Verktøykassen for
målstyring og oppfølging

Nøkkelen til engasjerte medarbeidere er et felles syn på visjon og mål, hvor målstyring sammen med kontinuerlig tilbakemelding, oppfølging og utvikling er i fokus. Dette er også veien til en vellykket bedrift.

Verktøykassen for
målstyring og oppfølging

Nøkkelen til engasjerte medarbeidere er et felles syn på visjon og mål, hvor målstyring sammen med kontinuerlig tilbakemelding, oppfølging og utvikling er i fokus. Dette er også veien til en vellykket bedrift.

Målstyring med prestasjonskriterier

Det finnes mange ulike modeller for prestasjonsledelse, og Heartpace støtter flere ulike tilnærminger.

 • Skape en vinnerkultur med strukturerte utviklingssamtaler
 • Koble individuelle medarbeidermål til bedriftens strategiske mål og visjon
 • Utvikle en tydelig sammenheng mellom visjon, strategi og medarbeidermål, i én og samme plattform

Utvikle en datadrevet prosess for målstyring i Heartpace

Skape målstyrte aktiviteter sammen med medarbeiderne

Se og følge generell utvikling og fremdrift

Håndtere både teamets fremgang og individuelle fremskritt

Verktøy for målstyring i bedrifter

Det finnes mange forskjellige modeller for målstyring, og Heartpace støtter flere tilnærminger.

En etablert modell som har eksistert lenge, er balansert målstyring. Modellen tar hensyn til flere perspektiver samtidig:

 • Økonomi
 • Kunde
 • Interne prosesser
 • Organisasjonsperspektiv
 • …samt i enkelte tilfeller medarbeiderperspektivet

Med en slik tilnærming kan ledere og avdelinger i ulike deler av organisasjonen individualisere sin prestasjonsmåling, slik at alt passer innenfor en gitt struktur og kan forstås gjennom hele organisasjonen.

Medarbeidernes engasjement – nøkkelen til suksess

Dele selskapets visjon

Gjøre visjonen tydelig og sikre at medarbeidermålene styres mot visjon og strategi for å oppnå dem

Skape og segmentere strategiske mål

Legge til strategiske mål og fastsette dem i forhold til visjonen

Skape mål for avdelinger

Knytte avdelingsmål til strategier og følge utviklingen

Knytte til medarbeidermål
Medarbeidermål med aktiviteter legges opp for å styre mot avdelingsmål

OKR – for bedrifter i utvikling!

Hjelpe ansatte med fokus, motivasjon og målorientering

OKR – eller Objectives and Key Results er en annen nyttig og velkjent modell for målstyring, som skaper en transparent arbeidsflyt som deles mellom ulike team. OKR fokuserer på felles mål.

OKR driver medarbeiderengasjement

 • Dele visjonen og sørge for at alle medarbeidere har forstått og tatt til seg målbildet
 • Legge til selskapets strategi og sørge for at alle har kjennskap til den felles retningen
 • Opprette OKRs for hver avdeling og sette sammen teamene. På den måten kan arbeidet deres kobles mot et felles målbilde
 • Opprette teambaserte, ambisiøse og utfordrende OKRs for hvert team. Hver OKR defineres med målbare Key Results som følges opp

Heartpace hjelper både store
og små, innovative selskaper

Heartpace hjelper både store og små, innovative selskaper

Gjør enda mer med Heartpace Performance Management!

Samtale
Håndtere samtale individuelt og med team. Definere agendaen og oppnå verdifull innsikt for bedre engasjement og fremgang. Sette opp utviklingsplan.

Undersøkelse
Du kan lett og hurtig opprette medarbeiderundersøkelser og pulsmålinger for individuelle team eller hele organisasjonen. Automatiske rapporter.

360-vurdering og feedback
Et brukervennlig verktøy for å opprette 360 eller enklere feedbackvurderinger. Åpne opp for mer refleksjon og feed-forward.

Anvendbare maler
Bruk av gratis maler for samtaler, undersøkelser og vurdering. Utviklet av dyktige HR-konsulenter med lang erfaring.

Full integrasjon med andre systemer

Vil du utforske mer?

Les mer om hvordan du kan skape en datadrevet organisasjon og en engasjerende kultur med våre digitale løsninger innenfor Heartpace HR-systemet:

HR
Management

Pay
Management

People
Analytics

Les
kundehistorier

Vil du vite mer
om Heartpace?

Ta kontakt for å bestille en demo med HR-ekspertene våre

Vil du vite mer
om Heartpace?

Ta kontakt for å bestille en demo
med HR-ekspertene våre