HALLÅ DÄR!

Välkommen att ladda ner kort sammafattning och annat material från detta webinar.

Utveckla ledare och medarbetare med effektiva 360 utvärderingar


En 360-analys är ett verktyg för utvärdering och innebär att såväl medarbetare som chefer får återkoppling på sina styrkor och utvecklingsområden ur ett 360 graders perspektiv. Det är en framgångsrik metod som uppskattas av berörda som får möjlighet till återkoppling från flera arbetskollegor vid en och samma tidpunkt.

Oona Pipping, HR ansvarig på Implema, ett framgångsrikt bolag som implementerar affärssystem som SAP och Microsoft Dynamics hos en rad välkända varumärken, har under flera år använt 360 utvärderingar i hela organisationen.

Vi på Heartpace har fått förmånen att i ett Webinar samtala med Oona kring vilka styrkor och utmaningar som hon ser med att använda 360´utvärderingar som ett verktyg för att följa upp medarbetares utveckling på Implema.

Välkommen till ett intressant Webinar som tar upp viktiga faktorer i hur man driver Performance Management framgångsrikt.

laptop
Heartpace logo

© 2022

Soderberg & partners logo
Stockholms Handelskammare
Compliant GDPR logo
Hyper Island logo