Mallar för Utvecklingssamtal

I Heartpace samtalsmodul erbjuder vi flera olika mallar som stöd för utvecklingssamtalet

Starta konto här
Exempel

Vill du använda den här mallen?

Registrera dig gratis för att prova våra mallar. Alla våra mallar har skapats och godkänts av professionella HR-konsulter. De används av tusentals företag som bryr sig om hållbart ledarskap, arbetsmiljö och anställdas engagemang. Du kan arbeta med våra existerande mallar eller anpassa dem så att de passar dina behov.

Prova gratis
 

Utvecklingssamtal

Det är dags för årets utvecklingssamtal!
Syftet med samtalet är att sammanfatta ditt bidrag och sätta nya mål inför kommande period genom att;
  • Gå igenom hur verksamheten har utvecklats under föregående period.
  • Stämma av ditt bidrag under perioden och planera inför nästa.
  • Inventera vad som krävs: förutsättningar, kompetens och olika insatser av stöd.
  • Ta fram en handlingsplan med mål och aktiviteter.

Tillbakablick och resultat

Hur bedömer du dina arbetsprestationer i förhållande till övergripande mål och förväntningar under den senaste perioden. Gradera på en skala 1-5 där 1= Mycket mindre än förväntat, 2=Något mindre än förväntat, 3=Enligt förväntan, 4=Något mer än förväntat, 5=Mycket mer än förväntat

Verksamheten

I vilken grad anser du att verksamhetens vision, syfte och övergripande mål varit tydliga och realistiska?

progres

Medarbetarens mål och uppgifter

Hur tydliga mål och aktiviteter upplever du att du har haft, kopplade till din roll, för att kunna leverera enligt plan?

progres

Medarbetarens resultat

Vilka resultat har du (din medarbetare) uppnått i förhållande till satta mål och arbetsuppgifter?

 

Medarbetarens bidrag

Hur bedömer du din (din medarbetares) arbetsinsats i förhållande till övergripande mål och aktiviteter?

smiles

Prova gratis

Verksamhetens utveckling och framgångar bygger på engagemang, motivation och kompetens. Allt som görs på jobbet utgår från verksamhetens behov. Därför är utvecklingssamtalet en viktig del i "Performance Management" processen för att säkerställa vilket stöd dina medarbetare behöver för att kunna bidra till verksamhetens fortsatta utveckling på bästa sätt. Syftet med samtalet är att lyfta blicken och säkerställa vilka individuella mål och insatser som behöver vara i fokus framåt. Utvecklingssamtalet omfattas också av att parterna utvärderar vilka kompetenser på individnivå som behöver stärkas för att nå de övergripande målen d v s vilka insatser behöver genomföras inom ramen för kompetensutveckling på kort eller lång sikt.

De bästa och mest framgångsrika utvecklingssamtalen brukar vara när båda parter har förberett sig inför samtalet, det vill säga hunnit tänka igenom vad samtalet ska handla om. En färdig mall med genomtänkta frågor att utgå ifrån borgar för en bra struktur som också bidrar till ökat fokus på "rätt" saker. Även om en mall används med färdiga frågor finns det goda förutsättningar att anpassa samtalet så att det upplevs som personligt, då det är viktigt att samtalet är framåtriktat och motiverande.

Det är vanligt att ett utvecklingssamtalet följs upp av ett så kallat RAK-samtal. RAK är en förkortning för "Resultat, Aktivitet och Kvalitet". Syftet med RAK-samtalet är att följa upp de mål och aktiviteter som är satta i utvecklingssamtalet. Att följa upp ett fåtal tydliga mål såväl individuellt som på gruppnivå bidrar till engagemang och motivation.

Alla våra samtalsmallar har skapats och utvecklats i nära samarbete med våra HR konsulter och samarbetspartners. Genom att ta del av olika forskningsresultat och analyser inom HR området har vi lagt tyngdpunkten på faktorer som hållbart ledarskap, arbetsmiljö och vad som driver medarbetares motivation och engagemang. Mallarna har en mix av skalfrågor och så kallade öppna frågor. Du kan själv välja om du vill använda Heartpace mallar eller anpassa dem efter dina behov och fokusområden. Det går också utmärkt att göra ett urval och kombinera olika frågeställningar från alla mallarna och på så sätt skapa en egen anpassad mall.

Är du osäker på hur du skapar en mall för ett samtal på bästa sätt?