UTVECKLINGSSAMTAL OCH INDIVIDUELLA MÅLSAMTAL

Ledare som regelbundet ger feedback vid strukturerade utvecklingssamtal, får mer engagerade och presterande team. Det bidrar till betydligt mycket mer än att bara göra statusuppdateringar.

Prova 20 dagar gratis. Boka en demo eller testa på egen hand! Det är enkelt att komma igång.

Förbättra resultatet och
kvaliten på dina möten

Med rätt verktyg kan du göra dina möten såväl strukturerade som utvecklingsfokuserade. Ta fram en tydlig och konsekvent process för regelbunden uppföljning, coaching och feedback.

Integrera alla dina medarbetarsamtal med din kalender, så säkerställer du att alla dina medarbetare får din uppmärksamhet.
Förbättra resultatet och <br> kvaliten på dina möten

Ha en agenda och var väl förberedd

De bästa medarbetar- och utvecklingssamtalen är de som är både väl förberedda och planerade. Skapa därför en egen mall i verktyget för att täcka alla viktiga områden för ditt samtal.

Inför mötet säkerställ att mötesdeltagarna har fått möljlighet att i förberedelsefasen också skriva och kommentera sina egna svar på frågeställningarna.
Ha en agenda och var väl förberedd

Dokumentera ditt samtal

Får du nya insikter och idéer vid ett 1:1 samtal?
Dokumentera direkt i verktyget. Det underlättar för framtida uppföljningar och inget tappas bort. Fatta beslut om ansvar för olika uppgifter till nästa möte/samtal. Du får nu också på ett enkelt sätt en historik kring resultat och prestation från alla medarbetares genomförda utvecklingssamtal.
Dokumentera ditt samtal

Tack vare Heartpace verktyg har vi kunnat säkerställa att utvecklingssamtalen faktiskt genomförs, att samtalen håller bättre kvalitet och att det blir bättre uppföljning. Vi har fått en helt annan struktur, tydlighet och transparens i våra utvecklingssamtal.

Jörgen Aronsson VD på Implema

Implema

Fastställ uppgifter och mål
som ska följas upp

Se till att medarbetares uppföljningssamtal blir
till handlingar med slutdatum. Tilldela individuella mål och
diskutera framstegen i nästa 1:1 samtal. Ha en konsekvent process som bidrar till individuell utveckling.
Fastställ uppgifter och mål <br> som ska följas upp

Använd färdiga mallar för dina samtal

Använd våra färdiga mallar med olika frågeställningar som går att anpassa efter dina behov.

Spara tid genom att använda våra bäst praxis för olika typer av samtal, som t ex utvecklingssamtal, lönesamtal och rehabsamtal. Vi hjälper dig att få ut det bästa möjliga värde från dina 1:1 samtal.
Använd färdiga mallar för dina samtal

Lär dig mer om våra andra produkter

REDO ATT BÖRJA?

Kontakta oss eller skapa ett konto.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©