ABC om Lönekartläggning

Om du vill nå framgång som företag eller organisation är det viktigt att ha lönekartläggningen högt på den strategiska agendan. Frågor om jämställdhet och löneskillnader på arbetsplatsen är inget nytt under solen men har av flera skäl blivit viktigare än någonsin tidigare. Det handlar inte bara om att du enligt lag måste genomföra den utan att du också vill använda det som ett av dina strategiska verktyg.

I detta webinar kommer Maria Träisk från Novare Pay Consulting, tillsammans med vår egen rådgivare Kent Thoresson, att ge dig djupgående information om lönekartläggning, dess historia och varför det är en verkligt bra idé att genomföra den. Du kommer att höra om tekniken och vilka hinder du kan stöta på samt konkreta tips om hur du kan övervinna dem. Novare Pay Consulting är specialiserade på lön, förmåner och incitamentsprogram och hjälper kunder med faktabaserad rådgivning. De har varit mycket framgångsrika i sitt arbete och omnämns ofta för sina analytiska grepp.

Novare Pay Consulting ger insiktsfulla råd om hur man arbetar med lön och ersättning som ett strategiskt verktyg.

Webbinariet riktar sig till dem som vill veta mer om grunderna i lönekartläggning, söka råd och tips och också om hur man tänker strategiskt.

laptop

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©