Vad har innovation med psykologi att göra?

Väldigt mycket! Innovation och kreativitet är i allra högsta grad en fråga om psykologi men samtidigt finns det en föreställning om att ledare alltid måste motivera sina medarbetare - men det är inte alltid det viktigaste säger Leif Denti, forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs Universitet. "Chefer som detaljstyr innovationsprocessen suger musten ur medarbetarna", menar Denti. Kultur och innovation hänger starkt samman. 

Vi på Heartpace tycker att detta är ett intressant och viktigt ämne och har därför bjudit in Leif Denti till vår "Heartpace soffa". Hur gör man för att lyckas med att motivera kreativitet och innovation? Och vad ska man inte göra? Hur gör framgångsrika organisationer? 
 
Välkommen till ett tankeväckande webinar som omfattar c a 25 minuter. Boka genom att välja någon av de tre tiderna nedan.  
laptop

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©