Mallar för Utvärdering 360

I Heartpace finns olika förslag på mallar att välja mellan som stöd för att t ex genomföra en 360´ alternativt 180´ utvärdering. Det finns också mallar för s k “Gap-analyser”.

En organisation som har en utpräglad feedback-kultur, målstyrning med tydliga mål och aktiviteter som konsekvent följs upp har en större andel aktivt engagerade medarbetare, oavsett nivå i organisationen* (referens Gallup). Och vi vet sedan tidigare att engagerade medarbetare genererar högre grad av produktivitet och därmed lönsamhet.

Att ha en utpräglad feedback-kultur innebär en öppenhet i organisationen till att ge och ta emot feedback på ett strukturerat och konstruktivt sätt d v s att regelbundet över året såväl utvärdera som ge återkoppling om insatser till chefer, team och individer.

Syftet med strukturerade utvärderingar är att samla information om den utvärderades kompetens och beteende i förhållande till organisationens värderingar och mål. Utvärdering 360 används som ett stöd till professionell och personlig utveckling för chefen i sin roll som ledare, till medarbetaren i sitt uppdrag eller teamet i sitt projekt. Utvärdering 360 används också för att ge varandra feedback på prestationer. I en utvärdering bedöms den utvärderade av närmaste chef, kollegor och underställda medarbetare. Återkoppling och de bedömningar som görs i en utvärdering baseras på vad respondenterna faktiskt upplevt, sett och hört den utvärderade göra i sin yrkesroll.

Frågorna i de mallar som Heartpace erbjuder, är byggda på modern forskning inom de områden som är viktiga för att driva och skapa engagemang och resultat.

Alla våra samtalsmallar har skapats och utvecklats i nära samarbete med våra HR konsulter och samarbetspartners. Genom att ta del av olika forskningsresultat och analyser inom HR området har vi lagt tyngdpunkten på faktorer som hållbart ledarskap, arbetsmiljö och vad som driver medarbetares motivation och engagemang. Mallarna har en mix av skalfrågor och så kallade öppna frågor. Du kan själv välja om du vill använda Heartpace mallar eller anpassa dem efter dina behov och fokusområden. Det går också utmärkt att göra ett urval och kombinera olika frågeställningar från alla mallarna och på så sätt skapa en egen anpassad mall.

Är du osäker på hur du skapar en mall för ett samtal på bästa sätt?

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©