Mallar för Utvecklingssamtal

I Heartpace samtalsmodul erbjuder vi flera olika mallar som stöd för utvecklingssamtalet

Verksamhetens utveckling och framgångar bygger på engagemang, motivation och kompetens. Allt som görs på jobbet utgår från verksamhetens behov. Därför är utvecklingssamtalet en viktig del i "Performance Management" processen för att säkerställa vilket stöd dina medarbetare behöver för att kunna bidra till verksamhetens fortsatta utveckling på bästa sätt. Syftet med samtalet är att lyfta blicken och säkerställa vilka individuella mål och insatser som behöver vara i fokus framåt. Utvecklingssamtalet omfattas också av att parterna utvärderar vilka kompetenser på individnivå som behöver stärkas för att nå de övergripande målen d v s vilka insatser behöver genomföras inom ramen för kompetensutveckling på kort eller lång sikt.

De bästa och mest framgångsrika utvecklingssamtalen brukar vara när båda parter har förberett sig inför samtalet, det vill säga hunnit tänka igenom vad samtalet ska handla om. En färdig mall med genomtänkta frågor att utgå ifrån borgar för en bra struktur som också bidrar till ökat fokus på "rätt" saker. Även om en mall används med färdiga frågor finns det goda förutsättningar att anpassa samtalet så att det upplevs som personligt, då det är viktigt att samtalet är framåtriktat och motiverande.

Det är vanligt att ett utvecklingssamtalet följs upp av ett så kallat RAK-samtal. RAK är en förkortning för "Resultat, Aktivitet och Kvalitet". Syftet med RAK-samtalet är att följa upp de mål och aktiviteter som är satta i utvecklingssamtalet. Att följa upp ett fåtal tydliga mål såväl individuellt som på gruppnivå bidrar till engagemang och motivation.

Alla våra samtalsmallar har skapats och utvecklats i nära samarbete med våra HR konsulter och samarbetspartners. Genom att ta del av olika forskningsresultat och analyser inom HR området har vi lagt tyngdpunkten på faktorer som hållbart ledarskap, arbetsmiljö och vad som driver medarbetares motivation och engagemang. Mallarna har en mix av skalfrågor och så kallade öppna frågor. Du kan själv välja om du vill använda Heartpace mallar eller anpassa dem efter dina behov och fokusområden. Det går också utmärkt att göra ett urval och kombinera olika frågeställningar från alla mallarna och på så sätt skapa en egen anpassad mall.

Är du osäker på hur du skapar en mall för ett samtal på bästa sätt?

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©