Net Promoter Score för medarbetarnöjdhet (eNPS) Så här får du maximalt värde

Net Promoter Score (NPS) används för att mäta kundnöjdhet och eNPS fungerar på liknande sätt då medarbetare är målgruppen.

OKR from scratch
to success

okr book get a guide
 • Net Promoter Score för medarbetarnöjdhet (eNPS) Så här får du maximalt värde

  Net Promoter Score (NPS) används för att mäta kundnöjdhet och eNPS fungerar på liknande sätt då medarbetare är målgruppen.

 • HR-verktyg och bästa metoderna för team som arbetar på distans

   Här ger vi nu tips, verktyg och fler metoder för att hantera team som arbetar på distans. Vi kommer också att beskriva varför 1 till 1 samtal spelar en mycket viktig roll i arbetsmiljöer på distans.

 • OKRs för "Agila" team

   Inom Heartpace har vi talat mycket och intensivt om OKRs som är en engelsk förkortning för Objective Key Result. I den här artikeln kommer vi att fokusera på hur man arbetar med OKRs i en agil arbetsmiljö.

 • Digitala HR-processer och målstyrning med Cancerfonden

  Att Cancerfonden är en av våra kunder gör oss lite extra varma i hjärtat. Tänk att vi på Heartpace får vara med och bidra till att en organisation som har en så viktig vision, som att besegra cancer, kan jobba på ett så bra sätt som möjligt.

 • Hur man kopplar arbetsresultat till lönerevision

  Här vill vi ge dig användbar information om hur du gör lönerevisionsprocessen mer transparent, förklara varför denna öppenhet är så viktig, och ge dig de verktyg du kan använda för att hjälpa dig att uppnå rättvisa lönerevisioner.

 • Varför behöver du ett HR-system som stöd för att driva engagemang?

  Här beskriver vi närmare hur ett intuitivt HR-system kan bidra till att engagera dina medarbetare. Vi kommer också att ta upp de potentiella fördelar digitaliseringen inom HR kan ge små och medelstora organisationer.

 • Herzbergs motivationsteori

  I den här artikeln ger vi dig en introduktion till Herzbergs motivationsteori och varför medarbetarnas motivation är viktig i alla organisationer. Du kommer också att få tips om sätt att tillämpa Herzbergs tvåfaktorsteori i en modern organisation. 

 • Balanserat styrkort 2020: Fördelar och nackdelar

  I den här artikeln informerar vi om det balanserade styrkortet, hur man använder ett Balanserat Styrkort, för- och nackdelar med att använda det och en hel del mer.

 • Performance Management processen 2020

  Även om Performance Management inte är ett nytt system, finns det idag moderna användningssätt för organisationer, vilka 2020 blickar mot framtiden...