Skip to main content
Tillbaka

Onboardingens betydelse för att skapa engagerade medarbetare

3 April, 2024

5 min

Som nyanställd är ett varmt mottagande avgörande. För visst vill vi alla känna oss välkomna när vi börjar vår första dag på jobbet – en första dag där varje detalj, från det varma välkomnandet till en genomtänkt introduktion av din nya roll är skräddarsydd, för att du ska känna dig både värderad och inspirerad. Onboardingsprocessens utformande är därför central för att säkerställa en positiv start för varje nyanställd medarbetares engagemang.

En genomtänkt onboardingprocess banar väg för en rad fördelar. Utöver att den stärker den nya medarbetarens förståelse för sin roll och hur den bidrar till organisationens mål, ger den också en känsla av tillhörighet och gemenskap ifrån start. Och då medarbetaren integreras tidigt i teamet och företagskulturen läggs en stabil grund för både individens och organisationens långsiktiga framgång.

I den här artikeln utforskar vi hur onboardingen kan bidra till att skapa engagerade medarbetare genom att ge dem en positiv start på sin nya arbetsplats. Vi kommer att gå igenom vikten av det första intrycket, att man bygger starka relationer från start, betydelsen av kontinuerlig utveckling och utbildning, samt hur dessa element tillsammans kan forma en omhändertagande och inspirerande introduktion.

1. Första intrycket

Första intrycket är ofta bestående, så med en väl strukturerad onboardingprocess får den nya medarbetaren inte bara nödvändig information och resurser för att utföra sitt jobb, utan det sänder också ett tydligt budskap om företagets värderingar, vision och kultur. Medarbetare som känner sig välkomna och värderade ifrån dag ett, uppvisar högre engagemang och förtroende för organisationen.

onboarding-medarbetare

2. Bygga goda relationer

Onboardingen är en utmärkt möjlighet för nya medarbetare att tidigt bygga upp goda relationer med kollegor och chefer. Så uppmuntra till samarbete och interaktion redan från början, så blir det enklare att skapa tillhörighet och gemenskap. Starka professionella relationer är en grundläggande del av medarbetarengagemanget, som i sin tur bidrar till en öppen och stödjande arbetsmiljö.

3. Klart och tydligt syfte

Att förstå syftet med det egna arbetet och på vilket sätt det bidrar till organisationens övergripande mål är viktigt för medarbetarengagemanget. Se därför till att i onboardingprocessen tydligt kommunicera företagets vision, mål och förväntningar i relation till rollen. För när en medarbetare känner att arbetet är meningsfullt och att de bidrar till något större, så ökar både motivation och engagemang.

4. Medarbetarutveckling

Att investera i medarbetares utveckling ifrån start signalerar ett åtagande om långsiktighet och en omsorg för välbefinnandet inom organisationen. Se därför till att utbildningsprogram, mentorskap och karriärutvecklingsplaner inkluderas i onboardingprocessen. På så sätt kan ni hjälpa era nya medarbetare att känna sig engagerade och inspirerade att växa både professionellt och personligen.

onboarding-bild

5. Feedback

Effektiv onboarding är en löpande process som kräver regelbunden feedback och anpassningsförmåga. Ta därför emot feedback från era nyanställda och finjustera onboardingprocessen där det behövs, så att ni bättre kan möta upp medarbetares behov och förväntningar. Det här skapar en öppenhet för kontinuerligt lärande – en förutsättning för både anpassnings- och förbättringsarbete.

6. Så skapar ni engagerade medarbetare genom onboardingprocessen

En välplanerad och genomtänkt onboardingprocess kan göra underverk i arbetet med att säkerställa att nya medarbetare känner sig välkomna. Här är fyra konkreta tips för att skapa en sådan process.

Välkommen och inkluderad redan från första dagen
  • Personlig touch: Börja med en personlig välkomsthälsning från ledningen och teammedlemmarna. En välkomstgåva eller ett kit med företagsspecifika saker ger den nyanställde en känsla av tillhörighet från start.
  • Välkomstevent: Arrangera ett välkomstevent eller en lunch där nya medarbetare kan träffa sina kollegor och ledningen på ett avslappnat och informellt sätt. På det här sättet underlättas nätverkande och goda relationer.
Mentorer och faddrar
  • Mentorskap: Tilldela varje ny medarbetare en mentor eller fadder, vilken får till uppgift att vara den som fungerar som en första kontakt, guidar den nya medarbetaren igenom onboardingprocessen, svarar på frågor och ger stöd vid behov. Den här typen av stöd hjälper till att snabbt integrera den nya medarbetaren i teamet och i den nya rollen.
  • Regelbundna check-ins: Se till att mentorer och faddrar har regelbundna möten för att hjälpa till att reda ut utmaningar, ge vägledning och stöd. Med den här typen av nära och öppen kommunikation kan ni tidigt upptäcka eventuella problem som behöver tas itu med.
Utbildningsplanering
  • Anpassad utbildning: Utveckla en detaljerad utbildningsplan som är skräddarsydd för den nya medarbetarens specifika roll och ansvarsområden. Inkludera både de tekniska aspekterna av jobbet och mjuka färdigheter som kommunikation och teamsamarbete i utbildningsplanen.
  • Interaktivt lärande: Se till att använda en mix av utbildningsmetoder, såsom e-learning, workshoppar och olika övningar. På så sätt engageras den nya medarbetaren aktivt i sin egen inlärningsprocess och blir mer förberedd och trygg i sin roll.
Framhäv organisationens mål, värderingar och vision
  • Tydlig kommunikation: Var tydlig med företagets mål, värderingar och vision redan från början. För att kunna förstå hur det egna arbetet bidrar till helheten behöver medarbetare se att deras arbete är meningsfullt och att de är en viktig del av företagets framgång.
  • Engagemang i beslutsprocessen: Ge också den nya medarbetaren möjligheter att komma med idéer och bidra med feedback. Det i sin tur ökar känslan av ansvar och engagemang för organisationens mål och framtida riktning.

7. Avslutningsvis

Onboardingens roll för att skapa engagerade medarbetare kan inte nog betonas. När nya medarbetare ges en positiv start, inte bara i deras specifika roll, utan också som en del av företaget, läggs grunden för engagemang, effektivitet och produktivitet. En effektiv onboardingprocess är därför en investering i både medarbetarnas och företagets framgång, vilket i sig leder vidare till en positiv kedjereaktion av engagemang, goda prestationer och arbetstillfredsställelse.

Vill du upptäcka mer?

Boka en demo av Heartpace här!

Upptäck fler artiklar

Filter

Blogg

Lönekartläggningens utmaningar och fallgropar

May 10, 2024
Lönekartläggning är en metod och process till för att identifiera och rätta till osakliga skillnader…
Blogg

Kompetensutvecklingens betydelse för att möta framtidens utmaningar

Apr 25, 2024
Hur kan kompetensutveckling bidra till att möta framtidens utmaningar genom att ge medarbetare den kompetens…
Blogg

Performance Management och dess betydelse för att utveckla medarbetarna

Apr 19, 2024
För dig inom HR är det inte bara viktigt med effektiva processer och aktiviteter för…

Vill du få rykande färskt innehåll
om HR?

Prenumerera på våra blogginlägg, nyheter och webbinarier här. Vi lovar att inte översvämma din inkorg med e-post, och vi kommer aldrig någonsin dela din e-postadress med någon annan!