Datadrivna beslut
med puls, feedback
& undersökningar

För att samla in data, skaffa insikter och ta datadrivna beslut har Heartpace verktyg för puls-mätningar, 360-graders feedback, medarbetarundersökningar och enkäter.

Datadrivna beslut med puls, feedback & undersökningar

För att samla in data, skaffa insikter och ta datadrivna beslut har Heartpace verktyg för puls-mätningar, 360-graders feedback, medarbetarundersökningar och enkäter.

Bygg en framgångsrik kultur med 360 feedback!

Med Heartpace 360 bygger ni en kultur av feedback och ständig förbättring. En väl genomförd 360-undersökning ger värdefulla insikter som hjälper varje medarbetare att växa. En 360 graders-process är ett utmärkt verktyg för både personal, team och chefer.

Smidig och säker utvärderingsprocess

 • Förbered frågeformulär för 360 online
 • Och schemalägg start- och deadline-datum i förväg
 • Automatisera processen i verktyget
 • Smidig implementering!
 • Vårt 360-verktyg sammanställer resultaten på ett lättförståeligt sätt samt
 • Skapar utvecklingsplaner direkt i systemet

Flexibla mallar och rapporter

 • Använd våra välbeprövade mallar eller bygg din egen
 • Presentera och diskutera resultatet direkt i systemet
 • Smidig dokumentation och flexibla rapporter baserat på era behov

Bättre ledarskap med feedback ur 360-graders perspektiv

 • 360-graders feedback är en typ av medarbetarundersökning där cheferna är i fokus och bedöms av deras överordnade chef, kollegor på samma nivå och underordnade medarbetare
 • Möjlighet att lägga till externa intressenter som till exempel kunder eller leverantörer i bedömningen
 • Även den utvärderade chefen gör en självutvärdering
 • 360 feedback är ett mycket bra verktyg för att faktabaserat få nya insikter och en så bred bild som möjligt över chefers ledaregenskaper för att förbättra och utveckla organisationen
 • Genom bedömningen blir chefer medvetna om sina styrkor, svagheter och deras effekt på andra, vilket är en grund för utvecklas på ett målinriktat sätt

Hjälp medarbetare att nå sina mål med Puls

Följ upp prestation på 5 minuter med Heartpace Puls-undersökning. Hjälp medarbetarna utvecklas samtidigt som du sparar timmar av möten

Få snabba insikter om "pulsen" på företaget. Mät nöjdhet och engagemang!

Sätt upp dina egna frågor eller använd våra mallar!

Med Heartpace Puls mäter och följer du upp temperaturen i din organisation

Pulsa varje månad eller kvartal, du väljer själv! Nya insikter med snabba och enkla frågor!

Kraften i en puls - gör verklig skillnad genom att koppla Heartpace Puls-verktyg till hela processen för Performance Management

Koppla på actions och check-in’s med ett klick

Förstå medarbetarengagemang och Lojalitet med eNPS

 • En eNPS-undersökning ger dig insikterna du behöver för att driva engagemang och bygga kultur
 • Använd vår eNPS, engagemangsmätning för medarbetare. Du kommer igång på ett kick med en automatiserad process

HR-systemet för moderna organisationer

HR-systemet för moderna organisationer

Gör ännu mer med Heartpace
Performance Management!

Heartpace plattform ger dig en mängd effektiva verktyg
för att bygga och utveckla medarbetarengagemang

Målstyrning och OKRs

Säkra engagemang och framgång med en gemensam syn på vision och mål. Målstyrning tillsammans med kontinuerlig feedback, uppföljning och utveckling vägen till en framgångsrik verksamhet.

Samtal

Hantera samtal individuellt och med team. Definiera agendan och nå värdefulla insikter för bättre engagemang och framsteg. Sätt utvecklingsplan.

Användbara mallar

Använd gratismallar för samtal, enkät och utvärdering. Utvecklade av kompetenta HR konsulter med lång erfarenhet.

Vill du utforska mer?

Läs mer att skapa en datadriven, faktabaserad och engagerande företagskultur med våra digitala HR-verktyg i Heartpace HR-system:

HR
Management

Pay
Management

People
Analytics

Läs
kundhistorier

Full integration med andra system

Vill du veta mer
om Heartpace?

Klicka här för att boka en demo med våra HR-experter

Vill du veta mer om Heartpace?

Kontakta oss för att boka en demo
med våra HR-experter