Mät prestation och förbättra

Ett enkelt och intuitivt verktyg som hjälper dig att

Testa
flow

“Det du inte kan mäta kan du inte förbättra”

Peter Drucker

Sätt en återkommande prestationsutvärdering mellan chefer och medarbetare.

Enkel integration i existerande arbetsflöden

Användarvänlig mobil miljö hjälper dina Medarbetare att följa sin prestation på några minuter.

tablet
table

Ersätt långa rapporter, email-trådar och kalkylblad

Säg hej då till årsutvärderingar och följ istället utvecklingen löpande under året.

try for free

Levererar omedelbart data och insikter för vidare actions

Heartpace levererar sammanfattande rapporter och hjälper till att fokusera på sådana aktiviteter som gör skillnad. Använd våra direktsamtal för att förbättra prestation!

laptop
settings

Nå insikter med rätt frågeställningar

Välj mätmetod, ange frågeställning eller använd fördefinierade och testade frågor från Heartpace

sign up and track kpi

Verktyg för Prestation och Check-ins

Gör snabba regelbundna utvärderingar och förbättra feedback. Samla underlag för lönerevision.