Skip to main content
TILLBAKA

Vad är ett HRM system? Allt du Behöver veta om HRM System 2024

01 Mar, 2022

5 min

Ett Human Resource Management System (HRM-system) är ett personalsystem utformat för att hjälpa verksamheter att digitalisera och effektivisera sina HR-processer genom att förenkla medarbetarinformations-hanteringen. Ett effektivt HRM-system bidrar till att göra arbetet kring medarbetare och deras data mer tidseffektivt och enkelt.

Ett välfungerande HRM-systems huvudfördelar är:

  • Att kunna fatta välgrundade beslut baserat på fakta
  • Ett stöd för medarbetarutveckling
  • Enkel och säker dataåtkomst från en molnbaserad tjänst, när du behöver den
  • Automatiserade processer och flöden; mer tid till värdeskapande uppgifter

Genom att digitalisera verksamhetens HR-processer blir ni mer effektiva. Ni sparar värdefull tid genom att ni effektivare kan nå den data ni behöver, ni får snabbt en överblick av er tidsplanering och beslutsprocesserna effektiviseras när besluten baseras på data i realtid. Ett bra HRM-system förenklar uppföljningen av era medarbetares behov, utveckling och prestation. Och personalen är er viktigaste resurs, så varför inte använda ett både smart och effektivt HRM-system?

En stor fördel med att implementera ett HRM-system är att tidsslukande och repetitiva uppgifter reduceras, samtidigt får ni mer tid över till värdeskapande åtgärder genom systemets både smarta och effektiva lösningar. Ett HRM-system effektiviserar inte bara er verksamhet, utan underlättar också ert arbete med att säkerställa att era medarbetare trivs och utvecklas.

« Genom att digitalisera och förenkla verksamhetens HR-processer sparar ni tid och ni får en effektivare överblick över era medarbetares situation, välmående och utveckling »

hrm-system-guiden

Vad är ett HRM-system?

Ett HRM-system spelar en nyckelfunktion i arbetet med att stödja och utveckla era medarbetare. Det ger en effektiv hantering och samordning av det arbete som sammantaget rör verksamhetens personal. Genom ett effektivt HRM-system kan personalen optimera sitt arbete och rikta sin uppmärksamhet på det som behöver prioriteras. Och ett väl fungerade HRM-system är designat för att effektivisera datahantering och repetitivt tidsödande administrationsarbete.

Ett effektivt HRM-system ska göra det enkelt att:

  • Extrahera och hitta relevant information
  • Uppdatera information
  • Dela relevant information
  • Automatisera rutinmässiga och tidsödande arbetsuppgifter
  • Optimera och följa utveckling, samt dess möjligheter

Ett HRM-system gör det enklare att följa medarbetares utveckling inom företaget och hjälpa medarbetare att växa i sin roll. Och ett riktigt bra HRM-system är skapat med er säkerhet i fokus, med kontrollinsatser och sekretesslösningar som garanterar att känsliga data är säker.

hrm-systemet
Master – allt på en plats

Genom att samla all medarbetardata i en central databas blir det enklare att följa upp era medarbetares prestationer, välmående och utveckling. Ett HRM-system som är molnbaserat är enklare att nå oavsett var du befinner dig. Och arbetet blir både roligare och effektivare med ett riktigt bra HRM-system!

Flexibel och skalbar lösning

Från en heltäckande överblick till flexibla och skalbara lösningar där endast utvalda data är synliga.

Tillgång till data på olika nivåer

Kontrollinstanser och sekretesslösningar gör det enkelt att anpassa olika nivåer av tillgång i systemet, Detta medför att relevant information når rätt användare. Heartpaces dashboard är flexibel och kan anpassas efter olika användare. HR-ansvarig, ledningsgruppen, olika avdelningar och medarbetare kan alla dra nytta av HRM-systemets fördelar.

HRM – inklusive statistik, API och organisationsschema

Vi på Heartpace har utformat HRM-systemet så att organisationsschema, medarbetargalleri, dokumenthantering, säkerhetsåtgärder, API, rapporter och statistik alltid är inkluderat.

Genom att använda historiska data bistår HRM-systemet dig som användare i att ta fram anpassade rapporter, såväl som prognoser för framtiden.

Medarbetarprofiler anpassade efter organisationens behov

Med Heartpace HRM-system är det enkelt att bygga upp och anpassa medarbetarprofiler. Välj vilka informationsfält som ni vill ha en enkel och direkt tillgång till och anpassa den synliga informationen efter just er organisations behov.

All data samlat på ett ställe ger större trygghet

Att samla all data på en central källa är grunden till ett effektivt HRM-arbete. Det gör det även enklare att dela med sig av nödvändiga data till andra program.

När all data är samlat på ett ställe minskar även risken för mänskliga fel och dubbletter, samtidigt som tidskrävande åtgärder som manuella datainmatningar hör till det förflutna. Det är inte bara säkrare och effektivare, utan också enklare att ha allt centraliserat och nåbart.

onboarding-medarbetare

Heartpace HRM-System

Låt Heartpace bli en del av er organisations vardag och stötta er i era dagliga HR-arbetsrutiner. Genom att digitalisera och förenkla verksamhetens HR-processer sparar ni tid och ni får en effektivare överblick över era medarbetares situation, välmående och utveckling. Hearpace systemlösning passar utmärkt för organisationer och bolag som är under stark utveckling och tillväxt. Och vi på Heartpace har utvecklat ett HRM-system i syfte att hanteringen av all medarbetardata sker på ett och samma ställe, så att ni lättare kan nå den informationen ni söker, samtidigt som ni får en överblick i realtid och kan känna er trygga med en organiserad, säker och centralt placerad databas. Framtidens HR börjar med ett smart HRM-system!

Blir du nyfiken på att veta mer?

Boka en demo för att se mer av Heartpace HR-system

Här finner du fler artiklar

Filter

Blogg

Lönekartläggningens utmaningar och fallgropar

May 10, 2024
Lönekartläggning är en metod och process till för att identifiera och rätta till osakliga skillnader…
Blogg

Kompetensutvecklingens betydelse för att möta framtidens utmaningar

Apr 25, 2024
Hur kan kompetensutveckling bidra till att möta framtidens utmaningar genom att ge medarbetare den kompetens…
Blogg

Performance Management och dess betydelse för att utveckla medarbetarna

Apr 19, 2024
För dig inom HR är det inte bara viktigt med effektiva processer och aktiviteter för…

Vill du få rykande färskt innehåll
om HR?

Prenumerera på våra blogginlägg, nyheter och webbinarier här. Vi lovar att inte översvämma din inkorg med e-post, och vi kommer aldrig någonsin dela din e-postadress med någon annan!