Ledarutveckling med digitala verktyg

Ledarutveckling med digitala verktyg

Ledare har i allmänhet en sak gemensamt – brist på tid. Ändå är det nödvändigt att ge det egna ledarskapet tid att utvecklas. Individuell coaching med en professionell coach är ett effektivt sätt att främja utvecklingen inom det personliga ledarskapet. I kombination med ledarskapsutbildning är det ett effektivt verktyg för att låta både det personliga och professionella ledarskapet utvecklas.

Programmet kombinerar ledarutbildning med individuell coaching och löper över 6 månader. Nästa program börjar i januari 2018. En grupp på 10-15 chefer från olika organisationer träffas en halv dag i månaden för en workshop på olika ledarskapsteman. Varje tema är baserat på modern forskning och deltagarna involveras genom diskussioner, övningar och tester. För mer detaljer se länk till produktblad längre ned.

Mellan varje tillfälle får var och en i gruppen träffa en professionell coach där fokus läggs på individens egna situation och mål. Programmet bidrar till att förstärka varje deltagares eget ledarskap samt erbjuder verktyg för att bli bättre på att motivera och kommunicera i vardagen som chef.

Genom Heartpace webbtjänst har du som deltagare tillgång till dokumentation, tester och coachlogg under utbildningen. Anmäl dig till vår januaristart!

Ta del av fler detaljer och anmälan här Produktblad Ledarprogram1 med digitala verktyg 180126

För kontakt och mer information välkommen att kontakta Anna Byström, anna.bystrom@heartpace.com eller Karin Ahlström, karin.ahlstrom@heartpace.com

Du kan anmäla dig här anmälningsformulär

Har du frågor?

Kontakta oss