Smidig och säker
Visselblåsarlösning

Möt det nya EU lagkravet och skydda din organisation med en säker och anonym visselblåsarlösning.

Smidig och säker Visselblåsarlösning

Möt det nya EU lagkravet och skydda din organisation med en säker och anonym visselblåsarlösning.

Tillsammans med vår partner Visma Draftit

Vi hjälper dig oavsett i vilken kategori du befinner dig i med att enkelt möta upp den nya lagstiftningen. Vi hanterar det genom att tillsammans med vår partner Visma Draftit, erbjuda er ett enkelt och smidigt verktyg för incidenthantering, Visselblås Incident.

En säker och trygg hantering av både rapportering och utredning av incidenter

 • Med nya Visselblås Incident får ni en trygg, säker och lätthanterad kanal som kan börja användas omgående, utan förkunskaper eller tekniskt kunnande
 • Med verktyget säkerställer ni att den som agerar visselblåsare känner sig trygg och är garanterad anonymitet. Allt det finns på plats i vårt verktyg
 • Allt på plats i ett smidigt verktyg

Enkelt att leva upp till lagkravet för whistleblowing

Snabb och enkelt implementering

Ingen förhandskunskap eller tekniskt kunnande krävs

Överensstämmer med GDPR och EU-direktivet för visselblåsare

Bevarad anonymitet genom krypterad datahantering

Triagering, dvs extern ärendehantering, finns som tillval

Så här går det till

Lösningen består av två delar. En publik del som implementeras genom att man lägger en länk på hemsidan och på sitt intranät, om man har ett sådant. Vi lägger även till i Heartpace HRM-verktyg.
Det finns också en admindel som endast några få administratörer har tillgång till.

För visselblåsaren

För visselblåsaren

 • Innan en visselblåsare gör en anmälan får den information om de legala aspekterna. Under processen finns också hjälptexter tillgängliga som förklarar hur allt går till, vad den kan förvänta sig, vilka rättigheter den har och vad som faller under lagen för visselblåsning
 • Visselblåsaren beskriver vad som har hänt och kan också ladda upp bilder, filmer eller andra dokument
 • Visselblåsaren är helt anonym under hela processen och kan ocså välja om den bara vill ha en personlig kod för sitt ärende eller också ta emot mail. Koden kan användas för att logga in till sitt ärende för att se status eller för att lägga till mer information. Även om mail anges är anmälaren helt anonym

För administratören

För administratören

 • Adminsitratören tar emot ärendet och kan läsa de anmälningar som inkommit, ladda ner eventuela filer, ladda upp egna dokument samt kommunicera med visselblåsaren
 • Det är full anonymitet under hela processen. En administratör kan aldrig se vem som är anmälaren. Säker hantering även om anmälning sker via e-mail
 • Tydlig överblick. I tjänsten finns en översikt över alla nya och pågåendeärenden samt historiken. Alla aktiviteter loggas för att man ska kunna följa processen

Juridiskt stöd – Tredjepartsupport

 • Om er organisation inte kan eller inte önskar hantera ärenden själva, erbjuder vi alternativet att använda tredjepartsstöd.
 • Det innebär att ni lägger till en tjänst till vår visselblåsarlösning där en oberoende part, exempelvis en advokatbyrå, hjälper er med fullständig opartiskhet i hanteringen
 • Dessa experter utför den initiala bedömningen och kan även ta ansvar för att fortsätta utredningen beroende på ärendets natur.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning innebär att någon slår larm om missförhållanden eller oegentligheter till en myndighet eller till massmedia, eller internt organisationen.

Anmälaren är ofta någon i en organisations omgivning eller en medarbetare. Anmälan kan ske kring sådant som korruption, miljöbrott, penningtvätt och annat oegentligt som förekommer i en verksamhet.

Edward
Snowden

Amerikanen Snowden som arbetade åt NSA och avslöjade hemliga övervakningsprojekt (PRISM, Boundless Informant) som kartlade genom telefonavlyssning hackning av datorer. Allt godkänt av den egna verksamheten men inte alls stipulerat genom lag.

Sarah
Wägnert

Den svenska undersköterskan Wägnert anmälde vårdhemmet Polhemsgården för brister som lett till vanvård. Hennes anmälan av missförhållandena ledde till att Lex ­Sarah infördes i socialtjänstlagen.

Anders
Kompass

Svensken Anders Kompass var chef inom FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter när han anmälde sexuella övergrepp mot barn av franska fredsbevarande FN-soldater i Centralafrikanska republiken.

Chelsea
Manning

En ­tidigare amerikansk under­rättelse­analytiker som dömdes till 35 år fängelse för att ha läckt information om USA:s krigföring i Afghanistan till Wikileaks. Hon frikändes så småningom.

Vill du utforska mer?

Läs mer om att skapa en datadriven, faktabaserad och engagerande företagskultur med våra digitala HR-verktyg i Heartpace HR-system:

Pay
Management

Performance
Management

People
Analytics

Läs
kundhistorier

Vill du veta mer
om Heartpace?

Klicka här för att boka en demo med våra HR-experter

Vill du veta mer om Heartpace?

Kontakta oss för att boka en demo
med våra HR-experter