Tillbaks
Herzbergs motivationsteori

1:1 Samtal

Herzbergs motivationsteori

19 Feb, 2020

Herzbergs motivationsteori (även känd som Herzbergs tvåfaktorsteori), anger att vissa faktorer på arbetsplatsen bidrar till arbetstillfredsställelse och höjer motivationen (motivationsfaktorer) medan en annan uppsättning faktorer sänker motivationen (hygienfaktorer), vilka alla fungerar oberoende av varandra.

Teorin är ett försök att besvara den gamla frågan: Vad bidrar till att motivera medarbetarna? I den här artikeln ger vi dig en introduktion till Herzbergs motivationsteori och varför medarbetarnas motivation är viktig i alla organisationer. Du kommer också att få tips om sätt att tillämpa Herzbergs tvåfaktorsteori i en modern organisation. 

Varför är medarbetarnas motivation viktig?

Medarbetarnas motivation skapar bättre resultat inom företaget, vilket ofta resulterar i bättre lönsamhet. Men enligt Gallup är endast 13% av medarbetarna engagerade i arbetet. Det är en hel del förlorade möjligheter för organisationer, vilka hoppas öka sin produktion. 

 

Här är några av de största fördelarna för företag som kan komma på hur man motiverar medarbetarna:

 

 • Teamen och avdelningarna blir effektivare i att uppfylla sina mål
 • Ökad produktivitet med högre kvalitetsnivåer
 • Högre andel av medarbetare som stannar kvar, vilket sparar pengar
 • Medarbetarna blir mer effektiva på sina jobb och gladare överlag

 

Det finns många sätt att arbeta för bättre motivation och engagemang hos medarbetarna. Dessa artiklar är en bra början om du letar efter strategier för att använda i din organisation:

 

Introduktion till Herzbergs motivationsteori

Under 1950-och 60-talen försökte psykologen Frederick Herzberg förstå hur företag kan hjälpa sina anställda att bli mer motiverade på jobbet. Han drev en serie experiment för att identifiera orsakerna till motivation genom att fråga arbetstagarna vad som gjorde dem lyckliga kontra olyckliga i sina jobb.

 

Genom denna forskning identifierade Herzberg viktiga motivationsfaktorer på arbetsplatsen och demotivatorer (hygienfaktorer)

 

Motivationsfaktorer inkluderar:

 

 • Befordran
 • Arbetets innehåll
 • Ansvar
 • Framgång
 • Tillväxt
 • Erkännande

 

Hygienfaktorer inkluderar:

 

 • Företagspolicy och administration
 • Ledarskaps kvalitet
 • Lön
 • Relationer
 • Arbetsförhållanden
 • Status
 • Säkerhet
 • Privatliv

 

Herzberg försökte utveckla ett enkelt verktyg från sin forskning som kunde ge organisationer en baslinje för att arbeta från. Med hjälp av Herzbergs uppsättning motivations- och hygienfaktorer har företag under många använt verktyget för att skapa en idealisk arbetsmiljö för medarbetarna.

 

Herzberg konstaterade också att det inte finns någon korrelation mellan missnöje med jobbet och arbetstillfredsställelse. Därför, att bara försöka eliminera vanliga orsaker till missnöje, kommer inte att påverka medarbetarnas tillfredsställelse. Organisationer måste både eliminera demotivatorer (hygienfaktorer) och arbeta för att öka motivationsfaktorer i organisationen.

Tillämpning av Herzbergs teori på arbetsplatser idag

 

Arbetsplatser och attityder till arbete har utvecklats mycket sedan Herzberg initialt genomförde sin forskning på 50- och 60-talen. Men eftersom Herzbergs teori lyfter fram arbetstillfredsställelse på en mycket grundläggande nivå, kan hans principer fortfarande vara effektiva på dagens arbetsplatser.

Hur man använder Herzbergs tvåfaktorteori

Här är några användbara steg för att genomföra Herzbergs tvåfaktorteori som ett sätt att öka medarbetarnas motivation:

Ta bort hygienfaktorer först

Det första steget är att identifiera eventuella motivationssänkande faktorer på arbetsplatsen och ta bort dem. Det kan vara en störande chef eller anställd, låg lön, dåliga arbetsförhållanden, dålig företagspolicy, eller en blandning av allt detta. Genom att eliminera hygienfaktorer kan organisationen komma i ett neutralt läge. Från denna punkt, kan organisationen sedan arbeta för bättre motivation hos medarbetarna.

Fokus på motivation och jobbutveckling

Tänk på kvaliteten på medarbetarnas jobb och hur deras arbetslivserfarenhet kan utvecklas. Dessutom bör cheferna finna vägar för att ge medarbetarna mer självständighet och makt över sina arbetssituationer. Eftersom engagemanget är en viktig del av medarbetarnas motivation har vi en artikel här om hur man mäter engagemang på rätt sätt.

Tala med medarbetare och teammedlemmar

Herzbergsmodellen är ett bra ramverk att arbeta från, men glöm inte att be om feedback från de aktuella medarbetarna i företaget. Varje medarbetare är unik och kommer att ha individuella motiverande och demotiverande faktorer. Att ställa dessa frågor är avgörande för att säkerställa större medarbetartillfredsställelse på arbetsplatsen.

Var en förebild

När medarbetarna i en organisation ser hur cheferna arbetar ut sig, aldrig tar någon hälsosam ledighet, och förstärker negativitet på arbetsplatsen, har det en nedsipprande effekt. Du kan försöka eliminera demotivatorer och räkna ut varje anställds motivationsfaktorer, men kommer bara att lyckas om ledarskapet i organisationen inte följer dessa mönster.

 

Det är viktigt att vara medveten om de standarder som du ställer in för dig själv som ledare, eftersom de är vad lägre chefer och anställda kommer att imitera.

Ge röst åt medarbetarna

Låt medarbetarna veta att du värdesätter deras åsikt genom att erbjuda möjligheter till återkoppling och ha en röst i företagets arbetskultur. En stor drivkraft för medarbetare är att känna sig sedda och hörda i sina jobb, så att ge detta prioritet är viktigt om du vill ha ett lönsamt företag.

 

Ge medarbetarna mer av att säga till om på arbetsplatsen, och lita på att de gör sitt jobb effektivt utan att detaljstyra.

Hur kan Heartpace hjälpa?

Heartpace programvara kan hjälpa din organisation att implementera bättre strategier för medarbetarnas motivation genom att erbjuda en robust lösning. Med Heartpace har det aldrig varit enklare att få dina team bli enade, att sätta upp mål för din organisation och säkerställa rättvis lön. Ta reda på vad vi kan erbjuda din organisation och börja att bygga en bättre arbetsplats idag.          

 

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Bygg förtroende och utveckla relationen genom 1:1 Samtal

Håll ditt team motiverat och engagerat, ge uppmärksamhet, uppmuntran och beröm. Teammötet är en plats för coaching, mentorskap och att ventilera olika frågeställningar.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
  ©