Bättre HR-beslut med People Analytics

Bli verkligt datadriven i alla HR-processer med relevanta
insikter om de mest värdefulla tillgångarna – alla medarbetare.

Grundfundamentet för People Analytics

HRs arbetsområde har förändrats dramatiskt från en operativ funktion till en datadriven och betydligt mer strategisk funktion. Övergången från magkänsla och erfarenhet till en evidensbaserad strategi kräver ett annorlunda tillvägagångssätt.

Syftet med People Analytics är att hjälpa arbetsgivare och andra ledare att fatta bättre beslut om sina anställda genom att tillhandahålla relevant information. Vilket beslut försöker du fatta, och vilken information kan hjälpa dig att fatta ett bättre beslut? Det är grunden för People Analytics!

Så kommer du igång med
People Analytics

Det finns några viktiga frågor som du bör ställa dig innan du börjar ta fram data och mätvärden. Det kan kännas överväldigande att börja lära sig om och analysera data och statistik. Men det behöver inte vara komplicerat! People Analytics blir mycket enklare om du börjar med att besvara de här frågorna – så att du inte går vilse i statistikdjungeln.

Vad ska du mäta och varför?

Vilken är den viktigaste frågan vi försöker besvara?

Vilka grupper av medarbetare ska vi jämföra?

Vilken data behöver vi för att besvara frågorna?

Vilka beslutsunderlag behöver vi ta fram?

Nyckeltal för HR KPI

Definitioner av nyckeltal

Vi hjälper dig med definitioner och de vanligaste beräkningarna av nyckeltal inom områden som personalomsättning, personalplanering, sjukfrånvaro, arbetsmiljö och rekrytering.
Du behöver inte fundera på definitioner utan kan direkt komma igång med spännande analyser. Filtrera och bearbeta dina data för att få den kunskap du behöver.

Kostnader för olika HR-nyckeltal

Det är viktigt att kunna sätta en kostnad på KPI:er. Lär dig hur olika mätetal driver kostnader. Hur mycket kostar personalomsättning och sjukfrånvaro, egentligen? Vad är den genomsnittliga kostnaden för en anställd?

Vikten av att omvandla siffror till insikter

En viktig del av arbetet med HR KPI:er är att kunna visualisera och presentera sina insikter. Att omvandla siffror till värdeskapande insikter är nyckeln till ett framgångsrikt datadrivet arbete. Vi hjälper dig att nå ut med insikter och göra skillnad i din organisation.

Löpande uppföljning av
HR-nyckeltal

När du har identifierat, definierat och bestämt vad som ska mätas, behövs ett enkelt och flexibelt verktyg för att följa upp HR-nyckeltalen. Heartpace tillhandahåller en effektiv plattform för att enkelt mäta och följa dina HR-nyckeltal. Ladda upp dina data med ett klick och få omedelbar tillgång till en interaktiv dashboard med insikter som personalomsättning, sjukfrånvaro och intern rörlighet.

Värdeskapande

Genom att analysera och granska resultaten av nyckeltalen kan du fatta bättre beslut.

Datadriven HR

Att följa era nyckeltal är det första steget mot ett datadrivet arbete med HR-processer.

Spara tid

Vårt system kräver minimala insatser från dig internt. Det innebär att du får tid att fokusera på det som verkligen är viktigt – att arbeta med insikterna!

Förutspå framtiden med historiska data

Vill du veta mer om hur personalomsättning påverkar kundnöjdhet och försäljning eller hur ett ledarskapsindex påverkar effektivitet? Med prediktiv analys får du spännande insikter om samband och framtida skeenden.

Konkurrensfördelar

Prediktiv analys handlar om att förutsäga framtiden med hjälp av historiska data. Prediktiv analys är vanligt i företag när det gäller att analysera kunder, men väldigt få företag använder det för att analysera anställda.

Datadriven HR

Att arbeta med analys och prediktiv analys inom HR kommer att ta hela funktionen till en ny nivå! Datadriven HR innebär verkligt värdeskapande.

Kompetens

För att lyckas med HR-analys krävs både HR-kompetens och analytisk kunskap. Vi erbjuder dessa kompetenser i kombination för att säkerställa framgångsrika HR-analysprojekt.

Vi delar gärna med oss av vår kunskap

Som experter inom HR-analys delar vi mer än gärna med oss av våra kunskaper på ett konkret och lättförståeligt sätt.

HR-analys och nyckeltal – Hur ska man tänka, räkna, visa och berätta?

Digitaliseringen av HR och utvecklingen av HR-analys skapar snabbt nya möjligheter för företag att analysera på ett faktabaserat sätt och förstå sin viktigaste resurs, nämligen medarbetarna.

Skräddarsydda utbildningar och workshops

Vill du ha en snabb introduktion till området HR-analys? Göra en djupdykning i HR KPI:er? Vill du lära dig mer om hur man omvandlar statistik till värdefulla insikter?

Vill du veta mer
om Heartpace?

Klicka här för att boka en demo med våra HR-experter

Vill du veta mer om Heartpace?

Kontakta oss för att boka en demo
med våra HR-experter