Hallå där!

Välkommen att ladda ner kort sammafattning och annat material från detta webinar.

OKR i verkligheten: dagliga rutiner, utmaningar och resultat


Vi får ta del av ett case från verkligheten från ett företag som jobbar enligt målstyrningsfilosofin OKR. Vi gästas av en av våra kunder och dess tidigare
VD Lotta Schibbye Fredriksson (nuvarande VD heter Ulrika Kjellberg) från Lagotto. Lagotto är ett företag i  Amendo group. Lotta berättar om varför Lagotto jobbar med målstyrningsfilosofin OKR. Frågeställningar som bemöts är:

  • Hur sker det dagliga arbetet och hur har medarbetarnas tagit till sig arbetssättet? Vilka stöd använder Lagotto i sitt dagliga arbete?
  • Vilka effekter har Lagotto sett?

 

Webinaret ger en bild av hur OKR enkelt kan konkretiseras och besvarar också varför OKR är en möjliggörare i en värld där oförutsägbara yttre faktorer får oss att behöva agera och tvingar oss till ändrade planer.

Webbinariet vänder sig till. alla och i synnerhet till dig som letar efter en enkel och effektiv metodik för målstyrning som ger snabba resultat och inbjuder till ett involverande ledarskap med en naturligt inbyggd flexibilitet.

 
laptop

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©