Strukturera och engagera
med samtal & möten

Dagliga stand-ups, 1-till-1-möten och andra former av teambaserade eller individuella möten för att stämma av, sätta mål och följa upp bidrar till betydligt mer än att bara statusuppdateringar och rapporteringar. Ledare som regelbundet ger feedback vid strukturerade utvecklingssamtal och möten, får mer engagerade och högre presterande team.

Strukturera och engagera med samtal & möten

Dagliga stand-ups, 1-till-1-möten och andra former av teambaserade eller individuella möten för att stämma av, sätta mål och följa upp bidrar till betydligt mer än att bara statusuppdateringar och rapporteringar. Ledare som regelbundet ger feedback vid strukturerade utvecklingssamtal och möten, får mer engagerade och högre presterande team.

Förbättra kvalitet, resultat och engagemang
med Heartpace

Skapa en vinnande kultur med strukturerade utvecklingssamtal

En kultur där feedback är en självklarhet ger mer engagerande och presterande team

Möten som bidrar. På riktigt!

Skapa en smidig och tydlig process

Heartpace samtalsverktyg är flexibla och lätta att använda!

 • Med Heartpace blir era samtal och möten framåtlutande och strukturerade
 • Systemet hjälper er att arbeta datadrivet och konsekvent med regelbunden uppföljning & coaching
 • Integrera era samtal med era kalendrar för att skapa struktur och spara tid
 • Vill ni köra månatliga check-ins eller årliga samtal? Du väljer själv!
 • Vill du ha färdiga mallar eller bygga din egen process? Du bestämmer!

Peter Drucker
Österrikisk-Amerikansk management-konsult, utbildare och författare

“Det du inte kan mäta, kan du inte förbättra.”

Mät, följ upp och förbättra prestation
med check-ins och 1-till-1

Det enkla och intuitiva uppföljningsverktyget hjälper dig att:

 • Mäta prestation
 • Nå mål
 • Mäta framsteg på några minuter
 • Förbättra prestation
 • Planera för aktiviteter som gör skillnad
 • Ersätta långa och meningslösa rapporter
 • Följa utveckling löpande under året

Följ upp prestation med samtal, 1-till-1 och Check-ins

Det enkla och intuitiva uppföljningsverktyget hjälper dig att:

 • Gör snabba regelbundna utvärderingar och förbättra feedback
 • Samla underlag för lönerevision
 • Sätt en återkommande prestationsutvärdering mellan chefer och medarbetare

Enkel integration i existerande arbetsflöden

Dina medarbetare kan följa sin prestation på vilken enhet som helst

Ersätt långa rapporter, email-trådar och kalkylblad

Säg hejdå till årsutvärderingar och följ istället utvecklingen löpande under året

Levererar omedelbart data och insikter för vidare actions
Heartpace levererar sammanfattande rapporter och hjälper till att fokusera på sådana aktiviteter som gör skillnad.
Använd våra direktsamtal för att förbättra prestation!

Nå insikter med rätt frågeställningar

Välj mätmetod, ange frågeställning eller använd fördefinierade och testade frågor från Heartpace

HR-systemet för moderna organisationer

HR-systemet för moderna organisationer

Bli ännu mer effektiv med Heartpace Performance Management!

Heartpace plattform ger dig flera effektiva verktyg för att bygga och utveckla medarbetarengagemang

Målstyrning och OKRs

Säkra engagemang och framgång med en gemensam syn på vision och mål. Målstyrning tillsammans med kontinuerlig feedback, uppföljning och utveckling vägen till en framgångsrik verksamhet

360-utvärdering och feedback

Ett lätthanterat verktyg för att skapa 360 eller enklare feedbackutvärderingar. Öppna upp för mer reflektion och feed-forward

Användbara mallar

Använd gratismallar för samtal, enkät och utvärdering. Utvecklade av kompetenta HR konsulter med lång erfarenhet

Vill du utforska mer?

Läs mer att skapa en datadriven, faktabaserad och engagerande företagskultur med våra digitala HR-verktyg i Heartpace HR-system:

HR
Management

Pay
Management

People
Analytics

Läs
kundhistorier

Full integration med andra system

Vill du veta mer
om Heartpace?

Klicka här för att boka en demo med våra HR-experter

Vill du veta mer om Heartpace?

Kontakta oss för att boka en demo
med våra HR-experter