Tillbaka till listan
Vikten av kontinuerlig utvärdering av medarbetarnas prestationer

Vikten av kontinuerlig utvärdering av medarbetarnas prestationer

Om du följer trender i utvärderingen av medarbetare kanske du redan vet att många moderna organisationer är på väg bort från den traditionella modellen med utvärdering en gång per år. Kontinuerliga medarbetarutvärderingar håller på att bli den nya normen, och det finns många anledningar till att det är den bästa metoden för utvärdering av prestation.

 

Varför är kontinuerlig medarbetarutvärdering viktig?

 

Kontinuerlig utvärdering om prestation är en process med regelbunden coaching och återkoppling, som medarbetaren och chefen engagerar sig i. Här är några av de många fördelar det kan medföra för teamen i en organisation:

 

 • Metoden hjälper till att ta bort onödiga policys
 • Ger medarbetarna snabb och användbar feedback
 • Medarbetare och chefer vet alltid var de står
 • Konsekvens ger utvecklingsmöjligheter
 • Färdighetsluckor sluts snabbare

 

Dessutom får organisationer ut mer av kontinuerliga medarbetarutvärderingar eftersom det inte skapar några vänteperioder. Medarbetarna har kontinuerliga incheckningar för att se hur de presterar och för att ta upp eventuella problem de har.

 

Kontinuerliga medarbetarutvärderingar bidrar till att ta organisationens framsteg och utveckling till en högre nivå.

 

Emellertid kan denna nya form av medarbetarutvärdering gå förlorad beroende på hur man startar. Att börja med ett effektivt verktyg bidrar till att få processen på plats enkelt och smidigt

 

Hur startar man kontinuerliga resultatutvärderingar på rätt sätt?

 

Att ändra på en strukturell förändring inom en organisation kommer att stöta på svårigheter. Medarbetarutvärderingar skiljer sig inte åt i detta hänseende. För att försäkra dig om att din organisation kan börja se de positiva resultaten är det därför viktigt att du följer nedanstående steg.

1. Förbered för att nå de bästa resultaten (arbetsgivare & anställd)

De här stegen hjälper både chefer och medarbetare att få ut det mesta av kontinuerlig medarbetarutvärdering

 

2. Förmedla uppdrag, värderingar och mål

En organisation behöver inte bara tydligt ange vad deras uppdrag och mål är, utan dessa måste översättas till att gälla i det dagliga arbetet för team och alla medarbetare. På så vis kommer uppdraget, värderingar och mål att tas på allvar i organisationen. Att kommunicera alla förväntningar hjälper medarbetare och team att bättre förstå och anpassa sig till målen.

3. Utnyttja ”1 till 1 samtal”

Håll regelbundna 1 till 1 samtal med medarbetarna! Att göra dessa veckovis är ett bra sätt att bedöma prestation och ge feedback. För mer information har vi en artikel om hur man använder 1 till 1 samtal  effektivt inom din organisation.

4. Chefer bör agera som tränare

Chefer spelar en stor roll i den kontinuerliga utvärderingen av medarbetarnas prestationer. Vi föredrar att tänka på chefer som tränare – att vägleda medarbetarna i deras framsteg. Denna typ av dynamik gör utvärderingar mindre hotfulla, är mer engagerande för medarbetarna och uppmuntrar individer att göra sitt bästa.

5. Implementera 360 graders återkoppling

Att ha en bra feedbackmodell ligger i linje med medarbetarutvärdering. Att implementera 360 graders återkoppling kan kräva en del förändringar inom organisationen, men det bidrar till att ge en väl avvägd bild av enskilda medarbetare och chefer. Läs mer om den här typen av feedbacksystem här.      

6. Skapa individuella utvecklingsplaner för medarbetarna

Medarbetare av idag är mer ambitiösa än någonsin, och de vill inte bara ha rimlig lön, utan de hoppas också på att finna mening och syfte i sitt dagliga arbete. Chefer bör utbildas i hur man tillsammans arbetar fram en individuellt anpassad plan för hur medarbetaren önskar växa i sin karriär. Dessa personliga mål och initiativ anpassas till att stämma överens med organisationens mål. Detta gör medarbetarna motiverade och bidrar till företagets totala resultat.

