Vad är en bra eNPS?

Att skapa riktmärken för eNPS kan vara en komplicerad process, eftersom poäng kan se olika ut i olika branscher, organisationstyper och yrken. Det finns flera faktorer som påverkar varje mått över tid.

The OKR Book: From Scratch to Success

okr book Ladda ner ett ex gratis!
 • Det slarvas med den årliga lönekartläggningen hos våra myndigheter

  Granskningen visar att bara sju av landets 30 största statliga myndigheter årligen genomfört en lönekartläggning från 2017.

 • Så kan du som chef skapa förtroende och öka produktiviteten med team på distans

  Utifrån de förändringar vi inom Heartpace har noterat, vill vi lyfta fram en del viktiga aspekter på hur chefer kan rustas för framtidens distansarbete.

 • Hur kan strategiska risker hanteras inför en oförutsägbar framtid?

  Inom Heartpace har vi det senaste året funderat mycket kring hur illa förberedda vi varit inför stora kriser trots att varningssignaler funnits. Vi vill med utgångspunkt från Gallups artikeln lyfta fram några tankar kring möjligheter till viktiga förbättringar. 

 • Varför din advokatbyrå behöver 360-graders resultatutvärdering

  Historiskt sett är juristkåren inte en bransch känd för att ägna stor uppmärksamhet åt medarbetarnas arbetstillfredsställelse utan fokus har varit grad av kunskap och leveransförmåga mot kund.

 • Performance Management -Trender 2020

  Vad är nytt sedan vår senaste trendspaning 2019? Tja, vad är väl inte det (!?) undrar du kanske.

 • HR-verktyg och bästa metoderna för team som arbetar på distans

   Här ger vi nu tips, verktyg och fler metoder för att hantera team som arbetar på distans. Vi kommer också att beskriva varför 1 till 1 samtal spelar en mycket viktig roll i arbetsmiljöer på distans.

 • OKRs för "Agila" team

   Inom Heartpace har vi talat mycket och intensivt om OKRs som är en engelsk förkortning för Objective Key Result. I den här artikeln kommer vi att fokusera på hur man arbetar med OKRs i en agil arbetsmiljö.

 • Digitala HR-processer och målstyrning med Cancerfonden

  Att Cancerfonden är en av våra kunder gör oss lite extra varma i hjärtat. Tänk att vi på Heartpace får vara med och bidra till att en organisation som har en så viktig vision, som att besegra cancer, kan jobba på ett så bra sätt som möjligt.

 • Hur man kopplar arbetsresultat till lönerevision

  Här vill vi ge dig användbar information om hur du gör lönerevisionsprocessen mer transparent, förklara varför denna öppenhet är så viktig, och ge dig de verktyg du kan använda för att hjälpa dig att uppnå rättvisa lönerevisioner.