Är våra chefer redo för "hemvändarhösten"?

Vi har under en lång period hanterat en krissituation såväl i Sverige som i hela världen och än är den inte över om än vi ser ljuset i tunneln. Vilka utmaningar har våra chefer och ledare inför hösten? Finns det en beredskap och mental förberedelse och vad vi behöver fokusera mer på? Vilka beteenden behöver vi helt enkelt se mer av? och vilka förväntningar har vi från såväl chefer som medarbetare? Många frågor har vi. 

Därför har vi den här gången bjudit in Ida Hallne som har en lång yrkeskarriär från Försvarsmakten och idag stöttar chefer och organisationer som ledarskapsutvecklare på Mindset. I webinaret kommer Ida att besvara ovanstående frågeställningar och då också berätta vad "Omfallsplanering" betyder i praktisk handling och varför hon tycker att det är så viktigt att chefer har kunskap om vad det faktiskt innebär.

laptop

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©