360°

360°

utvärdering

Ta fram en process som integrerar och hanterar all feedback från organisationen med stöd av ett komplett HR system

Erhåll 360 feedback (data) med frågeställningar som belyser olika perspektiv

Det är viktigt att Involvera rätt medarbetare i utvärderingsprocessen. Du får bedömningen från chefer, projektledare, kollegor eller externa intressenter som kunder. Du bestämmer vilka som ska ingå i utvärderingen. En utvärderingsprocess kan vara anonym eller öppen men du ha flexibiliteten att välja beroende på hur ni vill göra i just er organisation.

Minska tidskrävande arbete genom schemalagda och förberedda "utskick".

Förbered 360 utvärderingsfrågeformulär online och schemalägg start- och deadline-datum i förväg. Du kan vara säker på att alla mottagare får inbjudningar vid utvärderingens start och påminnelser efterhand som utvärderingen fortlöper.

Presentera och diskutera resultatet vid ett 1: 1 uppföljningssamtal

Bästa sättet att informera medarbetaren om resultaten av en 360 utvärdering är vid ett 1:1 uppföljningssamtal. Det bidrar till en möjlighet att diskutera ytterligare insatser för karriär- och personlig utveckling på ett strukturerat sätt. Du planerar såväl uppföljningssamtalet som tar fram rapporten från utvärderingen direkt i vårt verktyg. Allt är förberett och beslut som fattas under samtalet dokumenteras på ett enkelt sätt också i Heartpace.
Presentera och diskutera resultatet vid ett 1: 1 uppföljningssamtal

Se och analysera väl genomtänkt feedback från respondenterna på ett ställe

Du erhåller olika kombinationer av data i en rapport, vilket innebär att såväl på ett övergripande plan som detaljerad information för varje fråga. Beroende på anonymitet visas rapporter på olika sätt. Anonyma 360 Feedback-utvärderingar visar svar utan koppling till namn och i slumpmässig ordning.
Se och analysera väl genomtänkt feedback från respondenterna på ett ställe

REDO ATT BÖRJA?

Kontakta oss eller skapa ett konto.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©