Hallå där!

Välkommen att ladda ner kort sammafattning och annat material från detta webinar.

Jobba agilt med att bli mer agila

Det agila arbetssättet har fått ett allt större genomslag i våra organisationer och förmodligen har den digitala utvecklingen bidragit till det. Men vad definierar en agil organisation? Vilka är vinsterna och hur undviker man fallgroparna? I Webbinariet med rubriken "Jobba agilt med att bli mer agila" ska vi under ca 25 minuter reda ut vad det  verkligen innebär att vara agil. 

Till Heartpace hjälp har vi experten Maria Idebro som är managementkonsult på konsultbolaget Thread. Maria har en lång erfarenhet av att arbeta agilt från såväl stora organisationer som mindre entreprenöriella bolag i olika roller som ledare/chef, projektledare och agil coach. 

laptop

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©