Mallar för medarbetarundersökningar och andra enkäter

I Heartpace modul för enkäter har vi flera förslag på olika mallar som stöd för olika typer av medarbetarundersökningar. Det kan t ex vara arbetsmiljöundersökningar eller sk tempmätningar

Vad får människor att må bra, hålla sig friska på jobbet, känna engagemang, motivation och samarbeta på bästa sätt?

Vi vet att ett bra samarbetsklimat som präglas av öppenhet och dialog bidrar till engagemang och välmående på arbetsplatsen. Medarbetarundersökningar är utmärkta verktyg när vi vill ta reda på hur organisationens medarbetare upplever sin arbetssituation. Enkäter är också uppskattade för att ge medarbetarna möjligheten att uttrycka sina tankar och åsikter med bibehållen konfidentialitet.

Heartpace modul för enkäter, med obegränsad tillgång till att göra undersökningar och pulsmätningar, gör processen effektiv och tidsbesparande genom att flera administrativa steg har automatiserats. Direkt från Heartpace system skickas inbjudningar och påminnelser, svaren sparas, statistiken beräknas och rapporterna förbereds.

Alla våra mallar har skapats och utvecklats i nära samarbete med våra HR konsulter och samarbetspartners. Genom att ta del av olika forskningsresultat och analyser inom HR området har vi lagt tyngdpunkten på faktorer som hållbart ledarskap, arbetsmiljö och vad som driver medarbetares motivation och engagemang. Mallarna har en mix av skalfrågor och så kallade öppna frågor. Du kan själv välja om du vill använda Heartpace mallar eller anpassa dem efter dina behov och fokusområden. Det går också utmärkt att göra ett urval och kombinera olika frågeställningar från alla mallarna och på så sätt skapa en egen anpassad mall.

Är du osäker på hur du skapar en mall för ett samtal på bästa sätt?

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©