Hallå där!

Välkommen att ladda ner kort sammafattning och annat material från detta webinar.

Hur skapas psykologisk trygghet under oroliga tider

Vi människor är bra på många saker men rätt usla på är att hantera osynliga hot och faror. Det kan vara osynliga faror här och nu eller som är osynliga för att de ännu inte har inträffat. Till den sista kategorin kan vi räkna in abstrakta tankekoncept som t ex en framtida global miljökatastrof, en kommande underfinansiering av pensionssystemet m m. Till den första kan vi till exempel räkna in ett farligt coronavirus.

Vi har bjudit in Anders Tengström, Forskningschef och Leg. Psykolog, PhD, Associate Professor, KI, till Heartpace studio, för att få svar på hur vi som ledare kan hantera olika beteenden vid krissituationer.

laptop

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©