Enkel och transparent prissättning

Performance management

Målstyrning med stöd av modulerna OKR eller Balanserad Styrkort

Målstyrning/OKR i kombination med vår modul för samtal.

Fler än 50 användare

Upp till 50 användare

50 SEK / månad
per användare.
(min 20st)

Fler än 50 användare

Tillgängliga funktioner:

Andra moduler:

Du erhåller:

 • Högsta säkerhetsstandard
 • 2-stegsverifiering
 • Säkrad GDPR
 • Online Support
 • Garanterad 99,9% upptid
 • Mallar

Prova gratis i 20 dagar

*inget kreditkort behövs

Heartpace Pay

Flexibel prismodell baserad på antal medarbetare.

Heartpace Pay är ett verktyg för Lönekartläggning och Analys

Gör din Lönekartläggning enkel och säker med automatiserad löneanalys och rapportering

Heartpace Pay är ett verktyg för Lönekartläggning och Analys som spar dig tid, tar bort subjektivitet och levererar enligt lagstiftningskraven.

Du erhåller:

 • Högsta säkerhetsstandard
 • 2-stegsverifiering
 • Säkrad GDPR
 • Online Support
 • Garanterad 99,9% upptid
 • Mallar

Prova gratis i 20 dagar

*inget kreditkort behövs

Du erhåller:

 • Högsta säkerhetsstandard
 • 2-stegsverifiering
 • Säkrad GDPR
 • Online Support
 • Garanterad 99,9% upptid
 • Mallar

Individuella samtal och teamsamtal

Bygg upp en hållbar målstyrning med regelbundna samtal. Få grepp på dina team genom processer med regelbundna schemalagda och förberedda samtal.

Möte

Förberedelse Rapport graf graf

Individuella samtal

Teamsamtal

Individuella samtal

1:1 samtal med dig och mellan dina medarbetare.

Teamsamtal

Samverka med team och gör möten mer produktiva.

Enkät

Glöm tråkiga och tendensiösa medarbetarundersökningar. Prova vår lättanvända och flexibla enkätuppsättning med anpassade mallar. Få de insikter du behöver för att skapa en bra miljö.

Påminnelse

Feedback Rapport graf graf

Anonym

Transparent

Fråga dina anställda om deras förväntningar, åsikter och prioriteringar. Använd öppna eller anonyma undersökningar för feedback i realtid och få insikt i hur de anställda tänker om sitt arbete.

Anonym

Skapa undersökningar som håller alla svar konfidentiella.

Transparent

Använd en öppen undersökning för att erhålla personliga svar.

API | SSO

Anslut till ex Microsoft 360, Microsoft AD, Azure, Google. Importera och synka användare och organisation, skapa SSO (Single Sign On) och mycket mer.

360 Utvärdering

För utvärderingar som hjälper till att lyfta och utmana ledarskapet. Fullständiga 360 eller enklare peer reviews med vårt verktyg.

Påminnelse

Feedback Rapport graf graf

Personlig utvärdering

Teamutvärdering

Samla feedback med 360° utvärdering och hjälp medarbetarna att uppnå professionell och personlig framgång. Sammanfatta resultaten med 360-graders feedback som stöder nödvändigheten av kontinuerligt lärande, tillväxt och utveckling.

Personlig utvärdering

Genomför en individuell framåtriktad utvärdering.

Teamutvärdering

Förstå teammedlemmars styrkor och utvecklingsområden.

Profil | CV

Vem är vem i organisationen och vilka kompetenser och medarbetardata är relevanta. Visualisera organisationsschemat och visa upp och gör individuell kompetens sökbar.

DSM

Skicka in ditt komplexa Excelark med KPIer eller vilka data som helst och distribuera till användarna. Hanteringen fungerar även omvänt vilket innebär att användarna kan uppdatera data som du enkelt kan exportera ur systemet.

Målstyrning BSC | OKR

Rikta aktiviteter och medarbetarmål mot avdelnings- och strategimål. Nå visionen tillsammans.

Bestäm vad som är viktigast och sätt OKR - Objectives and Key Results

Sätt ambitiösa och tydliga mål med transparenta och konkreta mätpunkter för deras utfall

OKR

Bestäm mål and utveckla målstyrningen via Balanced Scorecard

Definiera mål mät dina framsteg med KPIer. Utveckla en strategisk målstyrning i hela organisationen

BSC

AD sso Gsuite
api azure sync

Inget konto ännu?!
Starta gratis på en gång

Registrera dig så kommer en inloggingslänk till ett gratis konto i din mailbox