Skip to main content

Så här stöttar Heartpace Atrium Ljungbergs HR-processer

2 min

Nya steg framåt för social hållbarhet internt

Våra nycklar till framgång är nöjda, ansvarstagande och engagerade medarbetare. Vi har fullt fokus på hållbara medarbetare och nio år i rad har vi rankats som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Så, vi har gjort väldigt mycket och har en bra struktur och styr på många saker. Men man vill och kan ju alltid bli bättre. Vi kände att vi behövde ta nästa steg och också titta djupare på våra anställdas mående och deras arbetsmiljö ur andra perspektiv. Arbetsliv och privatliv går ju ihop betydligt mer nu än förr – så vi behöver ta hänsyn till fler parametrar än vad som fångas upp av vanliga medarbetarundersökningar.

Bland annat det fysiska måendet, stressen och social hållbarhet i bred bemärkelse samt andra hälsoekonomiska aspekter.

Hållbara medarbetare – hållbart arbetsliv

Efter vår första medarbetarundersökning för hållbart arbetsliv från Heartpace under våren 2022 kunde vi bland annat se två tydliga områden inom hälsa som behövde förbättras betydligt; rörelse och stressnivåer. Baserat på den djupgående analysen och de konkreta rekommendationerna från Heartpace har vi nu sjösatt en plan för att på individnivå förbättra de här områdena.

Viktig input till hållbarhetsrapporteringen

Fördelarna med Heartpace medarbetarundersökning för hållbart arbetsliv är just att den verkligen fokuserar på hållbara medarbetare, mäter välbefinnande och ger ett konkret underlag för hållbarhetsrapporteringen enligt Agenda 2030. Dessutom är undersökningen flexibel, tillåter att man lägger in egna viktiga frågeställningar och ger ett bra underlag för effektiv uppföljning.

Helena MartiniAffärsområdeschef HR, Atrium Ljungberg AB

Här kan du läsa några fler kundhistorier

Alexander Sjöberg

HR-chef, Midsummer

Solcellstillverkaren Midsummer har påbörjat digitaliseringen av sina HR-processer. Inledningsvis var det GDPR-efterlevnaden och behovet av att strukturera…

5 min

Kajsa Wong

HR-partner, Bredband2

Heartpace uppfyllde många av våra kriterier. Bland annat ville vi fortsätta att mäta eNPS på ett enkelt och smidigt sätt, möjliggöra…

5 min

Want to keep updated?

Subscribe to our blog posts, news and webinars here. We promise that we won’t overwhelm you with emails, nor will we never ever give your email address to anyone else!

I agree to the Privacy policy and Terms of use