Verktygslådan för
målstyrning och uppföljning

Nyckeln till engagerade medarbetare är en gemensam syn på vision och mål, där målstyrning tillsammans med kontinuerlig feedback, uppföljning och utveckling är i fokus. Det är också vägen till en framgångsrik verksamhet.

Verktygslådan för
målstyrning och uppföljning

Nyckeln till engagerade medarbetare är en gemensam syn på vision och mål, där målstyrning tillsammans med kontinuerlig feedback, uppföljning och utveckling är i fokus. Det är också vägen till en framgångsrik verksamhet.

Målstyrning med prestationskriterier

Det finns många olika modeller för målstyrning och Heartpace stöder flera angreppssätt.

 • Skapa en vinnande kultur med strukturerade utvecklingssamtal
 • Koppla individuella medarbetarmål till företagets strategiska mål och vision
 • Utveckla ett tydligt samband mellan vision, strategi och medarbetarmål, i en och samma plattform

Bygg en datadriven process för målstyrning i Heartpace

Skapa målstyrda aktiviteter tillsammans med medarbetarna

Se och följ övergripande utveckling och framsteg

Hantera både teamets framgång och individuella framsteg

Verktyg för målstyrning i företag

Det finns många olika modeller för målstyrning och Heartpace stöder flera angreppssätt.

En etablerad modell som funnits länge är balanserat styrkort. Modellen tar hänsyn till flera perspektiv samtidigt;

 • Finansiellt
 • Kund
 • Interna processer
 • Organisatoriskt perspektiv
 • …och ibland även medarbetarperspektivet

Med det synsättet kan ledare och avdelningar i olika delar av organisationen ändå individualisera sin prestationsmätning, så att allt passar in inom en given struktur och som kan förstås i hela organisationen.

Medarbetarnas engagemang – nyckeln till framgång

Dela företagets vision

Gör visionen tydlig och säkerställ att medarbetarmålen styr mot vision och strategi för att uppnå dem

Skapa och segmentera strategimål

Lägg till strategimål och fastställ dem i förhållande till visionen

Skapa mål för avdelningar

Länka avdelningsmål till strategier och följ utvecklingen

Koppla på medarbetarmål
Medarbetarmål med aktiviteter läggs upp för att styra mot avdelningsmål

OKR – för företag i utveckling!

Hjälp medarbetarna med fokus, motivation och målinriktning

OKR – eller Objectives and Key Results är en annan användbar och välkänd modell för målstyrning som skapar ett transparent arbetsflöde som delas mellan olika team.

OKR driver medarbetarengagemang

 • Dela visionen och säkerställ att alla medarbetare har förstått och tagit till sig målbilden
 • Lägg till företagets strategi och säkerställ att alla känner till den gemensamma riktningen
 • Skapa OKRs for varje avdelning och dra samman era team. Deras arbete kan på så sätt kopplas mot en gemensam målbild
 • Skapa teambaserade, ambitiösa och utmanande OKRs för varje team. Varje OKR definieras med mätbara Key Results som följs upp

HR-systemet för moderna organisationer

HR-systemet för moderna organisationer

Gör ännu mer med Heartpace Performance Management!

Samtal
Hantera samtal individuellt och med team. Definiera agendan och nå värdefulla insikter för bättre engagemang och framsteg. Sätt utvecklingsplan.

Enkät
Du skapar lätt och snabbt medarbetarenkäter och puls-mätningar för enskilda team eller hela organisationen. Automatiska rapporter.

360 utvärdering och feedback
Ett lätthanterat verktyg för att skapa 360 eller enklare feedbackutvärderingar. Öppna upp för mer reflektion och feed-forward.

Användbara mallar
Använd gratismallar för samtal, enkät och utvärdering. Utvecklade av kompetenta HR konsulter med lång erfarenhet.

Full integration med andra system

Vill du utforska mer?

Läs mer om hur du skapar en datadriven organisation och en engagerande kultur med våra digitala lösningar i Heartpace HR-system

HR
Management

Pay
Management

People
Analytics

Läs
kundhistorier

Vill du veta mer
om Heartpace?

Klicka här för att boka en demo med våra HR-experter

Vill du veta mer om Heartpace?

Kontakta oss för att boka en demo
med våra HR-experter