7. Använd ett effektivt verktyg som stöd

Med hjälp av ett verktyg för kontinuerlig medarbetarutvärdering kan chefer minska en hel del av den tid och arbete som följer med denna modell. Heartpace Performance Management system hjälper organisationer att sätta upp mål, samla in feedback, hålla koll på framstegen i 1 till 1 samtal och mycket mer. 

 

 

 

 

 

Nu förstår du stegen för att implementera kontinuerliga medarbetarutvärderingar inom din organisation, men när du har gjort det, hur vet du vad du ska mäta? Varje organisation kommer att ha olika variabler som är viktiga att mäta i förhållande till uppsatta mål. Vi har samlat några exempel för att få dig att tänka på mätvärden.

 

Vad bör man mäta

 

Här är några av de största mätobjekten att fundera över:

Produktivitet

Detta är förmodligen det vanligaste sättet att mäta medarbetarnas prestationer. Produktiviteten mäts genom t ex:

 

 • Antal blogginlägg som producerats under en månad
 • Produktenheter producerade på en timme
 • Försäljningssamtal som görs på en vecka
 • Kundsupport ärenden hanterade på en dag

Kvalitet

När du mäter produktiviteten är det viktigt att inte glömma kvalitet. Kvaliteten kan mätas på följande sätt:

 

 • Trafik och konverteringar från blogginlägg
 • Kvaliteten på de produktenheter som produceras
 • Antal fasta kunder från säljsamtal
 • Nöjdhetsnivåer hos kunder med supportärenden

Uppfyllda mål 

En annan sak att mäta är hur väl medarbetaren i prestationsutvärderingar är på rätt spår för att uppfylla sina mål. Med kontinuerlig utvärdering är det lättare att upptäcka om målen är nära att uppfyllas eller/och vilka justeringar som eventuellt behöver göras. Det här måttet kan specifikt hjälpa medarbetaren att vara mer effektiv i sitt arbete.

Utbildning

Att skaffa sig nya färdigheter är en stor del av medarbetarens utveckling. Därför är det viktigt att ha med det här måttet som en del av medarbetarens prestationsutvärdering, eftersom det visar förbättring av förmåga över tid. Försök att ta med utbildning i olika former som en del av prestationsutvärderingen antingen det är att delta i online-klass, gå på en konferens, eller träffa nya mentorer.

 

Efter utvärderingsresultaten

 

Du har analyserat prestationen och samlat in resultaten från utvärderingen. Och sedan?

 

Med hjälp av data som samlats in från 1 till 1 samtal, uppföljningsmöten och måluppfyllelse, kommer nästa steg vara att diskutera lön och roll/befordran. När allt kommer omkring bör medarbetaren erhålla belöning för allt sitt hårda arbete! När företag förvärvar topptalanger, är det absolut nödvändigt för organisationens framgång att dessa individer befinner sig på rätt utvecklingsväg. Då kan de bli ännu mer värdefulla över tid.

 

Vår nya modul i Heartpace kan hjälpa dig att hålla koll på dessa mål (lön, befordran, etc.) så att du inte behöver göra det tunga arbetet, och utvärderingar kommer inte längre att vara en tröttsam process! 

 

Team Heartpace

The OKR Book: From Scratch to Success Download a free copy

okr book get a guide

Ta del av fler inlägg

 • Varför din advokatbyrå behöver 360-graders resultatutvärdering

  Historiskt sett är juristkåren inte en bransch känd för att ägna stor uppmärksamhet åt medarbetarnas arbetstillfredsställelse utan fokus har varit grad av kunskap och leveransförmåga mot kund.

 • Performance Management -Trender 2020

  Vad är nytt sedan vår senaste trendspaning 2019? Tja, vad är väl inte det (!?) undrar du kanske.