Mallar för Medarbetarsamtal

I Heartpace modul för samtal har vi flera olika mallar att välja mellan som stöd för olika medarbetarsamtal. Det kan t ex vara ett introduktionssamtal (onboarding), utvecklingssamtal, RAK-samtal, lönesamtal, rehabsamtal och avslutssamtal. Registrera dig här och få tillgång till våra mallar

För Heartpace, både som bolag och som digital tjänst, är dialogen, samtalet mellan chef och medarbetare i centrum. Dialogen mellan människor är startpunkten för all utveckling, att se potential och för att driva förändring – det är i dialogen engagemanget får sin “växtnäring”.

Dialoger kan ske i olika former och kallas ofta för medarbetarsamtal. I medarbetarsamtalet kan chefen och medarbetaren tillsammans diskutera, utvärdera och målsätta allt från arbetssituation, kompetensbehov till utvecklingsmöjligheter. I samtalet planerar och beslutar chef och medarbetare tillsammans de mål och aktiviteter som ska vara i fokus fram till nästa uppföljningssamtal.

Medarbetarsamtalet, som ibland också omfattas av en checklista, är ett värdefullt verktyg för att förankra företagets övergripande mål och strategier i organisationen. Att både chef och medarbetare förbereder sig inför medarbetarsamtalet är avgörande för ett bra och konstruktivt samtal. Heartpace stödjer hela processen från inbjudan till samtalet, förberedelsen, genomförandet, dokumentationen och till sist lagring.

Allt fler företag har börjat inse värdet av att på ett strukturerat sätt digitalisera dialogen mellan chef och medarbetare. Digitaliseringen underlättar att återkommande och regelbundet ge återkoppling varje kvartal, månad eller till och med veckovis genom Heartpace modul.

Alla våra samtalsmallar har skapats och utvecklats i nära samarbete med våra HR konsulter och samarbetspartners. Genom att ta del av olika forskningsresultat och analyser inom HR området har vi lagt tyngdpunkten på faktorer som hållbart ledarskap, arbetsmiljö och vad som driver medarbetares motivation och engagemang. Mallarna har en mix av skalfrågor och så kallade öppna frågor. Du kan själv välja om du vill använda Heartpace mallar eller anpassa dem efter dina behov och fokusområden. Det går också utmärkt att göra ett urval och kombinera olika frågeställningar från alla mallarna och på så sätt skapa en egen anpassad mall.

Är du osäker på hur du skapar en mall för ett samtal på bästa sätt?

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©